Matkailuhistoria

Oppiaine on kartuttanut matkailun historian kokoelmiaan 2000-luvun alusta lähtien. Kokoelma pitää sisällään sekä tutkimuskirjallisuutta, lehtileikkeitä, projektimateriaalia että alkuperäismateriaaliksi luokiteltavaa aineistoa, kuten opaskirjallisuutta, esitteitä, postikortteja, valokuvia ja haastatteluja. Suurin osa aineistosta keskittyy Eurooppaan, mutta mukana on myös Afrikkaa, Australiaa, Lähi-itää, Pohjois-Amerikkaa ja Venäjää koskevia materiaaleja.

Matkailun historian kokoelmaan on saatu runsaasti materiaalia lahjoituksena matkaopas Sinikka Rännäliltä, diplomi-insinööri Ilmari Wallinmaalta sekä emeritusprofessori Auvo Kostiaiselta. Aineistoa on saatu myös suurlähettiläs Jussi Mäkisen perikunnan lahjoituksena sekä hankittu itse.