Miesten takin leikkuusuunnitelma ja leikkuu –video TVT opetuskäytön projektina

Raija Mäkelä ja Paul Nyström

Vaatturin perusopinnoissa toisella asteella opitaan valmistamaan miestenvaatteita sekä yrittäjämäistä toimintaa asiakaslähtöisesti työelämän pelisäännöt huomioiden. Tähän oppimistavoitelistaan lisätään opintojen valmistuttua jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen. Opettajalta vaaditaan laaja-alaista osaamista niin alan ammattilaisena kuin TVT eli tieto- ja viestintätekniikan kohdalla. Toisen asteen koulutusuudistus eli reformi on astunut voimaan 1.1.2018, jolloin kaiken oppimateriaalin tulisi olla helposti saatavilla. Sähköinen materiaali kuten video, tukee oppimista ja vapauttaa opettajaa ohjaamaan kokonaisvaltaisemmin lisäohjausta tarvitsevia opiskelijoita. Sähköinen oppimateriaali tukee opiskelijoiden oppimista ja on aina saatavilla jakamisen jälkeen sekä sitä voi katsoa toistuvasti.

Digitalisaatio on tuonut mukanaan oppimateriaalin käytettävyyteen ja jakamiseen liittyvien opettajan osaamistavoitteiden muuttumisen. Opettajan tulee kulkea askeleen edellä opiskelijoita omaa TVT -osaamistaan kartuttaen. Paperimonisteet alkavat olla vähemmän suosittuja digitaalisen materiaalin vallatessa lisätilaa. Tarvitaan vain Internet-yhteys, jotta sähköinen oppimateriaali on ladattavissa opiskelijan tiedonsiirtolaitteelle. Laitteena voi olla opiskelijan oma puhelin, koulun iPad tai tietokone.

Laitteen tallennustila on rajallinen, joten teknologian kehittymisen myötä olemme saaneet ulkoiset tallentimet ja mahdollisuuden pilvitallennukseen. Koulutusorganisaatio on uudistanut laitteitaan ja laitteiden uudistumisen myötä on tullut perusohjelmien lataus omille opiskelulaitteille opintojen aikana mahdolliseksi. Tehtävien tekeminen ei ole enää sidottu koulurakennukseen, koska tavallisimpien toimisto-ohjelmien käyttö omalla laitteella, kuuluu opiskelijan oikeuksiin. Lisäksi opiskelijoiden omat älypuhelimet ovat niin nykyaikaisia, että niillä tehtävien tekeminen ja videoiden katselu ovat arkipäivää.

Ammatillisen koulutuksen reformi eli koulutusuudistus uudistaa ammatillisen koulutuksen vastaamaan entistä enemmän opiskelijoiden ja työelämän tarpeita. Muutos kohdistuu laajasti niin opetusta kuin opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista (Laki ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. 531/2017). Reformin eli koulutusuudistuksen mukaisesti olemme siirtymässä kouluttomaan kouluun ja samalla lukujärjestyksen määrittelemä luokkahuoneopetus vähenee. Opettajan toimenkuva on muuttumassa lähemmäksi tieto-ohjaajan työtä ja työskentely tiimityömuotoon. Opettajan työn muutos vaatii oppimateriaalin uusimista ja aikaan sitomatonta käytettävyyttä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden astuttua voimaan 1.1.2018, opiskelijoiden eteneminen opinnoissa on oppijan oman henkilökohtaiseen aiempaan osaamiseen ja uusien tietojen ja taitojen omaksumisen nopeuteen perustuvaa. Tämä edellä mainittu edellyttää oppimateriaalilta ja sen järjestelmällisyydeltä omaa organisoitua toimintakokonaisuutta.

Vaatturi eli räätälin ammatti on perinteinen käsityöammatti jo keskiajalta lähtien. Vaatturitiedon ja -taitojen jakaminen on lähellä kisälliopetusta, jolloin työvaiheiden esittely ja varsinainen tekeminen ovat opettajan tehtävänkuvaa. Koulutusuudistusten myötä puhutaan luokattomasta koulusta ja perinteisen luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen siirtymisestä enemmän työelämälähtöiseen suuntaan. Kädentaitojen oppiminen vaatii toistoja, jolloin videoitu oppimateriaali on opiskelijan katsottavissa tarvittaessa.

