sarkynytsydan

Kirjoituspyyntö: Sepelvaltimotauti

Kirjoituspyyntö sepelvaltimotautia käsittelevään tutkimukseen

Oletko sairastunut tai epäiletkö sairastavasi sepelvaltimotautia? Haluatko kertoa kokemuksistasi ja elämästäsi taudin kanssa? Selvitämme Sydänpuhe-hankkeessa sepelvaltimotautiin liittyviä kokemuksia. Olemme kiinnostuneita tautiin sairastuneiden kokemuksista heidän omasta näkökulmastaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lääkäreille opetusmateriaalia ja lisätä tietoa sairauden kokemisesta. Kirjoituspyyntö on suunnattu kaikille sepelvaltimotautia sairastaville.

Kirjoita omin sanoin muistojasi ja kokemuksiasi sairastumisesta ja sairauden kanssa elämisestä. Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

Oireet ja lääkärille meno:

  • Kerro, mikä sai sinut hakeutumaan lääkäriin. Oliko sinulla oireita ja jos oli, millaisia?
  • Miten vastaanotolle hakeutuminen sujui? Kerro vastaanottotilanteesta ja oireista, joita kuvailit lääkärille.

Aikaisemmat kokemukset sydäntaudeista ja diagnoosi:

  • Kerro, millaisia ajatuksia sinulla on sepelvaltimotaudista. Mitä tiesit taudista etukäteen?
  • Miten olet kuullut taudista puhuttavan tai oletko kohdannut tautia aikaisemmin esimerkiksi sukulaisten tai ystävien kautta?
  • Miten sydänterveydestä on puhuttu lapsuudessasi? Miten sydän on pidetty terveenä?
  • Millainen mielikuva sinulla on ihmisestä, joka sairastuu sepelvaltimotautiin? Entä miten koet itsesi suhteessa heihin? Mitä diagnoosin saaminen merkitsi sinulle?                            

Tulosten jälkeinen elämä ja sairauden kokeminen:

  • Kerro, millaista elämäsi on ollut tulosten saamisen jälkeen.
  • Missä sairaus tuntuu kehossa ja miten? Miten se on vaikuttanut jaksamiseesi?
  • Oletko ottanut sydänterveydestä selvää lääkärikäynnin tai oireiden alkamisen jälkeen? Jos olet, miten ja mistä? Millaista tietoa olet saanut?
  • Oletko havainnut tai kuullut eroista naisten ja miesten sepelvaltimotaudin oirekuvassa? 

Kirjoituspyynnön järjestävät Turun yliopiston folkloristiikan, hoitotieteen ja yleislääketieteen Sydänpuhe-hankkeen tutkijat. Aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon, josta se on käytettävissä luvanvaraisesti tutkimuskäyttöön.

Vastausohjeet

Kirjoita vastauksesi omin sanoin. Tekstin pituutta ei ole rajoitettu.

Otamme vastaan myös aikaisempia muistelutekstejä, äänitteitä, haastatteluita ja muita aiheeseen liittyviä aineistoja. Äänitteellä olevat aineistot muutetaan tekstimuotoon.

Liitä vastaukseesi nimi tai nimimerkki, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli. Kaikista vastauksista poistetaan tutkimusjulkaisuissa yksilöivät henkilötiedot (nimet, paikannimet).

Huomioithan myös, että voit itse päättää kirjoittamistasi aiheista. Mikäli koet yksittäisen aiheen liian arkaluonteiseksi, voit jättää kertomatta siitä.

Lähettämääsi aineistoa ei palauteta.

Suostumus arkistointiin

Vastaaminen

Kirjoituksen lähettäminen tutkimukseen onnistuu kolmella eri tavalla

1. Verkkolomakkeen kautta osoitteessa https://redcap.utu.fi/surveys/?s=FDRCPARWEJ8HXXX8

2. Postitse osoitteeseen

Iida Räty/Kulttuurien tutkimus
Arcanum, Vatselankatu 2
20014 Turun yliopisto

Merkitse kuoreen tunnus “Sydänpuhe”. Muista kirjoittaa kirjeeseen suostumus aineiston arkistoimisesta.

3. Sähköpostin kautta osoitteeseen iida.raty@utu.fi. Merkitse aihekenttään tunnus ”Sydänpuhe” ja liitä tekstisi liitetiedostona. Muista kirjoittaa sähköpostiin suostumus aineiston arkistoimisesta.

Kaikissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä hankkeen väitöskirjatutkijaan:

Iida Räty
FM, folkloristiikan väitöskirjatutkija
Sydänpuhe -hanke
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
iida.raty@utu.fi
puh. +358 29 4504031, gsm +358 50 475 9630