Yhdessä Turusta yhä parempi paikka opiskella

Riitta Pyykkö
Riitta Pyykkö

Turkulaisten korkeakoulujen yhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta viime vuosina se on entisestään tiivistynyt ja saanut myös aivan uusia muotoja.

Opiskelijakaupunki Turku -otsikolla toteutettava kaupungin, korkeakoulujen, opiskelija- ja ylioppilaskuntien ja elinkeinoelämän yhteistyö sai tässä muodossaan alkunsa Ready, Study, Go -messujen järjestämisestä uusille opiskelijoille. Lyhenne RSGT tuli monelle tutuksi, mutta jäi varmasti vielä useammalle hämäräksi.

Viimeisten kolmen vuoden ajan työtä on tehty uudella, aiempaa systemaattisemmalla sopimuspohjaisella mallilla. Toiminta kattaa opiskelijan koko polun, opiskelijaksi hakeutumisesta työllistymiseen. Turkulaiset korkeakoulut tekevät opiskelijamarkkinointia yhdessä, mikä lisää kustannustehokkaasti Turun näkyvyyttä opiskelupaikkana. Opiskeluvaiheen osalta kehitetään opiskelijan arjen palveluita, hyvää opiskelijaelämää.

Turun korkeakouluista valmistuneiden murhe on se, että ollenkaan kaikki, jotka haluaisivat valmistumisensa jälkeen työllistyä Turkuun, eivät siinä onnistu. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yleisiä työelämävalmiuksia ja työelämäkontakteja ja siten helpottaa työelämään siirtymistä. Yhdessäkään emme luultavasti kykene esimerkiksi siirtämään suuria julkisen sektorin työnantajia Turkuun, mutta ainakin voimme varmistaa, että kaikki tarjolla olevat mahdollisuudet ovat valmistuneiden ulottuvilla.

Viimeisin esimerkki yhteistyöstä on kilpailu, jossa haetaan ideoita kampusalueen kehittämiseen Suomen parhaaksi paikaksi opiskella ja työskennellä. Kampusalueen kehittäminen on yksi Turun kaupungin neljästä strategisesta kärkihankkeesta, mikä kertoo siitä, että Turun kaupunki haluaa olla korkeakoulujen rinnalla voimakkaasti kehittämässä opiskelijoiden elämää.

Turun korkeakoulujen välillä on myös virallinen kumppanuussopimus. Sen puitteissa toteutetaan erityisesti korkeakoulujen sisäisiä ja niiden välisiä toimenpiteitä. Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla on jo yhteisiä yksiköitä ja yhteisiä toimitiloja. Kun Turun ammattikorkeakoulu siirtyy lähivuosina lähes kokonaan Kupittaan kampukselle, yhteinen toiminta myös sen kanssa lisääntyy. On ehdoton vahvuus, jos työelämässä yhdessä toimivat, esimerkiksi sairaanhoitaja ja lääkäri, voivat jo opiskeluaikana työskennellä yhdessä.

Parhaillaan pohditaan myös erilaisten opiskelijan tukipalveluiden tuottamista yhdessä. On kustannusten kannalta tehokkaampaa tuottaa palvelut yhdessä kuin erikseen, yhtenäiset järjestelmät mahdollistavat opiskelijoille joustavan opiskelun ja edistävät opetusyhteistyötä.

Yhteistyö turkulaisten korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien välillä on nyt niin vilkasta, että suurin haaste on pysyä selvillä siitä, mitä kaikkea eri puolilla tapahtuu!

Riitta Pyykkö
Kirjoittaja on koulutuksesta vastaava vararehtori.