Sisällissodan maisemat-blogi

Maisemantutkimuksen maisteriopintojen syksyllä 2016 järjestämän kurssin tavoitteena oli tutkia vuoden 1918 tapahtumia ja tapahtumapaikkoja dokumenttielokuvan keinoin. Yhdessä tuottaja Timo Humalojan ja elokuvaohjaaja Seppo Rustaniuksen kanssa tutustuttiin dokumenttielokuvan keinoihin ja tapoihin, joilla vuoden 1918 konfliktia on käsitelty dokumenttielokuvassa. Kurssia edelsi keväällä 2016 pidetty kurssi konfliktin maisemasta, jossa kartoitettiin vuoden 1918 tapahtumapaikkoja ja niiden tarinoita Porissa ja Noormarkussa sekä arvioitiin ympäristöjen toimivuutta kuvauspaikkoina. Kurssien taustalla oli ajatus selvittää, miten sisällissodan tapahtumat näyttäytyvät sadan vuoden jälkeen nykyihmisen silmin ja miten niitä voi lähestyä paikkojen sekä “pienten kertomusten” avulla. Tärkeään osaan kursseilla nousi sekä aikalaisdokumenteista että tapahtumaympäristöistä välittyvä kehollinen kokemus. Lopputuloksena on joukko dokumenttielokuvan harjoitelmia, joissa osallistujat ovat hakeneet omia tulkintojaan sisällissodan tapahtumista ja muistoista.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti

Tervetuloa!

Tervetuloa tutustumaan Sisällissodan maisemat-blogiin.

Blogin sisällön ovat tuottaneet Turun yliopiston Porin yksikön kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman Dokumenttielokuvan teko Satakunnasta 1918-kurssin opiskelijat.

 

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Jätä kommentti