Author: <span>Mika Orjala</span>

Yhteistyössä on voimaa – myös tutkimuksessa

Suomen Akatemian uusimman STN-rahoituksen (Strategisen tutkimuksen neuvosto) aiehaun hakuinfo oli Helsingissä marraskuun lopulla. Nyt on taas tilaisuus tehdä tutkimusta yhteistyössä toisen tieteenalan tutkijoiden kanssa. Juurikin siis niiden etäisesti tuttujen tieteentekijöiden kanssa sieltä naapurirakennuksesta, jonka ohi kuljet päivittäin töihin tietämättä kovin tarkkaan, mitä siellä itse asiassa tutkitaan. Jos nimittäin jotain asiaa Akatemian STN-ohjelmassa painotetaan, niin se on poikkitieteellinen tutkimus. STN-ohjelman rahoittaman tutkimuksen tulee olla aidosti monitieteellistä yhteistyötä, jossa ongelmien ratkaisemiseksi ei riitä ainoastaan oma asiantuntemus, vaan myös sitä naapurirakennuksen tutkijakollegaa on hyvä kysyä mukaan. Ei sekään vielä riitä! STN-rahoitetun tutkimuksen yhtenä vaatimuksena on nimittäin se, että hankkeessa tulee olla edustettuna vähintään kolme eri tutkimusalaa. Siksi huomio kannattaakin kiinnittää jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa myös Turun yliopiston ulkopuolelle. STN-ohjelmassa näet edellytetään, että rahoitettavaan konsortioon tulee kuulua vähintään kaksi organisaatiota. (Tämä on kuitenkin minimivaatimus, ja lähes poikkeuksetta konsortioihin kuuluu enemmän kuin kaksi instanssia.)