Sosiologiaa Turun yliopistossa 90 vuotta

sos_logo_fiKirjoittaja on sosiologian professori Hannu Ruonavaara

Suomen ensimmäinen sosiologian professuuri perustettiin Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan helmikuussa 1926. Tässä vaiheessa sosiologia ymmärrettiin humanistiseksi kulttuuritieteeksi, johon sisältyi kansatiede ja vertaileva uskontotiede. Tähän sopii hyvin, että professuurin ensimmäinen haltija, Uno Harva (1882-1949), muistetaan enemmänkin suomalaisen uskontotieteen kuin sosiologian uranuurtajana.

Sotien jälkeen sosiologian professuurin alan määrittelyssä ”nykyaikaisten kulttuuriyhteiskuntien sosiologia ja sosiaalipsykologia” korvasi kansa- ja uskontotieteen. Myös Turun yliopiston sosiologiassa ”antropologinen tutkimusote väistyi, ja sen paikan valtasi vähitellen uusi amerikkalaistyyppinen sosiologia, jolle oli tyypillistä kohteen löytyminen oman maan nykyhetkeä koskevista ongelmista ja ilmiöistä ynnä vastaavat metodiset ratkaisut”[1].

Vahvasti yksinkertaistaen voi sanoa, että samalla tiellä on Turun yliopiston sosiologia edelleen. ”Amerikkalaistyyppistä sosiologiaa” on vuosien varrella tullut haastamaan ja sivistämään ensin positivismikritiikki ja marxilainen ajattelu, sitten laadullisen metodologian renessanssi, feministinen naistutkimus ja viimeksi mannermainen filosofia ja yhteiskuntateoria. Nykyään oppiaine on tunnettu etenkin sosiaaliseen eriarvoisuuteen kohdistuvasta kvantitatiivisesta tutkimuksesta, mutta vahvaa on myös laadullisia menetelmiä hyödyntävä poliittinen ja kulttuurinen sosiologia.

Sosiologian yksikkö juhlii yhdeksänkymppisiään lukuisin seminaarein ja muin tilaisuuksin. Ensimmäinen tapahtumista on Sosiologian klubi ry:n 50-vuotisjuhla 5.3. Seuraavana järjestetään keskiviikkona 9.3. seminaari aiheesta Housing and Social Theory. Tässä seminaarissa esiintyvät David Clapham Readingin yliopistosta sekä Hannu Ruonavaara ja Tuukka Kaidesoja omasta yksiköstämme. Etnografista tutkimusta käsittelevä seminaari järjestetään 12.-13.5. puhujinaan Hilary Pilkington Manchesterin yliopistosta ja Elina Oinas Helsingin yliopistosta. Oppiaineen koordinoima suurprojekti Tackling Inequalities in Time of Austerity järjestää kansainvälisen seminaarin syyskuussa teemanaan eriarvoisuuden torjuminen sosiaalisten investointien avulla. Loka-marraskuussa Sosiologian klubi järjestää seminaarin nimeltä Rajaton sosiologinen mielikuvitus. Juhlavuoden päätteeksi järjestetään oppiaineeseen ja sen historiaan painottuva juhlaseminaari päivällisineen.

Seminaarien tarkemmasta ohjelmasta ja juhlavuoden tapahtumista ylipäätään tiedotetaan oppiaineen kotisivulla.

Tervetuloa tapahtumiin sosiologian nykyinen ja entinen väki, uudet ja vanhat opiskelijat, alumnit, ystävät ja yhteistyökumppanit!

 

[1] Ari Haavio 1987: Uno Harva sosiologian ensimmäisenä professorina Turun Yliopistossa. Sivut 8-18 julkaisussa Juha Kaskinen & Ari Haavio: ”Avaamaan oven rohkeasti mutta ei aivan leveältä”. Sosiologian oppituolin perustamisen 60-vuotisjuhlaseminaari Turun yliopistossa 16.12.1986. Turun yliopisto, sosiologisia tutkimuksia 117.

Kannattiko herätä aamuluennoille?

Kirjoittaja on sosiologian professori Mikko Niemelä.

Pidin syyslukukauden ensimmäisellä periodilla kurssin Terveys ja yhteiskunta. Aluksi tarkoituksena oli pitää puhdas vanhan koulukunnan luentokurssi: 20 tuntia luentoja ja niiden perään luentotentti. Ei oppimispäiväkirjoja, ei esseitä, ei läsnäolopakkoa, ei ryhmäkeskusteluja, ei vierailevia luennoitsijoita, ei mitään 1970-luvun puolivälin jälkeen keksittyä.

