Utopiaako?-hankkeessa tiede ja taide kilistävät laseja

Antti Ainola ja Marko Mäkinen kertovat Kiusaaminen -työpajasta.

Työpajaohjaajien palautetilaisuus piknikin muodossa toukokuussa pajojen päätyttyä. Kuva Sari Torvinen.

Antti Ainola, filosofian maisteri ja teatteri-ilmaisun ohjaaja -opiskelija, kertoo:

Kirjoitan tätä tekstiä aurinkoisena toukokuun päivänä, ja upea Utopiaako?-hanke alkaa tältä erää olla minun ja muiden työpajaohjaajien osalta takana. Työpajat on pidetty, ja voin sanoa olevani monta kokemusta ja ajatusta rikkaampi.

Palaanpa nyt oman Utopiaako?-matkani alkuun eli tähän kevääseen, jolloin ryhdyin Utopiaako?-työpajaohjaajaksi. Sain ohjaajatoverikseni Markon, ja ohjattavaksemme tuli kiusaamisaiheinen työpaja – siis äärimmäisen tärkeä aihe. Työpajassa muun muassa pohdittiin, mitä kiusaaminen on, ideoitiin, miten kiusaamista voi ehkäistä, ja keskustelun lisäksi valmistettiin pieniä teatteriesityksiä, joissa esiintyi kiusaamista. Taitavasti suunniteltu paja tarjosi hyvät työkalut, joilla pureutua arkaan aiheeseen paitsi tutkimukseen perustuvan tiedon avulla myös turvallisesti ja leikillisesti.

Olen alusta asti pitänyt Utopiaako?-hankkeen ideasta, jossa laajoja yhteiskunnallisia aiheita lähestytään taidelähtöisesti. Hankkeessa siis tiede ja taide ikään kuin kilistävät laseja keskenään. Taide ja leikki auttavat jäsentämään suuria ja vaikealta tuntuvia asioita, ja toisaalta niiden avulla voi löytää ja ymmärtää itselleen vieraita näkökulmia. Esimerkiksi kiusaamistyöpajan osallistujien teatteriesityksissä jokainen sai mahdollisuuden päästä hetkeksi kiusaajan, kiusatun tai sivustakatsojan rooliin. Esitysten jälkeen keskustelimme koko ryhmän kesken, mitä esityksessä nähtiin, ja pohdittiin, miten kukin olisi voinut toimia toisin ja miten kiusaamista voitaisiin ehkäistä.

Suurin kiitos tästä antoisasta matkasta kuuluu tietysti ihmisille, jotka ovat olleet mahdollistamassa Utopiaako?-hanketta: Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian väelle, työpajaohjaajakollegoille, yhteistyössä toimineille oppilaitoksille ja tietysti työpajojen osallistujille.

Tämä näky tuli ohjaajille tutuksi: Työpajan diat pyörivät läppärillä pajan aikana. Kuva: Antti Ainola

Marko Mäkinen, valtiotieteiden opiskelija Turun yliopistosta, kertoo ajatuksiaan aiheesta:

Utopiaako? -hankkeessa minusta on tärkeää käsitellä myös koulukiusaamista. Siihen liittyy helposti voimakkaampia tunteita kuin muiden työpajojen aiheisiin. Osallistujilla voi olla kokemuksia kiusatuksi tulemisesta, sen näkemisestä tai osallisena olemisesta kiusattuna tai kiusaajana.

Myös itse olen ollut koulukiusattuna, mikä tavallaan oli etu, koska aihe kokemuksena oli lähellä ja myös halusin käsitellä ja kohdata aihetta aikuisen ja ohjaajan silmin. Jotkut opettajat pyysivät etukäteen aiheen vaihdon, koska heidän ryhmällään oli vaikeita kokemuksia kiusatuksi tulemisesta. Tämä viestii, että koulukiusaaminen on kipeäkin aihe.

Koulukiusaaminen on tärkeä aihe ja tästä käydään voimakasta keskustelua yhteiskunnassa. On paljastunut rankkoja kiusaamistapahtumia eri puolilla Suomea ja toiset kiusaamistapahtumat ovat olleet vakaviakin. Siksikin koen kiusaamisen tärkeäksi aiheeksi Utopiaako? -hankkeessa, jotta muun muassa tietoisuus ja koulukiusaamisen käsittely aiheena tulisi tunnetuksi, vaikka aihetta voi olla vaikea ja ahdistavaakin lähestyä.

Pajatyöskentelyssä koulukiusaamiseen liittyviä tunteita pääsi myös käsittelemään, mikä minusta on yksi hyvä pajatyöskentelyn väline ja keino. Työskentelymuotoja pajassa olivat rooliharjoitukset, mitkä erityisesti näin hyviksi harjoituksiksi. Samoin pajassa pääsi tunnistamaan koulukiusaamisen tilanteita. Osittain käytiin läpi kiusaamiseen liittyvän käsitteen määrittelyä ja keskustelua. Pajassa oli mukana teoriaa ja käytäntöä ja etenkin harjoitukset ja tekeminen olivat minusta etenkin hyödyllisiä.

Pähkinänkuoressa: kiusaaminen vaikka on vaikea aihe ja on tärkeää, että nuoret pääsevät käsittelemään aihetta etenkin konkreettisten harjoitusten kautta, tarkastelemaan siihen liittyviä tunteita ja myös oppimaan kiusaamisesta jotain.

Kenties kiusaamista voidaan vähentääkin tällaisen pajatyöskentelyn kautta. Ennen kaikkea on ollut tärkeää että kiusaaminen on ollut mukana Utopiaako? -hankkeessa ja nuorilla on ollut mahdollisuus käsitellä tätä vaikeaa, mutta tärkeää teemaa.

Loppupiknikillä. Kuva Sari Torvinen.