Mukaan Utopiaako? -projektiin halusta innostaa muita nuoria!

Jatko-opiskelija Kirsi White Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta kertoo Utopiaako? -projektijulkaisuun tulevan artikkelinsa taustoista.

Piirros Matleena Korhonen

Nuoret rakentavat tulevaisuutta!

Utopiaako? -projekti pyörähti käyntiin keväällä 2019 Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston rahoittamana suurhankkeena, ja sitä toteuttavat Turun AMK:n ja Turun yliopiston opiskelijat ja tutkijat. Tämän poikkitieteellisen projektin tavoitteena on luoda uskoa nuoriin siitä, että tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan sitä tehdään yhdessä tämän päivän valintojen kautta. Tulevaisuuteen voi ihan oikeasti vaikuttaa!  

Piirros Matleena Korhonen

Eväitä tulevaisuuteen oppilaille ja opettajille!

Mukaan projektiin on lähtenyt joukko eri tieteenalojen opiskelijoita työstämään työpajoja, jotka antavat mahdollisuuden toisen asteen opiskelijoille osallistua keskustelemaan, ideoimaan ja vaikuttamaan tärkeissä kysymyksissä koskien mm. yhteiskuntaa, luonnonvarojen käyttöä, ilmastonmuutosta ja rakentavaa vuorovaikutusta. Näin nämä joskus vaikealta tai monimutkaisilta tuntuvat kysymykset on tehty innostaviksi ja helpommin lähestyttäviksi. Huomioivampi huominen teeman alla voimme tarkastella tulevaisuutta yhdessä monesta näkökulmasta saaden työkaluja vaikuttamiseen ja tiedonhankintaan.  Työpajat antavat mahdollisuuden käydä keskustelua ja tulla kuulluksi ja huomioiduksi yhteistä tulevaisuutta tehtäessä ja rohkaisevat tulevaisuuteen suuntautuvaan ajatteluun.

Mikä on saanut AMK:n ja yliopiston opiskelijat lähtemään mukaan?

Mikä sitten on saanut työpajoja toteuttavat opiskelijat lähtemään mukaan hankkeeseen? Voiko tulevaisuuteen todella vaikuttaa ja miten? Monelle projektissa mukana olevalle AMK:n ja Turun yliopiston opiskelijalle joku Huomioivampi huominen teeman alla olevista aiheista on lähellä sydäntä. Näin myös syyskuun projektijulkaisun artikkelissa haastateltavana olevalla oikeustieteen opiskelijalla Sami Aholla. Mikä sitten sai oikeustieteen opiskelijan mukaan projektiin ja millaista työpajaideaa hän oli työstämässä? Artikkelissa Sami kertoo, miten hän lähti mukaan projektiin, ja kuinka kiinnostuksen erityisesti herätti projektin poikkitieteellisyys. Artikkelissa keskustellaan myös siitä, miten voimme tulla kuulluksi ja vaikuttaa yhteiskunnassa niin, että voimme valinnoillamme rakentaa sellaisen tulevaisuuden, jonka haluamme.

Kirsi White

Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen.

(Euroopan neuvoston ministerikomitea)

Kuva: Bill Oxford on Unsplash
Kuva: Matthew Smith on Unsplash