Millaiselta parempi ja toimivampi tulevaisuus näyttää? –Kahden ohjaajan kokemuksia pajojen vetämisestä

Salla Kemppi, kuvataiteen opiskelija Turun AMK:n Taideakatemiassa, kertoo:

Informaatiovaikuttaminen-paja oli minulle ensikosketus työpajojen vetämiseen. Kuukausien jännitys ja valmistelutyö kulminoitui eräänä keväisenä keskiviikkoaamuna. Työpajan vetäminen etänä lisäsi jännitystä. 

Työpajan aiheena oli informaatiovaikuttaminen ja tämä oli minulle mielenkiintoinen aihe sen ajankohtaisuuden takia. Jokainen meistä lukee, kuulee ja näkee jatkuvalla syötöllä informaatiota kaikenlaisissa muodoissa. Se voi olla mainos, uutinen, somepäivitys, artikkeli tai vaikka blogipostaus. Ja tavalla tai toisella näillä mielestäni jollakin tasolla pyritään vaikuttamaan ihmisten maailmankuvaan ja arkeen jopa meidän huomaamatta. Kaikki informaatiovaikuttaminen ei kuitenkaan ole negatiivista. Vaikuttaminen voi olla myös esimerkiksi yleishyödyllisiä elämänohjeita.  Työpajan vetäminen oli alkujännityksestä huolimatta todella kiva kokemus. Aluksi osallistujat vaikuttivat hiljaisilta ja hitaasti lämpeneviltä, mutta työpajan edetessä ihmiset rentoutuivat ja saimme kivan kokemuksen kaikille.  
Pajan vetämistä kotoa käsin. Kuva Salla Kemppi.


Pajan menossa ohjaaja Ville Laitisen kanssa. Kuva Salla Kemppi.

Sonja Keski-Kuha opiskelee neljättä vuotta sosiaalitieteitä Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tässä Sonjan ajatuksia pajojen vetämisetä:

Opinnoissani pääasiallinen katse on erilaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Oma mielenkiintoni yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan sai innostusta erityisesti marginaalisessa asemassa olevien hyvinvoinnin tilasta. Tämä on myös sellainen teema, jota olen miettinyt paljon kevään Utopiaako?-projektin aikana.

Olen pääsyt ohjamaan neljää erilaista pajaa, joissa on käsitelty esimerkiksi kiusaamisen, tieteellisen kritiikin ja kestävän tulevaisuuden teemoja. Olemme osallistujien kanssa päässeet kaikkien pajojen kohdalla puhumaan siitä, millainen olisi parempi tulevaisuus. Omasta mielestäni hyvässä tulevaisuudessa varsinkin yhteiskunnan heikoimmilla olisi paremmat olosuhteet. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista puhuttaessa on hyvä tiedostaa, että yleensä ne, jotka kärsivät eniten ovat jo valmiiksi kriittisimmässä asemassa.

Itse olen ollut eniten mukana Kestävän tulevaisuuden pajassa ja erityisesti yksi pajan tehtävistä antaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella tulevaisuuden yhteiskuntaa. Unelmamatkatehtävässä nimittäin pohditaan sitä, millaiselta parempi ja toimivampi tulevaisuus näyttää. Tämä antaa hyvin luovan mahdollisuuden päästä pohtimaan esimerkiksi tulevaisuuden kaupunkeja. Voisivatko paremman tulevaisuuden kaupungit olla sellaisia, joissa asuminen toteutettaisiin mahdollisimman ekologisesti ja samalla niin, että jokaisella olisi mahdollisuus turvalliseen ympäristöön?
Millaista on tulevaisuuden asuminen? Kuva Sonja Keski-Kuha