Kokemäenjokilaakson maaseudun kulttuuriympäristön yhteisöllinen suojelu ja taiteellinen kehittäminen

Kuukausi: kesäkuu 2018

Kokkeli-hankkeen ja Vauvojen värikylpy -toiminnan Värikylvö-projekti

Ajatus Vauvojen värikylpy -toiminnan viemisestä Luotojen kulttuuriympäristöön lähti Mollun halusta tuoda Kokkeli-hankkeeseen taiteen vakiintuneita paikallisia ammattilaisia. Toisaalta projekti mahdollisti Porin lastenkulttuurikeskuksen Vauvojen värikylpy -metodin tekijöiden pitkäaikaisen haaveen toteutumisen maalaamiseen tarvittavien syötävien värien kasvattamisesta, siemenestä tuotteeksi.  Mukaan syötävien värien viljelyyn haluttiin vauvat perheineen. Heille kosketus maahan voi tuoda uudenlaisia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä.

Vauvojen väripaletin sininen on värinä hankalasti saatavilla syötävänä. Tärkeintä on, että viljelyn tuotteet ovat vauvojen syöminä täysin turvallisia. Sinisiä kukkia kartoitettaessa väriä löydettiin ainakin ruiskaunokista ja orvokista, joita päätettiin kokeilla ensimmäisiin istutuksiin. Mukaan istutettiin myös keltaisia lajikkeita. Viljelyyn tarkoitetut laatikot on maalattu tätä projektia varten lastenkulttuurikeskuksessa aihetta tukeviksi.

Värikylvöksi nimetyn projektin toteutuspaikka on Luodon siirtolapuutarhan Valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä sekä Porin kansallista kaupunkipuistoa, jotka luovat osaltaan puitteita alueen käytölle sekä määrittelylle. Kaunis siirtolapuutarhan keskuspuisto toimii erinomaisena tilana yhdistämään projektissa mukana olevia erilaisia ryhmiä. Näitä osallisia ovat vauvat perheineen, siirtolapuutarhan asukkaat sekä projektista muodostuvaa prosessimaista teosta katsomaan ja hoitamaan tuleva yleisö. Värikylvö kokoaa näitä ryhmiä yhteisen tavoitteen ympärille viljelykierron eri vaiheissa.

Vauvojen Värikylvössä viljelyyn saadaan apua siirtolapuutarhan asukkailta viljelypaikan tarjoamisen ja tervetulleeksi toivottamisen muodossa. Siirtolapuutarhalaiset osallistuvat viljelmien hoitoon mm. kastelemalla siirtolapuutarhan keskeisimpään paikkaan, keskuspuistoon istutettuja viljelyksiä.  Asiantuntemusta ja apua projektiin saatiin myös Porin puistotoimelta, joka toimitti konkreettisia toteutusmahdollisuuksia mullan ja välineistön muodossa.

Värikylvö toteuttaa erityisesti Kokkeli-hankkeelle tärkeää tavoitetta siitä, että kulttuuriympäristöä käytetään aktiivisesti uudenlaisia arvoja niihin luoden, uusia käyttäjäryhmiä osallistaen ja mukaan yhteisölliseen suojelukeskusteluun kutsuen. Projekti mahdollistaa ylisukupolvisia kohtaamisia vauvojen ja siirtolapuutarhalaisten kesken viljelytaitoa ja alueesta nauttimista vaalien. Se on myös osoitus halusta kehittää avoimesti yhteistyötä kokeilevia kumppanuuksia kaupungin sisällä, kaikkia siihen osallistuvia osapuolia hyödyttäen.

Vauvojen ja perheiden näkökulmasta kohderyhmät saavat kokemuksia, jossa puutarha-alue ei ole vain katsomista varten, vaan jossa saa itse kokeilla istuttamista kädet – ja tässä tapauksessa varpaat, pienet sormet ja jopa koko pieni keho – multaan laittaen, siis todellista luontoaltistusta kokien. Siirtolapuutarhalaisille projekti antaa kokemuksia ja yhteistä toimintaa, uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia ja tuo taidetta lähelle, muuten niin tuttuun ympäristöön. Projekti on myös kunnianosoitus siirtolapuutarhan asukkaiden sinnikkäälle ja arvostettavan pitkälliselle alueen yhteisölliselle hoitotyölle. Muistoja ylläpitävä ja niitä stimuloiva ympäristö on elämys kaikille projektissa mukana oleville!

Lopulta Värikylvö osoittautuu hienoksi mahdollisuudeksi. Se toimii kulttuuriympäristön hoidon ja siitä yhteisöllisesti päättämisen kokeiluna; millaisia taiteen kokeiluita kulttuuriympäristössä voidaan tehdä ja mitä niistä voidaan oppia? Voiko yksi plus yksi olla enemmän kuin kaksi? Kysymyksiä on monta. Voiko mahdollistava ja innostuva salliminen antaa intoa osallistua kulttuuriympäristötyöhön, voiko useampia käyttäjäryhmiä mukaan kutsumalla luoda uusia arvoja jo valmiiksi arvokkaaseen ympäristöön? Ehkä syksyllä satoa korjatessamme saamme näihin kysymyksiin innolla odottamiamme vastauksia!

Mielimaisema – mielipahamaisema -näyttely ja tarinakartta Hevosluodolla

Mediatiedote 21.6.2018

Näyttely esittelee vuonna 2017 toteutetun kulttuurikartoituksen tunnistamia, siirtolapuutarhan asukkaille merkityksellisiä paikkoja. Yhdeksän maisemapaikan tarkoituksena on opettaa toinen toisillemme jotain uutta maisemasta. Jokainen katsoo paikkoja omista näkökulmistaan, mutta on mielenkiintoista saada kurkistaa erilaisten katsojien, käyttäjien laseihin ja nähdä maisema uusin silmin.

Näyttelyn paikat kiertämällä saa tietoa asukkaiden näkökulmista heille tärkeään maisemaan. Hyvä ympäristö syntyy moninaisuudesta ja kulttuurillisten merkitysten huomioon ottamisesta. Hyvä ympäristö on jaettua!

Mielimaisema-paikat tunnistaa keltaisesta kehästä tai pallosta. Hevosluodon kärjessä ja matonpesupaikan läheisyydessä on puistonpenkkejä ja ruokapuiston yhteyteen on rakennettu ruohikkoinen sohva lepoon ja maiseman katseluun.

Linkki karttasovellukseen: http://pori.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=f0f5f65e8b8546bd94411bbdaca5ee5b

Näyttelyn järjestävät Turun yliopiston Kokkeli-hanke yhdessä, Porin kaupungin, Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen ja Porin kansallisen kaupunkipuiston kanssa.

Lisätietoja: marjo.heino(at)utu.fi p. 044 5581240 ja vuokko.kemppi-vienola(at)utu.fi

© 2024 KOKKELI

Theme by Anders NorenUp ↑