Yliopiston päärakennus aurinkoisena päivänä

Koronakeväästä yhdessä eteenpäin

Jukka Kola

Yliopiston satavuotisjuhlavuosi tulee monella tavalla painumaan mieliimme. Alkuvuonna Yliopistonmäelle kokoontui tuhansittain yliopiston ystäviä riemukkaaseen ulkoilmatapahtumaan, seuraavana päivänä juhlistimme yliopistoa täpötäydessä vuosijuhlassa.

Ei mennyt kauaakaan, kun yhteisömme joutui haasteen eteen muun yhteiskunnan ja koko maailman tavoin. Koronatilanteen tiukentuessa siirryimme nopeasti etätyöhön ja etäopiskeluun. Yliopiston ovet laitettiin lukkoon.

Satavuotias ei kangistunut tämänkään haasteen edessä. Jatkoimme työtämme kukin tahoillamme, mutta kuitenkin yhdessä ja yhteisen päämäärän eteen.

Olemme onnistuneet näinä poikkeuksellisina aikoina tuottamaan yhteiskunnan tarpeisiin uutta tietoa sekä koronaviruksesta että lukuisista muista aiheista monialayliopistomme tutkijoiden voimin. Opiskelijamme ovat opiskelleet etänä ja opettajat ovat ottaneet käyttöön ja edelleen kehittäneet uusia opetusmuotoja. Yhteiset palvelumme ovat uutterasti tarjonneet asiantuntemustaan kaiken tämän mahdollistamiseksi. Innovatiivisuutta, luovaa ongelmanratkaisua ja sitkeyttä on todella tarvittu tämän kaiken tekemiseksi.

Esimerkki yhteisömme yhteisestä ponnistuksesta on ollut kevään valintakokeiden järjestäminen. Pääosin erinomaisesti sujunut, mutta varsin työläs operaatio oli elintärkeä paitsi yliopistolle myös koko yhteiskunnallemme, etenkin nuorten kannalta.

Myös yliopistojen välinen yhteistyö on ollut tiivistä poikkeusaikana. Kaikki Suomen yliopistot ovat sitoutuneet yhteisiin linjauksiin, vaikka tautitilanne on ollut kovempi tietyillä paikkakunnilla. Tämä on osoittanut yhteistä vastuunkantoa.

Myös yhteys poliittisen päätöksenteon ja tutkijoiden välillä on ollut aktiivista vuoropuhelua. Turun yliopiston professori Christina Salmivalli on johtanut monitieteistä ja yliopistojen välistä tiedepaneelia, joka on tuottanut tietoa päätöksenteon tueksi. Poikkeusaikana on otettu käyttöön tällaisia lukuisia hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, joita meidän on syytä normaalimpina aikoina edelleen vahvistaa.

Pääsemme lomien jälkeen toivottavasti palaamaan kohti normaalia suunnitelmallisesti, tilannetta seuraten sekä viranomaisten ohjeita noudattaen. Turvallisuuden varmistaminen on tärkeintä. Jatkamme yhteisömme jäsenten hyvinvoinnin seuraamista yhdessä ylioppilaskunnan kanssa, kuten olemme tehneet säännöllisesti tähänkin asti. Tartumme mahdollisiin hyvinvointia heikentäviin asioihin nopeasti. Myös toistemme hyvinvoinnin seuraaminen ja kuulumisten tiedustelu ovat poikkeusaikoina entistäkin tärkeämpiä. Arjen pienillä teoilla on iso vaikutus.

Myös aidot ihmiskontaktit ovat hyvinvoinnin ja yhteisön toiminnan kannalta olennaisia. Pyrimme järjestämään niin, että kaikilla olisi mahdollisuus tapaamisiin, tilaisuuksiin, palavereihin, opetukseen syksyllä – turvallisuus ja tilanne jälleen kerran huomioiden. Olemme esimerkiksi pitäneet tärkeänä, että uusille opiskelijoille sekä kansainvälisille vaihto-opiskelijoille järjestetään orientaatiojakso yliopistokampuksilla. Uusien opiskelijoiden integroiminen yliopistoyhteisömme jäseniksi on ensiarvoisen tärkeä tehtävä, ja haluamme olla toivottamassa heidät tervetulleeksi kampuksella.

Rentouttavaa kesää sekä yhteisömme jäsenille että kaikille muillekin! Ladataan akut, jotta jaksamme taas syksyllä tehdä tärkeää työtä – yhdessä ja eteenpäin katsoen.

Jukka Kola
Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori