Kuukausi: huhtikuu 2020

TYYlikästä vappua vietetään tänä vuonna etänä

TYYn kulttuurisektori

Aloittaessa toimintaansa vuoden 2020 TYYn hallitus halusi panostaa opiskelijakulttuuriin valitsemalla kaksi opiskelijakulttuurivastaavaa. Tehtävään valikoituneilla Marilla ja Jamilla on kummallakin omat toisiaan täydentävät vahvuudet ja vastuut. Vuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin yhteistyössä TYYn tapahtumatuottajan kanssa. Vapun suunnittelu nousi esiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja kukin sektorin toimija lähti työstämään omaa vastuualuettaan perinteisen TYYlikkään vapun kaavan mukaisesti. Yhteistyö oli hyvin toimivaa ja asiat etenivät suunnitellusti.

Maaliskuussa alkoi tapahtua: Tapahtumatuottaja kertoi siirtyvänsä uusiin tehtäviin. Heti luotiin suunnitelma vapun järjestelyjen vastuiden siirtämisestä hallituksen jäsenille, kunnes uusi tapahtumatuottaja olisi valittu. Muutoksesta huolimatta järjestelyt edistyivät, kunnes kaikki yhtäkkiä pysähtyi, kun Suomen hallitus piti ensimmäisen koronaviruksen rajoitteita koskevan tiedotustilaisuutensa. Tilanteen luoman epätietoisuuden vuoksi kaikki vappusuunnitelmat olivat hetken jäissä. Kysymykset vapun toteutumisen osalta toistuivat muissakin Suomen ylioppilaskunnissa ja keskustelua käytiin aktiivisesti. Tässä vaiheessa perinteinen vappu ei ollut vielä täysin poissuljettu vaihtoehto, mutta esitettiin myös ideoita siirretystä vapusta yhteisenä ennalta sovittuna ajankohtana. Etävappu nähtiin myös potentiaalisena vaihtoehtona, jos perinteisiä suuria vapputapahtumia ei voitaisi järjestää.

Continue reading

Monipuolisuus on yliopiston vahvuus myös poikkeusaikana

""

Louis Clerc

Tunnetko, hyvä blogin lukija, Wakanda-nimisen maan? Jos vastauksesi on kielteinen, älä sure: kyseistä valtiota ei ole oikeasti olemassa. Wakanda on Marvel Comicsin supersankarin Black Pantherin eli kuningas T’Challan valtakunta, salainen ja mielikuvituksellinen afrikkalainen valtio, joka kuvaillaan sarjakuvissa ”maailman tieteellisesti kehittyneimpänä kansankuntana”. Marvelin sarjakuvissa tiede on usein eräänlainen taikavoima, jolla fiksut ihmiset keksivät tapoja uhmata luonnonlakeja. Fantasioitu versio luonnontieteistä on kuin teknologinen taikasauva, joka syntyy ilman perustutkimusta, heti sovellettavana.

Uudessa, amerikkalaisen kirjailijan Ta-Nehisi Coatesin kirjoittamassa Black Pantherin versiossa, Wakandaa kohtaa kuitenkin uusi vihollinen, johon yksin teknologia ei oikein tepsi. Monimutkainen terroristiorganisaatio nostaa kansan kuninkaansa vastaan, Wakandan hyvinvointijärjestelmä ja yhteiskunnallinen koheesio hajoavat, vallankumous jakaa maata. Sitä vastustaessa T’Challa tarvitsisi enemmän kuin teknologiaa: tietoa historiasta, filosofiasta, yhteiskunnallisista ilmiöistä, kulttuurista, psykologiasta, kehityspolitiikasta jne. Juoni etenee sarjakuvassa vauhdikkaasti, mutta tämän lähtöasetelma voi hyvin toimia vertaiskuvana yliopiston roolista. Kriisien tai rutiinin aikana yliopistot täyttävät lakisääteisiä tehtäviään parhaiten tarjoamalla monipuolisia tutkimusympäristöjä ja yhteisöjä, joissa yhteistyö on helppoa ja joissa harrastetaan sekä perus- että soveltavaa tutkimusta, pitkäaikainen ja strateginen tutkimus rahoitetaan, ja eri tasot otetaan huomioon.

Continue reading

Pandemia lykkää ylikulutuspäivää

Timo Vuorisalo

Kuten tiedämme, ihmiskunta käyttää aivan liikaa luonnonvaroja. Uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta on jo vuosien ajan mitattu maailman ylikulutuspäivän ajankohdalla. Ylikulutuspäiväksi kutsutaan sitä päivää, jolloin ihmiskunnan ekologinen jalanjälki kunakin vuonna laskennallisesti ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä kasvihuonekaasupäästöjä. Viime vuonna ylikulutuspäiväksi saatiin heinäkuun 29. päivä, mihin mennessä olimme siis jo ehtineet käyttää ne luonnonvarat, joiden olisi pitänyt riittää koko vuodeksi. On todennäköistä, että pandemian aiheuttama taantuma siirtää vuoden 2020 ylikulutuspäivää jonkin verran myöhemmäksi, tai ainakin ylikulutuspäivän aikaistuminen voi pysähtyä. Näin ainakin tapahtui vuonna 2008 alkaneen taantuman jälkeen.

Kestämätön luonnonvarojen kulutus, niin uusiutuvien kuin uusiutumattomien, on uhka ilmastolle. Viruspandemia aivan ilmeisesti pienentää maapallon ilmastopäästöjä kuluvana vuonna, vaikka vaikutuksen suuruus luonnollisesti riippuu pandemian kestosta sekä siitä, miten suhtaudumme luonnonvarojen käyttöön ongelman poistuttua päiväjärjestyksestä. Jos kulutusjuhla alkaa pandemian jälkeen entistäkin kiihkeämpänä, voi vaikutus jäädä lyhytaikaiseksi.

Continue reading

Ameba kirkastukoon eli miten suoriudumme yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta

""

Miia Tuominen

""

Oona Ylönen

Istumme myöhäisellä lounaalla yliopiston ruokalassa ja keskustelumme johtaa tutun aiheen ääreen. Olemme alkaneet kutsua tätä aihetta amebaksi.

Tiedelehden mukaan ameba on vaeltaja, joka muuttaa liikkuessaan koko ajan muotoaan venyttäen solustaan esiin valejaloiksi kutsuttuja ulokkeita. Se potkii itseään eteenpäin. Valejaloilla voi myös syödä. Meille ameba kuvaa kokemusta siitä, millaista on työskennellä yliopistolla asiantuntijatehtävässä, jonka ydin on vuorovaikutuksen rakentaminen tieteiden ja työelämätoimijoiden välille. Tämä ameba hakee ja muuttaa jatkuvasti muotoaan tutkimuksen koulutuksen ja työelämän yhdyspinnoilla. Se potkii itseään eteenpäin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja monialaisuuden tavoitteista, jotka ovat kaikille yliopistossa työskenteleville yhteisiä.

Continue reading

Koronavirus katkoo myös toimitusketjuja: vaikutus on syvä, nopea ja kestää pitkään

Lauri Ojala

Tämä juttu ei ole aprillipila, vaikka vain jokunen kuukausi sitten kirjoitettuna se olisi sitä voinut olla. 1.4.2020 tulee päivälleen 23 vuotta siitä, kun aloitin tasavallan presidentin nimittämänä Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professorin virassa. Moni asia on niistä ajoista muuttunut: enää ei pressat proffia nimittele, eikä ole virkojakaan – mutta jotain virkaa professoreilla ehkä kuitenkin vielä on.

Merkkipäivääni saan siis ”juhlia” seuraamalla sitä mullistusta, jota koronavirus maailmalla aiheuttaa paitsi mittavana inhimillisenä kärsimyksenä myös ennennäkemättömänä taloudellisena tuhona. Pitäydyn kirjoituksessani jälkimmäisiin vaikutuksiin talouden ja toimitusketjujen kannalta.

Yksi pysähdyttävimmistä talouden indikaattoreista koronaviruksen aiheuttamasta shokista maailman ja erityisesti euromaiden talouteen on ns. ostopäällikköindeksi (PMI), joka ennakoi teollisen tuotannon lyhyen aikavälin muutosta. Euroalueen PMI on maaliskuussa 2020 nopeasti romahtanut alimmilleen sen noin 20-vuotisen historian aikana.

Continue reading