Arkistot ja kulttuuriperintö. Outi Hupaniittu & Ulla-Maija Peltonen (toim.). Tietolipas 268. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2021. DOI: https://doi.org/10.21435/tl.268 

Hakala, Petra: Arkivsamlingarna vid SLS. En spegling av kultursyn och självbild? Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 – 2010. Helsingfors 2014​.

Hakala, Petra ja Saarenpää, Taina: Arkistodiplomatian, vallan ja eettisten kysymysten äärellä. Yksityisarkistojen erityispiirteet arkistoalan ylemmässä koulutuksessa. Julkaisussa Kaupungin varjoissa, arkistojen valossa. Kirsi Vainio-Korhosen juhlakirja. Topi Artukka, Jarkko Keskinen ja Taina Saarenpää (toim.) Turku: Sigillum, 2018. 44-59

Kiuru, Riikka ja McKeough, Andreas: Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa. Suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina (Making and Interpreting. National Pasts – Role of Finnish Archives as Networks of Power and Sites of Memory). Elore (ISSN 1456- 3010), vol.18 – 2/2011. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry.

Korhonen, Mikael: Private Digital Archives – Lost Cultural Heritage?, Essays on Libraries, Cultural Heritage and Freedom of Information. Helsinki 2013.

Korhonen, Mikael: SLS arkiv mot 2000-talet. Julkaisussa Arkiv, minne och glömska. Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 – 2010. Helsingfors 2014.

McKeough, Andreas: Kirjoittaen kerrotu sota​. Tutkimus vuoden 1918 kerronnallisesta käsittelystä omaelämänkerrallisissa teksteissä. Helsingin yliopisto, folkloristiikan väitöskirja. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura: Tampere 2017.

Peltonen, Ulla-Maija: Arkistojen hiljaisuudet. Julkaisussa Anna Kanerva ja Ritva Mitchell (toim.) Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti. Helsinki: Museovirasto. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2015, 183-188. Cuporen verkkojulkaisuja.

Peltonen, Ulla-Maija: Puuttuvat arkistot. Julkaisussa Kleion pauloissa. Jussi Nuorteva 60 vuotta. Päivi Happonen et. alii. (toim.) Kirjokansi 53, Arkistoyhdistyksen julkaisuja 11, Arkistolaitoksen toimituksia 17. SKS: Helsinki 2014, 261-267.

Peltonen, Ulla-Maija: Näkökulmia arkistoitujen muistitietoaineistojen jatkokäytön periaatteisiin. Julkaisussa Antti Ketola ja Raimo Lahti (toim.) Ihmistieteellisten tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. FORUM IURIS. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Helsinki 2014, 153-157.

Peltonen, Ulla-Maija: Sisällissodan muistaminen ja unohtaminen. Julkaisussa Jaakko Hämeen-Anttila et. alii. (toim.) Kaikki syntyy kriisistä. Gaudeamus 2013, 200-214.

Peltonen, Ulla-Maija: Hauras hyvyys ja anteeksianto sodan muistoissa. Julkaisussa Jan Löfström (toim.) Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen. Gaudeamus: Helsinki 2012, 118-135.

Saarenpää, Taina: Keskiajan pimeydestä valistuksen valoon. Henrik Gabriel Porthan ja Turun tuomiokirkon Mustan kirjan asiakirjojen julkaiseminen. Ennen ja nyt 3/2014.

Vainio-Korhonen, Kirsi ja Vuonokari, Liisa: Kenen historia on ollut säilyttämisen arvoista? Hiiskuttua – Turun yliopiston historian, kulttuurinja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkolehti.​ Julkaistu: 26.3.2012