Hello world!

Tämä on luovuus, motivaatio ja asiantuntijuus tutkimusryhmän (LUMOn) blogi.

Lumo –tutkimusryhmä on pieni, mutta pippurinen tutkimusryhmä, jonka ydinryhmä on Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja jonka jäsenistöön kuuluu Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston tutkijoita. Edustamme eri oppiaineita ja tiedekuntia laskentatoimesta kulttuurintutkimukseen ja lähestymme tutkimusaiheitamme monenlaisilla erilaisilla lähestymistavoilla ja erilaisin metodisin valinnoin. Erilaisista lähestymistavoista ja metodeista huolimatta meillä on paljon yhteistä. Meitä Lumon jäseniä yhdistää kiinnostus ryhmän nimessäkin mainittuihin tutkimuksellisiin teemoihin – luovuuteen, motivaatioon ja asiantuntijuuteen – ja niihin liittyviin kysymyksiin. Keskeisten teemojen lisäksi LUMOlaisia yhdistää uteliaisuus, kriittisyys, monien näkökulmien ja lähestymistapojen yhdistäminen sekä halu kannustaa ja tukea muita ryhmäläisiä. Lisäksi meitä yhdistää tahto muuttaa maailmaa – parantamalla työelämän laatua sisäisen motivaation, kehollisuuden ymmärtämisen tai leikillisyyden kautta tai pyrkimällä inhimillistämään asiantuntijaorganisaatioiden suoritusmittaus- ja palkitsemisjärjestelmiä, muutamia mainitakseni.

LUMO on perustettu vuonna 2014 Annika Blombergin ja Kirsi-Mari Kallion toimesta. Se on siis ollut olemassa jo joitakin vuosia lähinnä ryhmän sisäisen verkostoitumisen ja vertaistuen kanavana, mutta tämän blogin myötä LUMO tahtoo ottaa askeleen kohti laajempaa yleisöä. Tervetuloa lukemaan LUMOlaisten ajatuksia ja tutustumaan meidän tutkimukseemme!

Ajantasaiset yhteystiedot ja tarkempaa tietoa tutkimuksestamme löytyy verkkosivuiltamme.

Kirjoittanut Annika Blomberg