Verbiliittoja, osa 2

Blogin edellisessä artikkelissa esiteltiin neljä verbiliittoa. Toisessa osassa käydään läpi seuraavat viisi verbiliittoa:

 

1. tulla tekemään -rakenne

 • Yleensä tulevaa aikaa ilmaistaan suomessa preesensmuotoisella verbillä (on, teemme, tehdään) ja tarvittavilla täsmentävillä ajanilmauksilla:

Sopimus allekirjoitetaan ensi viikolla.

Seuraava kokous on tiistaina.

 • Joskus on kuitenkin tarvetta käyttää tulevan ajan merkitystä selventävää tulla-verbillistä rakennetta tulla tekemään (= tulla-verbi + mA-infinitiivin illatiivi).
 • Esimerkiksi seuraavanlaisissa tapauksissa pelkkä preesensmuoto (on, omistaa, sijaitsee) ei ilmaisisi yksiselitteisesti tulevaa aikaa. Ilmaukset ovat yleiskielen mukaisia:

Jalkapallon MM-kisat tulevat olemaan mielenkiintoiset. (Kisat eivät ole vielä alkaneet.)

Liisa ostaa asunnon äitinsä kanssa. Hänen äitinsä tulee omistamaan siitä 45 prosenttia. (Kauppa ei ole vielä toteutunut.)

Toriparkin rakentaminen alkaa Turun keskustassa lähiaikoina. Pohjoiseen suuntautuvan bussiliikenteen väliaikaiset päätepysäkit tulevat sijaitsemaan joko Puutorilla tai Linnankadulla. (Väliaikaisia päätepysäkkejä ei vielä ole.)

 

2. olla tekemäisillään -rakenne

 • Verbiliitto olla tekemäisillään ilmaisee, että tapahtuma melkein toteutuu tai toteutui.
 • Rakenteen perusosana on omistusliitteellinen 3. infinitiivin deminutiivijohdos (-mAisillA-), joka liitetään mA-infinitiivin tavoin verbin vahvaan vartaloon (mon. 3. pers.).

Patrik Laine oli tekemäisillään maalin, mutta puolustaja ehti väliin.

Lasi oli putoamaisillaan pöydältä.

Olen nääntymäisilläni nälkään. 

 

3. olla tehdä -rakenne

 • Myös olla-verbin ja A-infinitiivin muodostama verbiliitto olla tehdä ilmaisee tapahtuman melkein toteutuvan.

Olin kertoa hänelle salaisuuden.

 • Ero on vain vähäinen verrattuna rakenteeseen olla tekemäisillään, jolla kuvataan käynnissä olevaa tilannetta juuri ennen lähellä olevaa mutta toteutumatonta muutosta.

HUOM! Olla tekemäisillään -rakenne saattaa olla jatkuva siten, että se voi esiintyä sellaisten keston määritteiden kuin koko ajan, jatkuvasti kanssa, olla tehdä -rakenne ei:

KYLLÄ: Olin koko stand up -show’n ajan purskahtamaisillani nauruun.

EI: Olin koko stand up -show’n ajan purskahtaa nauruun.

HUOM! Joissakin tapauksissa merkitysero verbiliiton olla tekemäisillään, olla tehdä ja olla tekemässä sisältävien ilmausten välillä on lähes olematon. Näin on tyypillisesti esimerkiksi sanomisverbeistä muodostetuissa rakenteissa:

Hän oli sanomaisillaan / oli sanoa / oli sanomassa jotakin, mutta muutti mielensä.

 

4. tulla tehtyä ~ tehdyksi -rakenne

 • Verbiliitto tulla tehtyä ~ tehdyksi on yksipersoonainen ja yleensä subjektiton, mutta siihen voi liittyä genetiivisubjekti.
 • Rakenteen muodostaa passiivin 2. partisiipin translatiivi tai partitiivi.
 • Verbiliitolla esitetään tilanne jo toteutuneena tuloksena.
 • Verbiliitossa korostuu teon tahaton vaikutus: tekijän vastuu tai tietoisuus teosta on alentunut. Verbiliiton tulkinta edellyttää elollista osallistujaa.

