Sote-lakiuudistus on suuri huolenaihe

Pentti Huovinen

Turun yliopisto on sitoutunut tutkimuksen, koulutuksen sekä kaikin muin mahdollisin keinoin tukemaan maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta. Tätä varten seitsemän tiedekuntaamme on perustanut yhteisen Sote-akatemian. Tämä päivä (9.10.2018) on merkittävä siksi, että tänään käynnistyy akatemian ensimmäinen Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus.

Jokaisen yliopistolaisen, tiedekunnan ja koko yliopiston tulee kuitenkin olla huolissaan sote-lakiehdotuksesta. Kyse ei ole uudistusten tavoitteista vaan rakenteista. Lakia laadittaessa ei ole toistuvista lausunnoistamme huolimatta otettu huomioon yliopiston kannalta elintärkeitä taloudellisia ja rakenteellisia seikkoja. Ja jos jotain ei ole laissa, se ei ole päättäjiä velvoittavaa.

Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus ja koulutus aiheuttavat arviolta viisi prosenttia korkeammat kustannukset verrattuna keskussairaalaan. Tämänhetkisten laskelmien mukaan tätä kustannuslisää ei ole otettu huomioon yliopistollisten maakuntien rahoituksessa. Eikä lakiehdotus edellytä tämän huomioon ottamista. Pelkästään Turun yliopistollisessa sairaalassa puuttuva rahoitus tulee olemaan 35 miljoonaa euroa. Tällaisen summan puuttuminen on katastrofi sairaalassa tapahtuvalle yliopiston tutkimus- ja koulutustehtävälle.

Yliopistollisen sairaalan määritelmän mukaan yliopiston ja sairaalan strategian ja tavoitteiden tulee olla yhteiset. Nykyinen lakipaketti ei mainitse tätä tavoitetta, vaikka kansainvälinen trendi on ennemminkin yhdistämässä kuin erottamassa yliopistoja ja yliopistollisia sairaaloita. Turun yliopistolla on nyt 10 prosentin ääniosuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa. Maakuntauudistuksen jälkeen tätä omistajaääntä ei enää ole. Ilman lain antamaa määrittelyä olemme erilliset toimijat.

Lainsäädännön taloudelliset ja rakenteelliset puutteet tulevat merkittävästi vaikuttamaan Varsinais-Suomen kilpailukykyyn. Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian (TEM raportteja 12/2014) esipuheessa neljä ministeriä kirjoitti: ”Kilpailukyvyn keskiössä ovat yliopistollisten sairaaloiden ja niiden ympärille syntyneiden osaamiskeskittymien kehittäminen tutkimuksen ja yritystoiminnan kumppanuuksien näkökulmasta.” Osaamiskeskittymän ytimen heiketessä ei voi odottaa kilpailukyvyn paranemista.

Lääketieteellinen tiedekunta on merkittävä osa Turun yliopistoa. Neljäsosa, joillain alueilla jopa kolmasosa yliopiston tuotoksesta tulee tiedekuntamme kautta. Jos lakiuudistus heikentää lääketieteellisen tiedekunnan asemaa, se samalla heikentää koko yliopistoa. Siitä tulisi meidän kaikkien, Sinun ja minun, olla todella huolissaan.

Pentti Huovinen
Kirjoittaja on lääketieteellisen tiedekunnan dekaani

Kategoriat: Tiede, Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, YliopistoyhteisöAvainsanat: , , ,

One response to “Sote-lakiuudistus on suuri huolenaihe”

  1. Dekaani Huovinen nostaa esille yliopiston kannalta todella tärkeitä seikkoja. Toivon, että tämä viesti myös tavalla tai toisella kulkeutuu kansanedustajille ja erityisesti sosiaali- ja terveys- sekä perustuslakivaliokunnan tietoisuuteen. Mitään ei siis todellakaan ole vielä Sote – uudistuksen osalta päätetty ja valmistelun heikkouksia, joita aina väistämättä syntyy, voidaan vielä korjata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *