Tietoa

Utopiaako? -hanke oli vuosina 2019-21 toteutunut Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston suurhanke, jonka järjestivät Turun AMK ja Turun yliopisto.

 

Turun yliopiston ja Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijat ja opettajat yhdistivät voimansa ja tuottivat toisen asteen opiskelijoille elämyksellisiä taidelähtöisiä työpajoja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tavoitteena oli ennen muuta antaa toisen asteen opiskelijoille välineitä jäsentää informaatiokaaosta ja ajatella tulevaisuudesta myös positiivisesti.

Turun yliopiston tutkijat ja opiskelijat mm. tulevaisuuden tutkimuksesta, oikeustieteestä, kasvatustieteestä, valtio-opista, psykologiasta, fysiikasta, maantieteestä, filosofiasta ja kulttuurihistoriasta työstivät teemoja Turun AMK:n taideaineiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa, jotta vaikeista ja monimutkaisista kysymyksistä saatiin innostavia ja elämyksellisiä.

Pääteema Huomioivampi huominen tarjosi mahdollisuuden tarkastella maailmaa ja tulevaisuutta useasta näkökulmasta. Työpajoissa käsiteltiin mm. rakentavaa vuorovaikutusta, vihapuhetta, luonnonvarojen käyttöä, yhteiskuntaa, ilmastonmuutosta, vaikuttamisen tapoja sekä tiedonhankintaa.

Hankkeen kuluessa tuotettiin kouluille  työpajamalleja oppimateriaaliksi. Elokuussa 2021 järjestettiin näyttely Avaruuspuisto Väisälässä Piikkiössä ja juhlistettiin hankkeen päätöstä.