Is EU regulating the right AI?

EU tries to regulate AI. The European Commission published a proposal for an Artificial Intelligence Act (AIA) in April 2021….

Turun yliopiston turvallinen tiedon syli odottaa!

Yliopistossa opiskelu ja akateemisuus kulkevat yhdessä. Tutkailin Kielikello-internetjulkaisun tarjontaa meille tärkeiden käsitteiden määrittelijänä. Esimerkiksi termiä ”akateeminen” pohdiskellaan täällä: Kuka on…