Verbiliittoja, osa 1

Verbiliitto koostuu apu- ja pääverbistä ja toimii lauseessa yksinkertaisen predikaattiverbin tavoin. Apuverbinä on usein olla, joissakin verbiliitoissa tulla tai muu verbi, pääverbinä puolestaan on tyypillisesti infiniittinen verbinmuoto (ks. infinitiivit ja partisiipit). Verbiliiton merkitys ei yleensä ole sen osista pääteltävissä.

Tässä artikkelissa esitellään neljä verbiliittoa:

 

 

1. on tehtävä -rakenne

 • ilmaisee nesessiivisyyttä eli pakkoa tai velvoitetta tehdä jotakin (vrt. esim. nesessiiviverbit täytyä ja pitää)
 • saa muiden nesessiivirakenteiden tavoin genetiivisubjektin
 • muodostetaan olla-verbin ja passiivin VA-partisiipin (-(t)tAvA) avulla

 

Harjoitus 1. Muuta täytyy-lause on tehtävä -lauseeksi.

Esim. Hänen täytyy auttaa minua. = Hänen on autettava minua.

1. Perjantaina täytyy siivota.

2. Opiskelijoiden täytyy levätä viikonloppuna.

3. Jouluksi täytyy hankkia joulukuusi.

4. Syntymäpäiväjuhlia varten täytyy laittaa paljon ruokaa.

5. Lapsille täytyy ostaa vaatteita.

6. Urheilijoiden täytyy harjoitella joka vuosi enemmän.

7. Illalla täytyy käydä kaupassa.

8. Tiedätkö, kenen täytyy lähteä huomenna?

9. Asia täytyy päättää huomenna.

10. Heidän täytyy tulla nopeasti kotiin.

 

2. olla tehtävissä -rakenne

 • kutsutaan joskus myös mahdollisuusrakenteeksi (= ilmaisee, että puheena oleva asia on mahdollinen)
 • saman asian voi usein ilmaista voida-verbin passiivimuodolla (tai nollapersoonalla)
 • muodostetaan olla-verbin ja -(t)tAvissA-tunnuksen avulla

 

Harjoitus 2. Muuta passiivilauseet (tai nollapersoonalauseet) olla tehtävissä -lauseiksi. Muista, että lauseen objekti muuttuu tällöin lauseen subjektiksi.

1. Ovi voidaan korjata.

2. Asiat voidaan hoitaa.

3. Minua ei voida parantaa.

4. Tämä voidaan ratkaista kahdella tavalla.

5. Ruoka voidaan valmistaa helposti.

6. Säätä ei voida vieläkään ennustaa kovin tarkasti.

7. Lomakkeen voi täyttää internetissä.

8. Kirjan voi lukea nopeasti.

9. TV-ohjelman voi katsoa Yle Areenassa.

10. Roosa-nauhan voi ostaa ruokakaupoista.

 

3. olla tekevinään -rakenne

 • ilmaisee kuviteltua tai teeskenneltyä tekemistä (= kuvattu tilanne esitetään esimerkiksi teeskentelynä, leikkinä, unena tai kuvitelmana)
 • muodostetaan olla-verbin ja aktiivin VA-partisiipin monikon essiivin (-vinA) avulla

 

Harjoitus 3. Muuta ikään kuin -lauseet olla tekevinään -lauseiksi.

1. Tyttö ikään kuin nukkuu.

2. Poika ikään kuin luki kirjaa.

3. Minä ikään kuin teen kotitehtäviä.

4. Me ikään kuin puhuimme toisillemme.

5. He ikään kuin juoksivat.

6. Sinä ikään kuin olet vihainen minulle.

7. He eivät ikään kuin kuulleet minua.

8. Te ette ikään kuin huomaa meitä.

9. Matti ikään kuin juoksi kotiin.

10. Minä ikään kuin tiedän oikean vastauksen.

 

4. olla tekemässä -rakenne

 • kuvaa tyypillisesti duratiivista eli jatkuvaa mutta silti tilapäistä tapahtumaa
 • inessiivisijan ansiosta ilmaukseen sisältyy usein myös lokatiivinen merkitys: teko tai toiminta suoritetaan jossakin paikassa
 • usein rakenteella ilmaistaan tilannetta, joka on käynnissä samaan aikaan kuin kun-lauseella esitetty tilanne
 • muodostetaan olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivin avulla

 

Harjoitus 4. Täydennä olla tekemässä -rakenteella virkkeen alkuosa kun-osaan sopivaksi. Käytä annettua verbiä.

1. __________________________________________________ (nukkua), kun herätyskello soi.

2. __________________________________________________ (laittaa ruokaa), kun puhelimeni soi.

3. __________________________________________________ (katsoa TV:tä), kun ovikello soi.

4. __________________________________________________ (juosta pururadalla), kun kaaduin.

5. __________________________________________________ (syödä lounasta), kun näin vanhan ystäväni.

6. __________________________________________________ (tiskata astioita), kun lautanen meni rikki.

7. __________________________________________________ (imuroida olohuonetta), kun pölynimuri meni rikki.

8. __________________________________________________ (kävellä kotiin), kun alkoi sataa lunta.

 

Artikkelin pohjana käytetyt lähteet: VISK.

6 thoughts on “Verbiliittoja, osa 1

 1. Harjoitusten vastaukset.

  Harjoitus 1.
  1. Perjantaina on siivottava.
  2. Opiskelijoiden on levättävä viikonloppuna.
  3. Jouluksi on hankittava joulukuusi.
  4. Syntymäpäiväjuhlia varten on laitettava paljon ruokaa.
  5. Lapsille on ostettava vaatteita.
  6. Urheilijoiden on harjoiteltava joka vuosi enemmän.
  7. Illalla on käytävä kaupassa.
  8. Tiedätkö, kenen on lähdettävä huomenna?
  9. Asia on päätettävä huomenna.
  10. Heidän on tultava nopeasti kotiin.

  Harjoitus 2.
  1. Ovi on korjattavissa.
  2. Asiat ovat hoidettavissa.
  3. Minä en ole parannettavissa.
  4. Tämä on ratkaistavissa kahdella tavalla.
  5. Ruoka on valmistettavissa helposti.
  6. Sää ei ole vieläkään ennustettavissa kovin tarkasti.
  7. Lomake on täytettävissä internetissä.
  8. Kirja on luettavissa nopeasti.
  9. TV-ohjelma on katsottavissa Yle Areenassa.
  10. Roosa-nauha on ostettavissa ruokakaupoista.

  Harjoitus 3.
  1. Tyttö on nukkuvinaan.
  2. Poika oli lukevinaan kirjaa.
  3. Minä olen tekevinäni kotitehtäviä.
  4. Me olimme puhuvinamme toisillemme.
  5. He olivat juoksevinaan.
  6. Sinä olet olevinasi vihainen minulle.
  7. He eivät olleet kuulevinaan minua.
  8. Te ette ole huomaavinanne meitä.
  9. Matti oli juoksevinaan kotiin.
  10. Minä olen tietävinäni oikean vastauksen.

  Harjoitus 4.
  1. Olin nukkumassa, kun herätyskello soi.
  2. Olin laittamassa ruokaa, kun puhelimeni soi.
  3. Olin katsomassa TV:tä, kun ovikello soi.
  4. Olin juoksemassa pururadalla, kun kaaduin.
  5. Olin syömässä lounasta, kun näin vanhan ystäväni.
  6. Olin tiskaamassa astioita, kun lautanen meni rikki.
  7. Olin imuroimassa olohuonetta, kun pölynimuri meni rikki.
  8. Olin kävelemässä kotiin, kun alkoi sataa lunta.

 2. 4. 6) astioita, eikä asioita: (tiskata as*t*ioita)
  4. 7) Mitäs nyt? siivota autotallia vai imuroida olohuonetta?

 3. 1. Olin nukkumassa, kun herätyskello soi.
  2. Olin laittamassa ruokaa, kun puhelimeni soi.
  3. Olin katsomassa TV:tä, kun ovikello soi.
  4. Olin juoksemassa pururadalla, kun kaaduin.
  5. Olin syömässä lounasta, kun näin vanhan ystäväni.
  6. Olin tiskaamassa astioita, kun lautanen meni rikki.
  7. Olin imuroimassa olohuonetta, kun pölynimuri meni rikki.
  8. Olin kävelemässä kotiin, kun alkoi sataa lunta.

 4. 1. Perjantaina on täytyy siivota.
  2. Opiskelijoiden täytyy levätä viikonloppuna.
  3. Jouluksi on täytyy hankkia joulukuusi.
  4. Syntymäpäiväjuhlia varten on laitettava paljon ruokaa.
  5. Lapsille on ostettava vaatteita.
  6. Urheilijoiden on harjoiteltava joka vuosi enemmän.
  7. Illalla on käytävä kaupassa.
  8. Tiedätkö, kenen on lähetettävä huomenna?
  9. Asia on päätettävä huomenna.
  10. Heidän on tultava nopeasti kotiin.

  Harjoitus 2.
  1. Ovi on korjattavissa.
  2. Asiat ovat hoidettavissa.
  3. Minä en ole parannettavissa.
  4. Tämä on ratkaistavissa kahdella tavalla.
  5. Ruoka on valmistettavissa helposti.
  6. Sää ei ole vieläkään ennustettavissa kovin tarkasti.
  7. Lomake on täytettävissä internetissä.
  8. Kirja on luettavissa nopeasti.
  9. TV-ohjelma on katsottavissa Yle Areenassa.
  10. Roosa-nauha on ostettavissa ruokakaupoista.

  Harjoitus 3.
  1. Tyttö on nukkuvinaan.
  2. Poika oli lukevinaan kirjaa.
  3. Minä olen tekevinäni kotitehtäviä.
  4. Me olimme puhuvinamme toisillemme.
  5. He olivat juoksevinaan.
  6. Sinä olet olevinasi vihainen minulle.
  7. He eivät olleet kuulevinaan minua.
  8. Te ette ole huomaavinanne meitä.
  9. Matti oli juoksevinaan kotiin.
  10. Minä olen tietävinäni oikean vastauksen.

  Harjoitus 4.
  1. Olin nukkumassa, kun herätyskello soi.
  2. Olin laittamassa ruokaa, kun puhelimeni soi.
  3. Olin katsomassa TV:tä, kun ovikello soi.
  4. Olin juoksemassa pururadalla, kun kaaduin.
  5. Olin syömässä lounasta, kun näin vanhan ystäväni.
  6. Olin tiskaamassa astioita, kun lautanen meni rikki.
  7. Olin imuroimassa olohuonetta, kun pölynimuri meni rikki.
  8. Olin kävelemässä kotiin, kun alkoi sataa lunta.

 5. Perjantaina on siivottava
  2. Opiskelijoiden levättävä viikonloppuna.
  3. Jouluksi on hankittava joulukuusi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *