Hankkeen tutkijana toimii FM, maisemantutkija Vuokko Kemppi-Vienola
vuokko.kemppi-vienola@utu.fi

Vuokko tutkii Turun yliopiston maisemantutkimuksen väitöstutkimuksessaan kulttuuriympäristön hyvinvointivaikutuksia koetun hyvinvoinnin, esimerkiksi osallisuuden, onnellisuuden, oppimisen sekä elämyksellisyyden näkökulmista. Mikä rooli merkitykselliseksi koetulla ympäristöllä on kokonaisvaltaisessa, subjektiivisessa hyvän elämänlaadun kokemuksessa?

Hankkeen taiteilija-tutkijana toimii Marjo Heino
marjo.heino@utu.fi

Marjo toimii hankkeessa tutkija-taiteilijana. Omassa Aalto yliopiston väitöstutkimuksessaan Marjo tutkii yhteisotaiteellisia prosesseja maisemansuojelun perustana.

Hankkeen johtajana toimii professori Maunu Häyrynen
maunu.hayrynen@utu.fi