Partisiipit

Suomen kielessä on verbeistä johdettuja infiniitti- eli nominaalimuotoja, jotka käyttäytyvät osittain verbien ja osittain nominien tavoin. Nämä nominaalimuodot voidaan jakaa partisiippeihin ja infinitiiveihin, joista tässä artikkelissa käydään läpi tyypillisimmät partisiipit: 1. VA-partisiippi (aktiivi ja passiivi)  – puhuva, puhuttava 2. aktiivin NUT-partisiippi ja sen passiivinen vastine TU-partisiippi  – kaatunut puu, kaadettu puu 3. Agenttipartisiippi mA  – […]