Vaatturin opinnoissa on aiemmin sekä uudistuksen myötä keskitytään tuotekohtaiseen valmistukseen, kuten miesten kauluspaita, housut ja puvuntakki. Samoja vaatekappaleita asiakas käyttää jatkossakin, vaikka uudistukset säätelevätkin opetuksen järjestämistä. Vaatturiopinnot alkavat yksinkertaisten tuotteiden valmistamisella, kuten mm. miesten kauluspaita ja vapaa-ajan housut. Perusasioiden oppiminen asiakastöitä tekemällä opettaa oppijaa kädentaitojen ja sosiaalisten kontaktien muodossa. Kauluspaidan ja housujen valmistukseen uusittua sähköistä oppimateriaalia olemme käyttäneet jo muutaman vuoden ajan.

Stadin ammattiopistossa olemme vaatturiopinnoissa aloittaneet pilvipalveluun tallentamisen jo vuonna 2013 yksittäisinä käyttäjinä. Tallennus ja tiedon jakaminen suoritettiin silloin Dropbox-palvelun välityksellä. Nyt on Microsoft Officen 365:n One Drive on ollut käytössä vuodesta 2015 koko Stadin ammattiopiston henkilöstöllä, niin opettajilla kuin oppilailla.

Tässä TVT projektissa opetusvideo tai videot tulevat Stadin ammattiopiston tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatturiopiskelijoiden käyttöön oppimisen tueksi. Oppimateriaalin aihe on teollisen takin valmistuksen vaiheet alkaen kankaan kutistamisesta ja päättyen valmiin takin viimeistelyyn. Kuvaamiseen käytetään Applen iPadia, Canon EOS 6D järjestelmäkameraa ja opetustilan kattorakenteisiin kiinteästi sijoitettua Wolf Vision Visualizer VZ-C6 kattokameraa. Kuvausvälineet tuottavat erilaisia formaatteja eli tallettavia muotoja, joiden jatkotyöstäminen on projektin oppimiskokemus. Kuvatun videomateriaalin editointiin eli leikkaamiseen on käytössä runsaasti eri ohjelmia kuten Applen iMowie, Adoben Premide Pro ja Adoben PhotoShop. Kuvankäsittelyn ohjelma PhotoShop osoittautui hyväksi videon kääntämisessä pystyasennosta vaakaan.

Digitaalisen tallennukseen on monenlaisia vaihtoehtoisia ohjelmia kuten Dropbox, Googlen Drive, Microsoft Officen 365 OneDrive esimerkkeinä lueteltuina. Osittain tallennukseen ja jakamiseen soveltuu myös Fronter, joka on lähinnä oppimisalusta verkossa suoritettaviin opintoihin. Google Driven sisällä on Googlen Classroom sovellus opettajien käyttöön tarkoitettuna. Classroom-sovellukseen voi luoda visuaalisia oppimiskokonaisuuksia, joiden jakaminen onnistuu organisaation sisäisenä oppimisalustana. Ulkonäkö ja toiminnot noudattelevat suurilta osin PowerPoint-esitysgrafiikan toimintoja. Vastaava ohjelma on Microsoftilla OneNote –muistikirjasovellus, joka latautuu o365-ohjelman mukana.

Lähteet

Ang. T. 2006. Digivideo kuvaajan käsikirja. Karkkila: Kustannus-Mäkelä Oy.

Annettu laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. Annettu Naantalissa 11.03.207. Saatavilla sähköisenä osoitteessa <http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=531%2F2017.>

Leponiemi. K. 2009. Videokuvaus, taitoa ja tekniikkaa. Jyväskylä: WSOYpro.

Metsämäki. M. 2000. Verkkopalvelun suunnittelu. Helsinki: Edita.

Salo. I. 2012. Hyötyä pilvipalveluista. Jyväskylä: Docendo.

Silander. P. & Koli. H. 2003. Verkko-oppimisen työkalupakki, oppimisesta oppimisprosessiin. Saarijärvi: Oy Finn Lectura Ab.

Muut sähköiset lähteet:

Digiteam. Laurea ammattikorkeakoulu. Videot opetuksessa ja oppimisessa. (Viitattu 6.3.2018).<URL: https://etiimi.wordpress.com/videot-opetuksessa/ > .

Janasik. T. Käyttäjäsivusto – tukea itslearning- ja Fronter-käyttäjille. Viitattu 6.3.2018. <URL: https://users.itslearning.fi/index.php/fi/ >.

Wikipedia-vapaasanakirja[WWW -dokumentti]. Viitattu 26.2.2018. <URL: https://fi.wikipedia.org/wiki/Google_Drive >.

Wikipedia-vapaasanakirja[WWW -dokumentti]. Viitattu 6.3.2018. <URL: https://fi.wikipedia.org/wiki/Videoeditointi >.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *