Neulomisen iloa ja yhteisöllisyyttä

Neulepodcastit ovat YouTubessa julkaistavia videoita, joilla neulojat esittelevät käsitöitään ja puhuvat ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. Pro gradu -tutkielman tullessa ajankohtaiseksi tiesin heti, että haluan tutkia neulepodcasteja ja samalla jakaa oman harrastustaustani myötä omaamaani tietoa. Minulla oli monia ideoita, mitä harrastuksesta tutkisin, mutta lopulta aiheeni kiteytyi neulepodcastien perusasioihin: mitä ne ovat, ja mikä niissä motivoi. Koin, että neulepodcasteihin liittyvien yksityiskohtien määrittely olisi ensimmäinen asia, jota tutkimuksellani haluan hakea. Harrastus on varsin tuntematon, ja tutkimuksestani pitäisi tulla hyvin ilmi, millaisesta kokonaisuudesta on kyse. Toisena tärkeänä asiana näin harrastukseen liittyvän motivaation, sillä se on oman kokemukseni mukaan koko ajan todella vahvasti mukana harrastuksessa. Ensisijaisesti halusin tutkimuksellani tuoda esiin motivaation moninaisuuden, voiman ja merkityksellisyyden harrastamisessa. Toisaalta minulla oli myös henkilökohtainen syy tutkia motivaatioita: halusin löytää yhteyksiä omien motivaatioideni ja muiden neulepodcastaajien motivaatioiden välillä.

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehysmalli

Tutkimukseni on etnografiseen lähestymistapaan nojaava laadullinen tutkimus, jossa aineistona toimi omien kokemusteni lisäksi 19 neulepodcast-harrastajan kyselyyn antamat vastaukset. Vertaillessani omia kokemuksiani muiden harrastajien kokemuksiin totesin, että harrastus on edelleen hyvin samanlainen kuin oman harrastamiseni aikaan vuosina 2016–2021. Suomalaiset neulepodcastit omaavat tietynlaista struktuuria siitäkin huolimatta, että videoita voisi tehdä juuri kuten itse haluaa.

Neulepodcastien tekemiseen valmistautuminen ja itse kuvaamistapahtuma ovat harrastajasta riippumatta hyvin saman kaltaisia tilanteita. Muutamat harrastajat näkevät enemmän tai vähemmän vaivaa jaksojensa yksityiskohtien kanssa. Videoiden sisältö puolestaan noudattaa lähes kaikilla tietynlaista kaavaa, joka on ollut käytössä jo harrastuksen alkuajoista lähtien. Jakso muodostuu erilaisista osioista, ja usein ensimmäiset kolme osiota videoissa ovat podcastaajan tervehdys, valmiit- ja keskeneräiset työt. Neulomiseen liittymättömät aiheet ovat tyypillisesti neulepodcastin lopussa, ja yleensä harrastajat kertovat näissä osioissa omasta elämästään ja kuulumisistaan. Ennen videon julkaisemista suurin osa harrastajista editoi jaksonsa lisäten siihen erilaisia yksityiskohtia, kuten musiikkia, kuvia ja tekstejä. Neulepodcasteja tehdään pääasiassa yksin, mutta jokunen kaksin ja useamman neuleystävän kanssa tehtävä neulepodcast löytyy myös suomalaisten neulepodcastien joukosta.

Neulepodcastit ovat hyvin motivoiva harrastus. Neulepodcasteja harrastavien neulojien motivaatiot neulepodcastin aloittamisen ja sen tekemisen jatkamisen takana ovat moninaiset ja liittyvät omaan identiteettiin, materiaan ja maailmaan sekä sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaaliset suhteet nousivat näistä kolmesta selkeästi tärkeimmäksi motivaattoriksi neulepodcast-harrastukselle. Ennen harrastuksensa aloittamista neulojat toivoivat saavansa harrastuksen myötä samanhenkisiä tuttavia ja kokevansa tunnetta yhteisöön kuulumisesta. He halusivat jakaa intohimonsa muiden kanssa, ja oppia uutta. Harrastuksen aloittaminen toikin tullessaan runsaasti positiivisia ja motivoivia kokemuksia, jotka kannustivat harrastuksen jatkamiseen. Harrastajat kokivat toiveidensa täyttymistä ja samaan aikaan löysivät uusia motivaation kohteita tavoiteltavikseen. Osa harrastajista koki myös saavuttaneensa harrastuksen aikana itselleen merkityksellisiä asioita. Näistä päällimmäisenä olivat jälleen sosiaaliseen elämään liittyvät asiat, kuten ystävien saaminen ja kuulluksi tuleminen. Harrastajat kokivat myös oppineensa uusia asioita ja saaneensa itseluottamusta harrastuksensa aikana.

Neulepodcast-harrastajat ovat pääsääntöisesti erittäin motivoituneita, mutta motivaatiopuutoksilta ei tästäkään huolimatta olla vältytty. Motivaatiopuutosten taustalta voidaan havaita kolme erilaista syytä: olemassa olevat haasteet, ulkoa päin tuleva paine ja harrastuksen toteutumattomat tavoitteet. Haasteina nähtiin yleisesti käytettävän ajan vähyys, harrastuksen muuttuminen rutiiniksi ja esimerkiksi neulomisinnon väheneminen. Ulkoa päin tuleva paine sisälsi katsojien korkean vaatimustason, asiattoman kommentoinnin ja vertailun muihin. Toteutumattomissa tavoitteissa puolestaan sosiaalinen ulottuvuus näyttäytyy isona haasteena: harrastuksen jatkaminen ei tunnu mieleiseltä, jos kommentteja ei tule tai interaktiota neuleyhteisön kanssa ei muutoin synny.

Lapinlampi, H. 2023. Neulomisen iloa ja yhteisöllisyyttä – Etnografinen katsaus neulepodcastien tekemiseen ja harrastajien motivoitumiseen.

Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus

Tekijä: Henna Lapinlampi

Ohjaaja: Marja-Leena Rönkkö

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *