Tutkimuksen ja taiteellisen kehittämisen kohdealueiksi on valittu 121 km pitkän, Sastamalasta Poriin selkämeren rannikolle laskevan Kokemäenjokilaakson nauhasta kohteita, joihin hankkeen toimintaa kohdistetaan. Näitä kohteita ovat

  • Porissa Huvilajuovan alue Luotojen rakennetussa kulttuuriympäristössä, tammi-helmikuu 2018
  • Ulvila Saaren alue
  • Harjavalta-Nakkila Lammaistenlahden kulttuurimaisema
  • Kokemäki Kuurola ja Säpilänniemi
  • Huittinen Karhiniemi
  • Sastamala Äetsän Pehula

Kohteissa toteutetaan kulttuurisuunnittelun periaatteiden mukainen kaksivaiheinen tutkimusprosessi. Prosessin ensimmäisenä vaiheena (ensimmäisen vuoden aikana 2018) kohteissa toteutetaan kulttuurikartoitus, jossa paikallista tietoa kootaan erilaisilla menetelmillä suoraan paikallisilta asukkailta ja toimijoilta. Menetelmänä käytetään kaikille kohteille yhteistä paikkatietokyselyä sekä haastatteluja, mutta myös kohteittain vaihtuvia työpajoja, osallistavia tehtäviä. Tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman laaja osa asukkaista. Kartoituksessa tarkoituksena on tunnistaa yhteisön kannattamia paikallisia kulttuurisia resursseja, joita voivat olla esimerkiksi yhtenevät arvostukset, elämäntavat, ympäristötekijät, perinteet tai muistot.

Seuraavassa vaiheessa (hankkeen toinen toteutusvuosi 2019) samoilla kohdealueilla viedään läpi kulttuurisuunnitteluun tähtäävä yhteiskehittämisen vaihe, jossa kohteissa tunnistettuja kulttuurisia resursseja kehitetään taidevetoiseen yhteiskehittämiseen perustuvalla työskentelytavalla, esimerkiksi työpajoin sekä taiteellisina prosesseina. Toiminta on tällöin yhteisölliseen ja keskusteltuun,  osallisten yhteiseen toimintasuunnitelmaan pyrkivää – yhteisön tunnistetuista kulttuurisista lähtökohdista käsin.