Videota, flippausta ja luokkalehti

Tervetuloa tutustumaan  Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti – opintojaksolla tehtyjä opiskelijatöitä. Monissa projektitöissä on lähdetty liikkeelle uusimman opetussuunnitelman viitoittamana ja useimpiin projektitöihin on tartuttu yhdessä muiden opettajien kanssa. Yhteisopettajuus sopii hyvin uusien asioiden opetteluun ja se on samalla mainio esimerkki opiskelijoille yhteisöllisestä ongelmanratkaisusta ja päätöksenteosta.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetyllä opintojaksolla tavoitteena on innostaa ja rohkaista tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Verkko-opinnoissa tutustutaan ja arvioidaan erilaisia oppimisympäristöjä ja pedagogisia sovelluksia. Opittua sovelletaan käytäntöön suunnittelemalla ja toteuttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntävä oppimisympäristö, opetusmateriaali tai muu sovellus. Verkko-opintoina järjestetty opintojakso soveltuu opettajille, kouluttajille ja muille oppimisen tai ohjaamisen parissa työskenteleville tai alalle aikoville.

Oivaltavia lukuhetkiä!

Kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi ja suunnittelija Eija Siltari