Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön

Tiina Putkuri

Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön -projekti käynnistyi tarpeesta saada hoitotyön opetukseen opiskelijoita innostava sekä teorian käytäntöön yhdistävä tapa opettaa terveydenhuollon lainsäädäntöä. Turun avoimen yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti -kurssilla suunniteltiin kevään 2018 aikana aiheesta verkkokurssi, jonka toteuttamistavaksi valikoitui blogi.

Blogien käytön opetuksessa on tutkimuksissa todettu olevan opiskelijoille mieluinen tapa oppia ja sitouttavan opiskelijoita opiskeluun. Blogien käyttö tarjoaa mahdollisuuksia yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jolloin opiskelijat voivat olla yhteydessä toinen toisiinsa ja opettajaan myös luokkahuoneen ulkopuolella. Opiskelijoilla on samanaikaisesti mahdollisuus keskittyä omaan oppimiseensa ja ajatustyöhönsä, mutta oppia myös toinen toisiltaan ja yhdessä. Vaikka blogien käyttöön opetuksessa liittyy tutkimusten mukaan opettajien taholta monia huolia ja epävarmuutta, puolustaa tutkimusnäyttö blogien hyödyistä kuitenkin niiden paikkaa opetuksessa.
Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön -projektissa suunniteltiin 1 opintopisteen laajuinen verkkokurssi terveydenhuollon lainsäädännöstä. Kurssi on suunnattu hoitotyön opiskelijoille, mutta kurssin pohjaa voi muokata ja käyttää myös esimerkiksi sosiaali– ja terveydenhuoltoalan yhteisissä opinnoissa. Kurssi on rakennettu siten, että käytettäviä lakeja voidaan helposti lisätä tai poistaa. Kurssi pohjautuu hoitotyön käytännöstä nouseviin tapausesimerkkeihin, joihin kurssilaisten täytyy löytää ratkaisu kurssilla annettua lainsäädäntöä käyttäen. Tapausesimerkit on laadittu siten, että niiden ratkaisemiseen täytyy käyttää useampaa eri lakia. Tapausesimerkkien ratkaisut laaditaan 3-5 hengen pienryhmissä. Kukin pienryhmä kirjoittaa omasta tapausesimerkistään ja sen ratkaisusta blogitekstin, johon muiden kurssilaisten tulee kommentoida esittämällä kysymyksiä, eriäviä mielipiteitä tai muita havaintoja.

Verkkokurssi toteutetaan suljetussa blogissa, jonne on pääsy vain kurssille osallistuvilla ja ainoastaan kurssin ajan. Samaa kurssia voidaan siis käyttää useita kertoja eri opiskelijaryhmille. Ratkaisuehdotukset ja niistä käytävä keskustelu muovautuu jokaisella kurssilla hieman erilaisiksi opiskelijoiden itse tuottaessa kurssimateriaalia blogiin. Blogi on opiskelijoita ja opettajaa innostava tapa oppia ja opettaa.

Lähteet:
Garrity, M.K., Jones, K., WanderZwan K.J., de la Rocha A.B. & Epstein, I. 2014: Integrative Review of Blogging: Implications for Nursing Education. Journal of Nursing Education 53 (7), 395–401.
Jones, K., WanderZwan K.J. & de la Rocha A.B. 2016: To Blog or Not To Blog: What do Nurcing Faculty Think? Journal of Nursing Education 55 (12), 683–689.
Lin K-Y & Shen Y-F 2013: The nursing students’ attitude toward using blogs in a nursing clinical practicum in Taiwan: A 3-R framework. Nurse Education Today 33 (9), 1079.
Ross J.G. & Myers S.M. 2017: The Current Use of Social Media in Undergraduate Nursing Education A Review of the Literature. CIN-Computers Informatics Nursing 35 (7), 338–343.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *