Lääke- ja nestehoidon perehdytys käänteisesti verkossa

Anneli Arasola Terveydenhuollossa työhön perehdyttäminen ja tietojen päivittäminen ovat perusta potilasturvallisuuden toteutumiselle. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työntekijän on saatava riittävä perehdytys työhön tullessa ja tarvittaessa täydentävää opetusta ja ohjausta esimerkiksi silloin, kun työntekijä palaa työhön pitkän poissaolon jälkeen. Tämän projektin tarkoituksena oli suunnitella monimuotoisesti rakennettu lääke- ja nestehoidon perehdytyskurssi eräälle tehohoito-osastolle. Vaikka valmistuneilla sairaanhoitajilla on vähintään perustiedot…

Ohjausvideot opettajan apuna

Kristiina Jyläntö Projektityössä selvitettiin verkko-oppimista ja -ohjausta sekä videopedagogiikan periaatteita. Työssä kartoitettiin videokuvauksen yleisiä periaatteita, joiden pohjalta rakennettiin ympäristö kotistudiolle ja valmistettiin kädentaitojen oppimisen ohjausvideo – Pyöreän neulenauhan valmistaminen neulekoneella. Video toimii opiskelijoiden oppimisen lisämateriaalina ammatillisessa oppilaitoksessa. Video jaettiin opiskelijoille oppimisalustalla. Videot osana verkko-oppimista Verkko-oppimisympäristöt toteutetaan hyödyntäen verkkoteknologiaa. Verkkooppimisympäristössä lähtökohtana on usein konstruktivistinen käsitys oppimisesta:…

Ilmiöpohjainen oppiminen & verkossa toteutettu luokkalehti

Nina Hongisto, Turun Steiner-koulun luokanopettaja Syyslukukausi (2017) lähenee loppuaan. Luokanopettaja astuu kakkosluokkalaisten eteen iloisesti hymyillen. Oppilaat arvaavat, että jotain hauskaa on luvassa. Sitten se tulee! Opettaja ilmoittaa: “Me teemme luokkalehden!” Iloisia huudahduksia luokassa. Katse hakee luokkatoverin katsetta ja sanattomasti sovitaan oltaisiinko samassa ryhmässä. Sitten kädet nousevat viittaamaan vuorotellen. “Opettaja, milloin aloitetaan?” “Saako itse keksiä aiheen?”…

Tulevaisuuden taitoja oppimassa – Käänteinen oppiminen taloustiedon opetuksessa

Minna Kaitaniemi Muuttuvassa maailmassa työntekijöiltä vaaditaan uudenlaisia taitoja, mikä tulee huomioida koulutuksen suunnittelussa. Opetussuunnitelma ohjaa opettajan työtä, mutta annettujen tavoitteiden lisäksi tulee pohtia, millä tavalla tulevaisuuden osaajia opetetaan. Käänteinen oppiminen on yksi viime vuosina huomiota saanut oppimisen teoria, jonka tavoitteena on kannustaa oppilaita aktiiviseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Tässä projektissa tutustuttiin tarkemmin uuteen oppimisen ideologiaan ja…

Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön

Tiina Putkuri Terveydenhuollon lait – Kapulakielestä käytäntöön -projekti käynnistyi tarpeesta saada hoitotyön opetukseen opiskelijoita innostava sekä teorian käytäntöön yhdistävä tapa opettaa terveydenhuollon lainsäädäntöä. Turun avoimen yliopiston Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti -kurssilla suunniteltiin kevään 2018 aikana aiheesta verkkokurssi, jonka toteuttamistavaksi valikoitui blogi. Blogien käytön opetuksessa on tutkimuksissa todettu olevan opiskelijoille mieluinen tapa oppia ja sitouttavan…

Sienestyskurssi nörteille

Raimo Koski Tämän kurssin lähtöaihiona oli jo verkossa blogimuodossa oleva Sienestyskurssi vuodelta 2015. Alkulähtökohtana oli selvittää, miten sitä voitaisiin parannella lähinnä videoilla ja toteuttaa se jopa täysin etänä, mutta avoimin mielin. Kurssin kehittämisen alun kulkua kuvaa parhaiten esipuheen alku, sisällysluettelo ja viimeinen luku. Esipuhe Tämän esipuheen loppuosa on kirjoitettu taiteen sääntöjen vastaisesti kirjoitustyön aikana eikä…

Miesten takin leikkuusuunnitelma ja leikkuu –video TVT opetuskäytön projektina

Raija Mäkelä ja Paul Nyström Vaatturin perusopinnoissa toisella asteella opitaan valmistamaan miestenvaatteita sekä yrittäjämäistä toimintaa asiakaslähtöisesti työelämän pelisäännöt huomioiden. Tähän oppimistavoitelistaan lisätään opintojen valmistuttua jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen. Opettajalta vaaditaan laaja-alaista osaamista niin alan ammattilaisena kuin TVT eli tieto- ja viestintätekniikan kohdalla. Toisen asteen koulutusuudistus eli reformi on astunut voimaan 1.1.2018, jolloin kaiken oppimateriaalin tulisi olla helposti…