Riitta Pyykkö

Yliopistojen toiminta tapahtuu yhä useammin verkostoissa, niin paikallisissa ja kansallisissa kuin kansanvälisissä. Turussa yhteistyö alueen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kesken on tiivistä, ja kehitämme koulutusta sekä teemme tutkimustyötä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Yhdessä olemme enemmän.

Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat vuodesta 1995 kuuluneet myös arvostettujen eurooppalaisten yliopistojen Coimbra-verkostoon. Verkosto perustettiin vuonna 1985 ja siinä on tällä hetkellä 39 jäsentä, jotka edustavat 23 Euroopan maata. Kaikki ovat vanhoja monitieteisiä ja kansainvälisiä yliopistoja – tässä joukossa me satavuotiaat kuulumme nuorisoon. Esimerkiksi viime vuonna verkoston vuosikokous järjestettiin Salamancassa yliopiston 800-vuotisjuhlavuonna. Tänä vuonna verkosto kokoontuu Krakovassa Jagellon yliopistossa, joka on perustettu vuonna 1363. Tunnustettava on, että olemme hyödyntäneet verkostoon pääsemisessä Turun Akatemian perintöä.

Coimbra-verkoston tavoitteena on vahvistaa sekä akateemisia että kulttuurillisia kansainvälisiä yhteyksiä. Yhtenä keskeisimmistä eurooppalaisista yliopistoverkostoista sillä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa myös Euroopan koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan.

Verkosto järjestää konferensseja, seminaareja ja työpajoja sekä yhteisiä projekteja, joissa voimme oppia toistemme käytänteistä. Toiminta on organisoitu kymmeneksi työryhmäksi, joista kaikissa Turun yliopistolla on edustus. Viime vuosina osallistuminen työryhmien toimintaan on ollut hyvin aktiivista. Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden työryhmän puheenjohtajana on professori Pekka Räsänen ja työelämäyhteyksiä kehittävän työryhmän varapuheenjohtajana suunnittelija Janne Loikkanen. Työryhmät ovat hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen tapa tehdä yhteistyötä.

Verkostosta hyötyvät myös opiskelijat. Verkoston rooli opiskelijavaihdossa on suuri: joka kuudes kaikista Erasmus-vaihdossa olevista Euroopassa on joko lähtenyt tai mennyt Coimbra-verkoston yliopistoon. Vastavalmistuneet, toisessa verkoston yliopistossa Erasmus-vaihdossa olleet voivat vuosittain kilpailla ns. Arenberg -palkinnosta. Turun yliopisto on menestynyt tässä erinomaisesti, ja palkinto on tullut Turkuun jo kolmesti, vuosina 2007, 2013 ja 2017. Väitöskirjaa tekeville järjestetään vuosittain niin sanottu Three Minute Thesis -kilpailu, jossa nuoren tutkijan on esiteltävä tutkimuksensa kolmessa minuutissa. Viime vuonna Turun yliopiston sisäisen kilpailun voittanut Khalil Shahramian oli koko Coimbra-verkoston ykkönen.

Tohtorikoulutettava Tiina Lehtiniemi voitti tänä vuonna 3MT-kilpailun ja edustaa Turun yliopistoa Coimbran kansainvälisessä 3MT-kilpailussa. Kuva: Hanna Oksanen

Coimbra-verkoston merkityksestä kertoo myös se, että helmikuun lopussa päättyneeseen Euroopan komission European Universities -hakuun jätettyjen 54 hakemuksen joukossa oli useita sellaisia, joissa on mukana verkostoon kuuluvia yliopistoja. European Universities -hanke perustuu Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloitteeseen syksyltä 2017, jossa hän esitti korkeakouluyhteistyön syventämistä ja nostamista aiempaa kunnianhimoisemmalle tasolle, jo kaksikymmentä vuotta käynnissä olleen, eurooppalaista korkeakoulutusaluetta rakentavan Bolognan prosessin uutta vaihetta.

Aloite eteni nopeasti, ja vuonna 2018 julistettiin ensimmäinen pilottihaku, joka päättyi helmikuun lopussa tänä vuonna. Tulevana kesänä tehdään päätökset kahdentoista yliopistoallianssin rahoituksesta, johon on varattu 60 miljoonaa euroa. Syksyllä 2019 on uusi haku, ja vuodesta 2021 eteenpäin tähän on suunniteltu käytettävän useita satoja miljoonia euroja.

Yliopistomme on mukana allianssissa, jossa kumppaneina on viisi muuta Coimbra-yliopistoa, Coimbran, Salamancan, Pavian, Iasin ja Poitiersin yliopistot. Hankkeen ydin on yliopistojen ja kaupunkien yhteistyö, josta meillä Turussa on erinomainen kokemus. Vuonna 2016 Coimbra-yliopistot ja niiden kotikaupungit allekirjoittivat ns. Poitiersin julistuksen aiheesta. Turun yliopiston ja kaupungin yhteistyö esiteltiin tuolloin yhtenä neljästä hyvin toimivaksi osoittautuneesta mallista.

Hanke on erinomainen esimerkki verkostoitumisen eduista: se perustuu paikallisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin, ja sen tavoitteena on viedä yhteistyötä niiden sisällä yhä tiiviimmäksi. Toivottavasti se menestyy!

Riitta Pyykkö
Kirjoittaja on Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori


Turun yliopisto järjestää keskiviikkona 27.3. klo 9-11 infotilaisuuden Coimbra Group -yliopistoverkoston tarjoamista mahdollisuuksista Arcanumin Arc 3 -salissa. FacebooktwitterFacebooktwitter