• Taloudelliset huolet vaikuttavat lasten hyvinvoinnin kokemuksiin

  Taloudelliset huolet vaikuttavat lasten hyvinvoinnin kokemuksiin

  Mia Hakovirta, Marja Lindberg, Mikael Nygård, Fredrica Nyqvist INVEST blog 23/2020 Noin puolet suomalaisista lapsista murehtii raha-asioita ja kokee taloudellista stressiä, tytöistä jopa 63 ja pojista 43 prosenttia. Lasten kokemat taloudelliset huolet vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa, erityisesti siihen, miten tyytyväisiä he […]

   
 • Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvinvointia

  Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvinvointia

  Malin Kinnunen INVEST blog 22/2020 Perhe voi jäädä hyvin yksin kasvatuksen vaikeuksien kanssa, jos tukiverkostot puuttuvat, olosuhteet kuormittavat tai opitut kasvatuskeinot perustuvat lapsen arvosteluun ja rangaistuksiin. Avun tarpeen varhainen tunnistaminen ja myönteisen vanhemmuuden tuki antavat perheelle voimavaroja haastavassa tilanteessa ja […]

   
 • Kahden korkeakoulun malli eriyttää oppilaita perhetaustan perusteella

  Kahden korkeakoulun malli eriyttää oppilaita perhetaustan perusteella

  Laura Heiskala, Jani Erola & Elina Kilpi-Jakonen INVEST blog 21/2020 Yliopiston pääsykokeista luopuminen saattaa vähentää koulutuksen ylisukupolvista eriarvoisuutta. Perhetausta on yhteydessä oppilaan koulumenestykseen. Yhteiskunnassa perheiden resurssit ovat epätasaisesti jakautuneet, mikä heijastuu epätasaiseen koulumenestyksen jakautumiseen (Jackson 2013). Näin tapahtuu myös Suomessa. […]

   
 • Kiusaamiseen puuttumisen haasteista

  Kiusaamiseen puuttumisen haasteista

  Christina Salmivalli INVEST blog 20/2020 Tänä syksynä heräsi taas kerran keskustelu siitä, onko (koulu)kiusaamisesta puhuminen vähättelevää ja miksei sen sijaan puhuta väkivallasta. Ymmärrän taustalla olevan ajatuksen, mutta en kannata moista käsitteiden sotkemista; kumpaakin termiä tarvitaan. Kiusaaminen on aina väkivaltaa, joko […]

   
 • Kun äitiä masentaa, kuka hoitaa?

  Kun äitiä masentaa, kuka hoitaa?

  Hanna-Maria Matinolli INVEST Blog 19/2020 Äidin raskaudenaikainen mielenterveys on yhteydessä myös jälkeläisten terveyteen ja hyvinvointiin niin lyhyellä, kuin pitkälläkin aikavälillä, joten mahdollisiin ongelmiin puuttuminen heti niiden ilmettyä on ensiarvoisen tärkeää. Raskaudenaikaisen masennuksen tunnistamisessa tärkeää on oireilun systemaattinen seulonta kaikilta vanhemmilta […]

   
 • Pandemia teki mielenterveyden digipalvelujen edut näkyviksi

  Pandemia teki mielenterveyden digipalvelujen edut näkyviksi

  André Sourander INVEST blog 18/2020 Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveysongelmien lisääntyminen on yksi merkittävimpiä koronapandemian pitkäaikaisvaikutuksia. Hoitamattomat ongelmat vaikuttavat perheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen ja voivat pitkällä aikavälillä voimistua, kasautua ja lisätä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä. Ongelmien ehkäisyä tulisi tehostaa jo […]

   
 • Mindfulnessin merkitys mielenterveydelle – arkipärjäämisestä kukoistamiseen

  Mindfulnessin merkitys mielenterveydelle – arkipärjäämisestä kukoistamiseen

  Oskari Lahtinen INVEST blog 17/2020 Mielenterveys on psykiatriassa ja länsimaiden kulttuurissa laajemmin mielletty enimmäkseen sairauden puuttumisen kautta. Mikäli henkilö ei ole esimerkiksi selvästi ahdistunut, masentunut tai stressaantunut, hänen saatetaan kuvata olevan terve mieleltään. Viime vuosituhannen lopulla esiin noussut positiivinen psykologia […]

   
 • Pitkittyneen työkyvyttömyyden riskit jakautuvat epätasaisesti eri sosioekonomisten ryhmien välillä läpi elinkaaren

  Pitkittyneen työkyvyttömyyden riskit jakautuvat epätasaisesti eri sosioekonomisten ryhmien välillä läpi elinkaaren

  Laura Salonen INVEST Blog 16/2020 Joka vuosi suuri osuus suomalaisesta työikäisestä väestöstä on työelämän ulkopuolella työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydestä aiheutuvat ongelmat käyvät kalliiksi sekä yhteiskunnalle, työnantajille että yksilöille – lisäksi ne jakautuvat epätasaisesti eri väestöryhmien välillä. Työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja jäljellä olevan […]

   
 • Myös suosittu nuori voi joutua ikätovereiden aggressiivisen käytöksen kohteeksi – tunnistamattomana se voi johtaa tovereihin kohdistuvaan aggressiokierteeseen

  Myös suosittu nuori voi joutua ikätovereiden aggressiivisen käytöksen kohteeksi – tunnistamattomana se voi johtaa tovereihin kohdistuvaan aggressiokierteeseen

  Sarah Malamut INVEST blog 15/2020 Tovereihin kohdistuva aggressiivinen käytös on vakava ongelma lasten ja nuorten vertaissuhteissa. Aggressiiviseen käyttäytymiseen liittyy myös muita sosiaalisia, emotionaalisia ja käyttäytymiseen ylipäätään liittyviä vaikeuksia (Card & Hodges, 2008). Siksi on tärkeää saada kattava käsitys siitä, ketkä […]

   
 • How popular youth being overlooked as victims could contribute to a cycle of peer aggression

  How popular youth being overlooked as victims could contribute to a cycle of peer aggression

  Sarah Malamut INVEST blog 14/2020 Peer victimization – being targeted with aggression by one’s peers – is a serious problem for children and adolescents. In particular, peer victimization is related to social, behavioral, and emotional difficulties (e.g., Card & Hodges, […]