Kansallisen menneisyyden rakentajat -tutkimushankkeen tavoitteena on esitellä arkistoalan toimijoita ja heidän valintojaan 1800-luvulta nykypäivään. Hankkeen avausseminaarissa pohdittiin, kenen historia on ollut ja on säilyttämisen arvoista, miten ja millä perustein pysyvästi säilytettävät aineistot on valittu ja valitaan tulevaisuudessa, kenen aineistot tai ilmiöt on unohdettu tai tullaan tulevaisuudessa unohtamaan sekä miten nämä aineistot ovat tutkijoiden tavoitettavissa. Seminaari järjestettiin maanantaina 17.10.2011.

Ohjelma:
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen: Vallan verkostot ja muistin paikat

FL Jari Lybeck: Asiakirjahallintoajattelun synty ja kehitys Suomessa

FM Outi Hupaniittu: Kansallisen historian portinvartijat – viranomaisarkistojen seulontapolitiikka 1940-luvulta 2010-luvulle

HuK Taina Saarenpää: Suomen keskiaikaa rakentamassa – lähteet ja  lähdejulkaisut

FM Riikka Kiuru: Arkistoitu suomalaisuus – Kulttuurin määrittelyvalta ja sen jäljet Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoissa

FM Petra Hakala: Arkivsamlingarnas tillkomst inom Svenska  litteratursällskapet i Finland i slutet av 1800-talet

Dos. Ulla-Maija Peltonen: Arkistojen hiljaisuudet

FM Andreas McKeough: Kriisiajan arkistot ja vuoden 1918 muistot

HuK Liisa Vuonokari: Sotasaalisarkisto Itä-Karjalan miehityspolitiikan välineenä 1941 – 1944