Intersectional Reading, Social Justice, and Literary Activism eli INTERACT on Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke, joka tutkii sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, aktivismin ja intersektionaalisuuden yhteyksiä lukemiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää intersektionaalisen lukutavan metodia, jota voidaan hyödyntää (mikro)aktivismin tarkoituksiin.

Helmikuussa 2023 Turun Humakin yhteisöpedagogiopiskelijat ja Humakissa parhaillaan vierailevat espanjalaisen Gironan yliopiston Social education -ohjelman  opiskelijat ja professorit osallistuivat INTERACT:n järjestämään miniseminaariin, joka esitteli intersektionaalisuuden käsitettä sekä sen hyödyntämistä antirasistisessa lukupiirityöskentelyssä ja kirjallisuudentutkimuksessa. Yhteistyö Humakin ja Gironan yliopiston välillä on jatkunut jo useamman vuoden, ja seminaari oli samalla osa vierailujakson ihmisoikeudet-teemaviikkoa.

Seminaarissa hanketta ja siinä tehtävää tutkimusta esittelivät hankkeen johtaja, yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori Kaisa Ilmonen sekä hankkeen tutkijat FT Kaiju Harinen ja FM Liisa Merivuori. Ilmonen esitteli hanketta yleisesti sekä intersektionaalisuuden käsitettä ja sen linkittymistä mustaan feminismiin ja ihmisoikeusaktivismiin. Harinen kertoi esitelmässään ”Anti-racist Reading Circles and Literature-based Creative Writing” rasisminvastaisen ja intersektionaalisen lukutavan soveltamisesta erikielisiä (suomi, ranska, englanti) vähemmistökirjallisuuksia käsittelevissä lukupiireissä. Merivuoren esitelmä ”Intersectional Reading of the Overlapping Traumas in Atemschaukel” käsitteli intersektionaalisen lukutavan hyödyntämistä traumafiktion tutkimuksessa keskittyen Herta Müllerin romaaniin Hengityskeinu.

– Yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi tekijöistä, johon Humak on sitoutunut, kertoi tilaisuudessa mukana ollut Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen lehtori Laura Keihäs.
– On hienoa, että yhteisöpedagogiopiskelijat ovat sitoutuneita ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä antirasismiin. Heistä huokuu hyväntahtoisuus ja empatia, Keihäs sekä Humakin päätoiminen tuntiopettaja Tiina Toivola totesivat seminaarin päätyttyä.

Humakin ihmisoikeuksia ja moninaisuuden kohtaamista käsittelevä opintojakso on vasta alussa, eikä siellä oltu ennen seminaaria vielä ehditty käsitellä intersektionaalisuutta. Käsite oli siitä huolimatta useammalle opiskelijalle tuttu, ja sen tarkka määrittelykin onnistui yleisöstä käsin. Opiskelijat esittivät myös muutamia kysymyksiä ja kommentteja tilaisuuden päätyttyä.

Toivolan ja Keihään mukaan yhteistyötä Humakin ja yliopiston välillä voisi olla enemmänkin.
– Rasisminvastainen lukupiiri voisi olla hyödyllinen myös Humakin opiskelijoille, joiden opintojaksoilla käsitellään antirasismia muun muassa toiminnallisten menetelmien avulla. Humakista sijoitutaan usein ohjaamis- ja valmennustehtäviin työelämässä ja sitä varten opiskelijat tarvitsevat käytännöllisiä ja luovia menetelmiä, joita voi hyödyntää kohtaamistyössä.

– Ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin liittyvä keskustelu on tärkeää, koska eriarvoisuus lisääntyy koko ajan ja siksi humanistisella tutkimuksella on merkitystä, Keihäs ja Toivola totesivat kysyttäessä terveisiä Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen opiskelijoille. – INTERACT-hankkeessa tehty tutkimus kaventaa kuilua yliopiston ja muiden alojen välillä. On tärkeää, että tutkimuksen tuottamaan tietoa saadaan vietyä yhteiskuntaan ja työelämään. Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö voi osaltaan mahdollistaa hyödyllisen tiedon jakamisen eri toimijoille. Yhteistyötä kannattaisi tehdä enemmänkin.

Tekstin ovat kirjoittaneet Liisa Merivuori ja Kaiju Harinen. Kuvat ovat ottaneet Kaiju Harinen (1. ja 2. kuva) ja Laura Keihäs (3. kuva).