Tervetuloa, uudet opiskelijat!

Riitta Pyykkö

Yli kaksi tuhatta uutta opiskelijaa on jälleen aloittamassa opintoja Turun yliopistossa. Olette tulossa monialaiseen, kansainväliseen tutkimusyliopistoon. Toisen asteen opintoihin verrattuna moni asia muuttuu.

Kaikki opetus on tutkimusperustaista, eli opettajat ovat myös kyseisen alan tutkijoita. Osittain he opettavat tarkalleen omista tutkimusaiheistaan, mutta muutenkin opetus perustuu alan uusimpaan tutkimukseen. Myös opiskelijat pääsevät jo perustutkinto-opintojen aikana mukaan tutkimuksen tekemiseen.

Olette päässeet opiskelemaan johonkin tutkinto-ohjelmaan tai jotain tiettyä pääainetta. Vaikka juuri se onkin tällä hetkellä eniten mielessä, katselkaa jatkossa myös ympärillenne. Yliopiston seitsemästä tiedekunnasta löytyy valtava määrä kiinnostavaa osaamista – näin monipuolisia mahdollisuuksia teillä ei ole milloinkaan opiskeluajan jälkeen. Ratkaisut tulevaisuuden suuriin ongelmiin löytyvät monialaisesta yhteistyöstä, ja siihen kannattaa totutella jo opiskeluaikana. Ei pidä unohtaa myöskään Turun muita korkeakouluja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Toivottavasti moni teistä lähtee opintojen aikana kansainväliseen vaihtoon. Sen lisäksi kansainvälistyä voi myös täällä omalla kampuksella. Kaikki tiedekunnat tarjoavat opetusta englanniksi, ja osallistumalla siihen voi tutustua täällä oleviin kansainvälisiin opiskelijoihin. Kansainvälisyystaitoja antavat myös monipuoliset kieli- ja kulttuuriopinnot.

Akateeminen vapaus ei tarkoita, että sen enempää opiskelijat kuin opettajatkaan voisivat tehdä mitä tahansa ja milloin tahansa. Se on ennen kaikkea ajattelun vapautta. Ja kuten aina muutenkin, vapauteen liittyy vastuu. Oppimista te ette voi ulkoistaa kenellekään muulle. Yliopiston tehtävä on tarjota sille mahdollisimman hyvät edellytykset. Tulevaisuutta ajatellen kaikkein tärkeintä on, että opitte ja innostutte oppimaan uutta.

Turku on vilkas opiskelijoiden kaupunki. Periaatteessa joka viides kaupungilla vastaan tuleva on opiskelija, Hämeenkadulla varmasti useampikin. Osallistukaa siis opiskelijaelämään ylioppilaskunnassa ja sen eri alajärjestöissä, hyödyntäkää kaupungin vilkasta kulttuuritarjontaa, solmikaa ystävyyssuhteita ja kerätkää muistoja. Niistä on iloa koko loppuelämän.

Yliopistoa ei olisi ilman teitä ylioppilaita, se olisi enintään tutkimuslaitos. Olette siis meille kaikille tärkeitä nuorempia kollegoita.

Tervetuloa aloittamaan opintoja!

Riitta Pyykkö
Kirjoittaja on Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori