Riitta Pyykkö

Riitta Pyykkö

Uudet ja vanhat opiskelijat ovat taas saapuneet kampukselle. Turun yliopisto oli suosittu hakukohde, ja ensimmäisen vuoden opiskelija onkin meille yliopistoyhteisön tärkein jäsen. Ensimmäisen vuoden aikana kehittyvät tavat, tottumukset ja asenteet, jotka vaikuttavat koko opiskeluajan – ja sen jälkeenkin. On tärkeää oppia oppimaan.

Strategiamme linjaa, että Turun yliopiston monialainen ja innostava koulutus perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon ja vastaa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Olemme viime vuosina uudistaneet merkittävästi fyysisiä oppimisympäristöjä ja parantaneet opetustilojen teknistä varustelua. Nyt haasteena on saada kaikki tämä taitavaan ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Opiskelijoiden toiveena on saada yhä enemmän joustavia, ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia edistää opintoja.

Akateeminen vapaus on perusarvomme, mutta se ei tarkoita, että sen enempää opettaja kuin opiskelijakaan voisi tehdä mitä vaan tai milloin vaan. Akateeminen vapaus on ajatusten vapautta, ja sen parina on akateeminen vastuu.

Uuden opiskelijan kasvu vastuulliseen opiskelukulttuuriin edellyttää ohjausta, jota antavat sekä opettaja- että opiskelijatuutorit. Ohjauksen avulla opiskelija oppii myös vertaamaan omaa osaamistaan oppimisen tavoitteisiin, ohjautumaan itse eteenpäin. Ohjaus on onnistunut, kun sitä ei enää tarvita, ja elinikäisen oppimisen taidot ja asenteen omaksunut ohjattava etenee itsenäisesti.

Opiskelijaelämä ei ole pelkää puurtamista. Yksi Turun yliopiston houkuttavuutta lisäävä tekijä on opiskelijakaupunki Turku kokonaisuudessaan. Turkulaisten korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyöllä luodaan sekä entistä monipuolisempia tapoja opiskella että virkistäviä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Ylioppilaskunnasta ja sen yli 140 erilaisesta järjestöstä löytyy varmasti jokaiselle jotain kiinnostavaa.

Yliopisto ei ole talo: tärkein oppimista edistävä ympäristö olemme me ihmiset. Akateemisen yhteisön, nuorempien ja vanhempien kollegoiden hyvinvoinnista huolehtiminen on kuin rahan laittamista pankkiin. Tässä me jokainen voimme tehdä osamme.

Riitta Pyykkö
vararehtoriFacebooktwitterFacebooktwitter