Hänen tuli kerrotuksi ~ kerrottua salaisuus. 

Ei minun tule lähdetyksi ~ lähdettyä.

 

5. saada tehdyksi -rakenne

 • Verbiliitto saada tehdyksi ~ tehtyä on tulla tehtyä ~ tehdyksi -rakenteen kausatiivinen vastine (’aiheuttaa että tulee tehdyksi’), joka esittää teon suorituksena: se edellyttää tietoista yrittämistä.
 • Rakenteessa on perussubjekti.
 • Ilmauksessa korostuu usein onnistuminen ja kieltolauseessa epäonnistuminen.

Hän sai sanotuksi ~ sanottua tärkeimmät asiat. 

Miehet eivät saaneet hävitetyksi ~ hävitettyä kaikkia tuholaisia. 

 

Artikkelin pohjana käytetyt lähteet: VISK, Kielitoimiston ohjepankki, ohjeet 350 ja 486.

 

Harjoitus 1a. Milloin tulla tekemään -rakenne on tarpeellinen?

 1. Maria tulee huomenna tekemään paljon töitä.
 2. Mikko tulee ensi viikonloppuna nukkumaan pitkään.
 3. Minä tulen tekemään paljon töitä, jotta saavuttaisin unelmani.
 4. Joulujuhla tulee olemaan upea.
 5. Tulen lentämään Ruotsiin ensi viikolla.

Harjoitus 1b. Milloin lauseessa on tulla tekemään -rakenne, milloin konkreettinen (siirtymistä ilmaiseva) tulla-verbin ja MA-infinitiivin ketju?

 1. Hän tulee ilahtumaan.
 2. Matti tulee soittamaan kitaraa joulujuhlaan.
 3. Asuntolainojen korot tulevat nousemaan.
 4. He tulevat järjestämään suuret juhlat lapsilleen.
 5. Minna tulee syömään Amerikassa paljon hampurilaisia.

 

Harjoitus 2. Muuta melkein– ja olla (lähellä) tehdä -lauseet olla tekemäisillään –rakenteiksi.

 1. Mikko melkein purskahti itkuun.
 2. Hän oli lähellä kuolla nälkään.
 3. Minä olen lähellä ratkaista tehtävän.
 4. Sinä melkein poltit ruoan pohjaan.
 5. Me olimme lähellä astua ovista sisään, kun mies pysäytti meidät.
 6. Ruotsalaisgolfari on lähellä tehdä historiaa Britannian avoimissa.
 7. Argentiina on lähellä pudota historiallisesti ulos jalkapallon MM-kisoista.
 8. Matilla oli niin kova päänsärky, että hän melkein pyörtyi.
 9. Hän melkein huusi miehelle, mutta malttoi mielensä.
 10. Pekka oli lähellä nukahtaa elokuvateatterissa, koska elokuva oli niin tylsä.

 

Harjoitus 3. Muuta sattumalta- ja vahingossa-lauseet tulla tehtyä ~ tehdyksi -rakenteen avulla.

 1. Minä nukuin sattumalta pommiin.
 2. Poika myöhästyi sattumalta tunnilta.
 3. Minä tein sattumalta kaikki kotitehtävät.
 4. Linda juoksi sattumalta täysmaraton puolimaratonin sijaan.
 5. Mikko näki sattumalta videon Youtubessa.
 6. Hän oli sattumalta Tampereella viikonloppuna.
 7. He eivät sattumalta lähteneet mökille.
 8. Pekka huuteli sattumalta negatiivisia kommentteja luentosalissa.
 9. Minä kävin sattumalta kaupassa jo aamuseitsemältä.
 10. Me olimme vahingossa liian myöhään ulkona eilen.

 

Harjoitus 4. Täydennä lauseet saada tehtyä ~ tehdyksi -rakenteiksi.

 1. Ravintola ___________________________________ (saada + hankkia, NEG) alkoholilupaa.
 2. Minä ___________________________________ (saada + lukea) kirjan loppuun eilen.
 3. Minä ____________________________________ (saada + tehdä) kaikki kotitehtävät jo kauan sitten.
 4. FC Barcelona ___________________________________ (saada + tehdä, NEG) yhtään maalia eilisessä ottelussa.
 5. Me ___________________________________ (saada + ostaa, NEG) teatterilippuja eilen.
 6. __________________ (saada) sinä ___________________ (varata) joululomamatkan eilen?
 7. Minä ___________________________________ (saada + leipoa) riittävästi joulutorttuja kaikille.
 8. Eiliset jalkapallo-ottelut ___________________________________ (saada + pelata) sateesta huolimatta.
 9. Tämän ruoan ___________________________________ (saada + valmistaa) nopeasti ja helposti.
 10. Hän _______________ vielä ____________________ (saada + kirjoittaa, NEG) sähköpostia opettajalle.

2 thoughts on “Verbiliittoja, osa 2

 1. Harjoitusten vastaukset.

  Harjoitus 1a.
  tulla tekemään -rakenne on tarpeellinen seuraavissa lauseissa:
  3. Minä tulen tekemään paljon töitä, jotta saavuttaisin unelmani.
  4. Joulujuhla tulee olemaan upea.

  Harjoitus 1b.
  1. Hän tulee ilahtumaan. (tulla tekemään -rakenne)
  2. Matti tulee soittamaan kitaraa joulujuhlaan. (konkreettista siirtmistä ilmaiseva tulla-verbin ja MA-infinitiivin ketju)
  3. Asuntolainojen korot tulevat nousemaan. (tulla tekemään -rakenne)
  4. He tulevat järjestämään suuret juhlat lapsilleen. (tulla tekemään -rakenne)
  5. Minna tulee syömään Amerikassa paljon hampurilaisia. (tulla tekemään -rakenne)
   
  Harjoitus 2.
  1. Mikko oli purskahtamaisillaan itkuun.
  2. Hän oli kuolemaisillaan nälkään.
  3. Minä olen ratkaisemaisillani tehtävän.
  4. Sinä olit polttamaisillasi ruoan pohjaan.
  5. Me olimme astumaisillamme ovista sisään, kun mies pysäytti meidät.
  6. Ruotsalaisgolfari on tekemäisillään historiaa Britannian avoimissa.
  7. Argentiina on putoamaisillaan historiallisesti ulos jalkapallon MM-kisoista.
  8. Matilla oli niin kova päänsärky, että hän oli pyörtymäisillään.
  9. Hän oli huutamaisillaan miehelle, mutta malttoi mielensä.
  10. Pekka oli nukahtamaisillaan elokuvateatterissa, koska elokuva oli niin tylsä.
   
  Harjoitus 3.
  1. Minun tuli nukuttua pommiin.
  2. Pojan tuli myöhästyttyä tunnilta.
  3. Minun tuli tehtyä kaikki kotitehtävät.
  4. Lindan tuli juostua täysmaraton puolimaratonin sijaan.
  5. Mikon tuli nähtyä video Youtubessa.
  6. Hänen tuli oltua Tampereella viikonloppuna.
  7. Heidän ei tullut lähdettyä mökille.
  8. Pekan tuli huudeltua negatiivisia kommentteja luentosalissa.
  9. Minun tuli käytyä kaupassa jo aamuseitsemältä.
  10.Meidän tuli oltua liian myöhään ulkona eilen.
   
  Harjoitus 4. (Huom. Joissakin tehtävissä useampi kuin yksi aikamuoto käy.)
  1. Ravintola ei ole saanut hankittua alkoholilupaa.
  2. Minä sain luettua kirjan loppuun eilen.
  3. Minä sain tehtyä kaikki kotitehtävät jo kauan sitten.
  4. FC Barcelona ei saanut tehtyä yhtään maalia eilisessä ottelussa.
  5. Me emme saaneet ostettua teatterilippuja eilen.
  6. Saitko sinä varattua (varata) joululomamatkan eilen?
  7. Minä saan leivottua riittävästi joulutorttuja kaikille.
  8. Eiliset jalkapallo-ottelut saatiin pelattua sateesta huolimatta.
  9. Tämän ruoan saa valmistettua nopeasti ja helposti.
  10. Hän ei ole vielä saanut kirjoitettua sähköpostia opettajalle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *