Ihan sairaan siistiä

Astemääritteitä (eli intensiteetti-/vahvistussanoja) voidaan käyttää määrittämään adjektiiveja ja adverbejä sekä joitakin määrää ilmaisevia pronomineja (moni, monta, harva, usea). Astemääritteillä saa tekstiin väriä – on eri asia sanoa, oliko juhlissa hauskaa, ihan hauskaa, todella hauskaa vai aivan törkeän hauskaa. Astemääritteitä käytetään sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä, mutta eri sanat tuovat tekstiin tai puheeseen erilaisen sävyn.