Menestyksen vuodet – mitä edessä?

Pentti Huovinen

Kuluneet viisi vuotta ovat olleet lääketieteellisessä tiedekunnassa menestyksen ja muutoksen vuosia. Vuoden 2014 syksyllä dekaanina aloittaessani en olisi uskonut siihen, miten dynaaminen ja tuloksellinen yhteisömme tulee olemaan.

Opiskelijoiden määrä tiedekunnassa on lisääntynyt 15 prosentilla. Väitöskirjoja ja erikoislääkäreitä valmistui viime vuonna kaikkien aikojen ennätysmäärä. Julkaisutoimintamme on lisääntynyt yli 20 prosentilla ja samalla sen laatu on parantunut. Kansainvälisissä vertailuissa sijoitumme kiitettävästi, hoitotieteen ja hammaslääketieteen alueilla jopa maailman terävään kärkeen.

Medisiina D -uudisrakennus otettiin käyttöön keväällä 2018 ja se on jo nyt lunastanut odotukset todellisena synergiatalona. Samaan aikaan professori Eino Kulosen perikunnan ja Putuksen perikunnan antamat lahjoitukset ovat mahdollistaneet tiedekunnan tutkimuslaitteistojen uusimisen. Tiedekuntamme ja koko yliopisto ovat saaneet poikkeuksellisen merkittävää tukea myös lääkintöneuvos Sakari Alhopuron antamista lahjoituksista. Kaikkien näiden lahjoitusten yhteisarvo on useita miljoonia euroja.

Viisi vuotta sitten perustettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa Auria Biopankki. Se oli maamme ensimmäinen kliininen biopankki ja on biopankkitoiminnan edelläkävijä. Auria ja siihen kiinteästi kuuluva tietopalvelu tuottavat arvokasta tietoa potilaiden hoidon parantamiseksi ja ovat todellinen aarrearkku tieteelliselle tutkimukselle.

Turun terveyskampus perustettiin 2016 koordinoimaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian sekä Turku ScienceParkin tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoimintaa. Kampusyhteistyö toteuttaa valtakunnallista Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa Turussa. Terveyskampuksen vauhdittamana toimijoiden innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö ovat merkittävästi vahvistuneet. Yli sadan turkulaisen bioalan yrityksen lisäksi maailman johtavat lääke- ja bioalan toimijat ovat olleet enemmän kuin kiinnostuneita työstä jota kampuksella tehdään.

Vajaat viisi vuotta sitten lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta hyväksyi strategisen toimintasuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti on arvioitu tiedekunnan rakennetta, määritelty toiminnan arvioinnin kohteet ja paraikaa työryhmä pohtii tiedekunnan sisäisiä rahoitusmalleja. Tiedekuntaan perustettu Research Faculty kokoaa yhteen tutkimusryhmien johtajat. Dekaanin ominaisuudessa olen kiertänyt tiedekunnan 23 tutkimusaluetta, enkä ole voinut olla ihastelematta henkilöstömme sitoutumista työhönsä.

Kuluneen viiden vuoden aikana on arvioitu tiedekunnan tieteellinen toiminta sekä toteutettu kansallinen lääkärien peruskoulutuksen arviointi että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistus. Peruskoulutuksen toteuttamista suunnittelevat ja koordinoivat lukuvuosijohtajat, jotka aloittivat työnsä 2017. Uudistus paransi merkittävästi opetussisällön suunnittelua ja koordinointia.

Opiskelijamme ovat olleet erittäin aktiivisia tiedekunnan toimijoita. He ovat mukana yli 40 toimikunnassa. Erityinen ilo on ollut dekaanina liittyä Forum Medicumin toimintaan. Forum on opiskelijajärjestöjen yhteistyöelin. Se on pitänyt tiedekunnan johdon kanssa vuosittain viisi kokousta, joissa on käsitelty kaikkia mahdollisia opiskelijoiden ja tiedekunnan välisiä asioita.

Kaikesta huolimatta tulevaisuutemme taivaalla on tummia pilviä. Viiden vuoden aikana tiedekunnan perusrahoitus on laskenut runsaalla 16 prosentilla eli 5 miljoonalla eurolla. Tämä on suoraa seurausta yliopistojen perusmäärärahojen leikkauksista. Vähennys on iskenyt koulutukseen ja opettajaresursseihin. Lääketieteellisestä opetuksesta valtaosa on pienryhmäopetusta. Opiskelijamäärien kasvaessa ja opettajaresurssien vähetessä koulutuksen laatu heikkenee.

Tiedekunnan kokonaisbudjetti on kuitenkin pysynyt noin 45 miljoonan euron tasolla. Olemme nimittäin onnistuneet kovassa kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa saamaan merkittävät määrät ulkoista tutkimusrahoitusta. Ulkoisen rahoituksen määrä vuonna 2018 oli yli 21 miljoonaa euroa, mikä on runsaat 45 prosenttia koko tiedekunnan budjetista. Ulkoinen rahoitus on kuitenkin suunnattu tutkimus- tai koulutushankkeisiin eikä se paikkaa perusrahoituksen laskua. Tasavallan uudelta hallitukselta toivomme yliopistojen perusrahoituksen lisäämistä.

Yliopistomme tiedekuntien, terveyskampuksen toimijoiden ja länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteistyö tarjoaa lääketieteelliselle tiedekunnalle vertaansa vailla olevan ympäristön menestyä sille annetuissa tehtävissä myös tulevaisuudessa.

Pentti Huovinen
Kirjoittaja on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani