Tutkimushankkeen tulokset yhteen kokoava artikkelikokoelma Arkistot ja kulttuuriperintö on julkaistu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamana. Teos on saatavilla sekä painettuna että avoimena verkkojulkaisuna.