Sydänpuhe-hanke on Turun yliopistossa toteutettava monitieteinen hanke, jossa tarkastellaan sepelvaltimotautiin liittyvää kokemuskerronnallista puhetta ja sairauskerrontaa. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia sairastamiseen liittyy ja miten näitä sanallistetaan. Kokemuskerronnallisen puheen kohdalla tarkastellaan erityisesti naisten sepelvaltimotautiin liittyvää kerrontaa ja oirekuvauksia, sillä näiden tunnistamisessa on havaittu olevan puutteita.

Tutkimuskysymyksiä lähestytään monitieteisesti haastatteluaineiston ja kirjoituspyynnön kautta saatujen vastausten avulla. Aineistoista tuotetaan folkloristiikan alaan kuuluva väitöstutkimus ja monitieteisiä artikkeleita hankkeen tutkimusryhmän kesken. Hankkeen julkaisuista tuotetaan lääkäreille opetusmateriaalia, jonka tavoitteena on lisätä tietoa vuorovaikutuksen ja kokemuskerronnan merkityksestä potilaiden kohtaamisessa.

Hankkeen toimijat ovat Turun yliopiston folkloristiikan, hoitotieteen ja yleislääketieteen aloilta.

Hankkeen tutkijat

Tutkijatohtori Jenny Paananen, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe (https://sites.utu.fi/lawe/)

Professori Anne Heimo, Humanistinen tiedekunta, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Folkloristiikka, Turun yliopisto

Väitöskirjatutkija Iida Räty, Humanistinen tiedekunta, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Folkloristiikka, Turun yliopisto

Professori Päivi Korhonen, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos, yleislääketieteen oppiala, Turun yliopisto

Väitöskirjatutkija Pieta Sundqvist, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliininen laitos, yleislääketieteen oppiala, Turun yliopisto