Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitosrakennus Publicum iltavalaistuksessa