Elintarvikealan kehittämistyössä näkyvät nyt lähellä tuotettu ruoka, yrittäjyyden kehittäminen ja vastuullinen ruoantuotanto

Ruokaketju ja kestävä kehitys on yksi Brahea-keskuksessa toimivista teemaryhmistä. Ryhmä toimii laaja-alaisesti elintarvikealan pk-yrittäjyyden sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämisen parissa. Toiminta jakautuu tällä hetkellä kolmeen aihealueeseen: lähiruoka, elintarviketurvallisuus sekä kestävä kehitys ja kiertotalous.

Lähiruoan ja paikallisen ruokaketjun kehittämistyötä on tehty Brahea-keskuksessa jo vuosikymmenten ajan. Meiltä organisoidaan Aitoja makuja -toimintaa, jonka avulla kehitetään valtakunnallista pk-elintarvikeyrittäjyyttä yhteistyössä koko Suomen kattavan Aitoja makuja -verkoston elintarvikealan kehittäjien kanssa. Aitoja makuja toimii yhteisenä tietokanavana niin yrittäjille, hanketoteuttajille kuin kuluttajillekin. Se julkaisee myös Aitoja makuja -verkkolehteä, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa verkossa. Lehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä ja kiinnostavista esimerkeistä eri puolilta Suomea.

Kuva 1. Viimeisimmän Aitoja makuja -verkkolehden kansijutuissa tutustuttiin esimerkiksi paikallisten tuottajien lihan edistämiseen Sodankylän kunnan julkisissa ruokailuissa ja Jokioisilla toimivan leipomon energiatehokkuustoimiin maalämmön, aurinkoenergian ja maakaasun osalta. Seuraava lehti ilmestyy 21.4 osoitteessa https://aitojamakujalehti.fi (Lähde: Kuvakaappaus Aitojamakujalehti.fi -sivustolta)

 

Alueelliset kehittämishankkeemme ovat edistäneet muun muassa varsinaissuomalaista elintarvikeyrittäjyyttä erinomaisin tuloksin. Toiminnassa lähtökohtana on yrittäjyyden kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa hyödyntäen viimeisimpiä tutkimustuloksia. Esimerkiksi uudet liiketoimintamallit ja digitaalisuuden hyödyntäminen yritystoiminnassa ovat tällä hetkellä keskeisiä kehittämiskohteita, kuitenkaan unohtamatta suomalaista rikasta ruokakulttuuria, jota edistetään esimerkiksi nimisuojatuotteilla niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin.

Video 1. EU:n nimisuojajärjestelmä suojaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä ja reseptejä sekä tuo niille lisäarvoa kuluttajien keskuudessa. Yksi Suomen 12 nimisuojatuotteesta on Kitkan viisas -muikku. Brahea-keskus on tällä hetkellä mukana jo neljännessä nimisuojaa edistävässä yhteishankkeessa. (Lähde: #nimisuoja25-hanke)

Tarjoamme alkaville elintarvikeyrittäjille apua yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä keskeisissä kysymyksissä sekä autamme jo pitempään toimineita elintarvikealan yrityksiä elintarviketurvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä, kuten omavalvontasuunnitelmien laadinnassa, pakkausmerkinnöissä ja ravintosisältöjen laskennassa. Muuttuva elintarvikelainsäädäntö luo tilanteita, jossa neuvontaa ja opastusta annetaan niin yrittäjille kuin virkamiehillekin. Edunvalvontatyö on keskeinen osa työtämme edistettäessä elintarvikealan pk-yritysten markkinoille pääsyä.

Ruokaan, ruoan tuotantoon ja maaseutuun on aina liittynyt vahvasti kiertotalous ja kestävä kehitys. Kestävä kehitys on kantava teema koko Turun yliopiston toiminnassa, ja osallistumme etulinjassa esimerkiksi kehittämään Turun yliopiston hiilineutraalisuuteen pyrkimistä. Kestävään kehitykseen liittyy vahvasti myös ruoan tuotanto ja vastuulliset proteiinilähteet, kuten erilaiset kasviproteiinit, riistan ja lampaan liha sekä luonnonkala.

Kuva 2. Karitsapasta-resepti Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeessa tuotetusta Karitsasta herkkuja arkeen ja juhlaan -reseptikirjasta. Hanke on tuottanut myös kaksi reseptivihkoa kotimaisien kasviproteiinien käyttöä edistämään. Kaikki reseptikirjat voi ladata PDF-muotoisina omalle laitteelle https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/vastuullistaproteiinia (Lähde: Vastuullista proteiinia pöytään -hanke)

 

Toteutamme ennen kaikkea yliopistomme kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Olemme vahvasti mukana valtakunnallisen ja alueellisen elinkeinoelämän ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä yhdessä yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa. Haluamme edelleen edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä jatkaa työtämme alueellemme ja meille tärkeiden teemojen parissa.

Kirjoittaja

Leena Erälinna toimii Brahea-keskuksessa kehittämispäällikkönä ja vetää Ruokaketju ja kestävä kehitys -teemaryhmää.