Jouduin toki hieman joustamaan. Käytin sähköistä tenttiä, PowerPointia ja välillä jopa nettiä, luennot olivat opiskelijoiden saatavilla pdf-muodossa Moodlessa, ja vuonna 1980 syntynyt Arttu Saarinen taloussosiologian puolelta hoiti puolestani pari luentoa.

Luennot alkoivat maanantai- ja keskiviikkoaamuisin klo. 8.30. Kurssin ensimmäiselle luennolle saapui 32 aamuvirkkua opiskelijaa. Olimme Artun kanssa melko varmoja, että tuosta opiskelijamäärä ei tule kasvamaan. Tämä piti paikkansa: osallistujamäärä vaihteli tämän jälkeen 9 ja 17 opiskelijan välillä. Neljä opiskelijaa kävi kaikilla luennoilla. Kaikkiaan 12 opiskelijaa jaksoi herätä yli puolelle luennoista. Kurssin lähentyessä loppua ajattelin usein opiskelijoita, etenkin niitä aktiivisia. Kannattaisiko niidenkin vaan nukkua hieman pidempään ja lukea luentokalvot Moodlesta sitten iltapäivällä?

Nyt on arvosanat annettu ja suoritukset rekisterissä, ja on aika myös katsoa kannattiko herätä. Kurssin läpäisy oli periaatteessa tehty melko helpoksi koska viimeinen joustoni vanhan liiton luentokurssin osalta oli se, että Moodlesta löytyi myös 15 tenttikysymystä, joista sähköinen tenttikoje arpoi tenttiin kolme kysymystä. Kysymykset toki olivat keskimääräistä vaikeampia, mutta niiden kertominen etukäteen antoi kuitenkin aamutorkuille mahdollisuuden kohdistaa kotiläksyjen teon oikeisiin asioihin.

Kaikkiaan 32 opiskelijaa suoritti tentin. Hyväksytyn suorituksen ja opintopisteet sai vähemmälläkin osallistumisella, mutta arvosanajakauma osoittaa kuitenkin selvästi, että ne, jotka luennoilla istuivat aktiivisemmin pärjäsivät tentissä paremmin. Yli puolella luennoista paikalla olleiden opiskelijoiden keskimääräinen arvosana kipusi yli neljään, tyyppiarvon eli moodin ollessa 5. Sen sijaan muut, vähemmän kuin puolet luennoista istuneet, saivat arvosanaksi keskimäärin 3.

Aamuheräämisten kannattavuus on tietysti suhteellinen asia. Läpi kyllä pääsi vähemmälläkin istumisella. Erinomaiset suoritukset olivat kuitenkin harvassa mikäli luentoja ei ollut käynyt myös seuraamassa suhteellisen aktiivisesti. Ero oli itse asiassa yllättävänkin suuri ottaen huomioon sen, että tentittävä materiaali ja tenttikysymykset olivat kaikkien saatavilla.

Kreikka, Suomi ja arvonmuodostus – heinäkuusta joulukuuhun

Kirjoittaja on sosiologian dosentti Ismo Kantola.

Tänä vuonna Suomi ei ollutkaan heinäkuun kiinni, vaan taisteli ankarasti Kreikan irroittamiseksi eurosta. Iltapäivälehdet selostivat taustoja kummalliseen tilanteeseen. Samaan aikaan villisiat etenivät itärajalta kohti Sisä-Suomea. Kaiken kukkuraksi sekä Venäjän että Afrikan helteet antoivat silloin vielä odottaa itseään.

Helteitä odottaessa otin valokuvia ja johduin miettimään semioottisen sosiologian kysymyksiä.

ismo2

Kuva 1. Valo,  valokuvaus, tulkinta, teoria, oikea ja väärä.

Valo ja pimeys, näkö ja sokeus.  Narratiivin syntymästään saakka sokea näkee näön saatuaan ihmiset ensin kävelevinä puina. Näenkö minä oikein, narratiivi kysyy? Näenkö mitään mitä on (kreik. ontos oon) vai onko näkemäni vain kuvitelmaani? Tuntoaisti tulee avuksi. Päätä seinään, puutapäin, muurahaisia munaskuihin. Zombi juoksee pää kuhmuilla, muurahaisia tippuen. Mutta käykö tässä niin, että sadomasokismi hävittää lopulta tämän viimeisenkin totuuden koetinkiven niin, että vain Pilatuksen kysymys jää käteen.

Autenttisuus auttoi, tekoreippaus osoittautui huijaukseksi. Mutta valitettavasti kaikki autenttinen tapahtuu mikroilmastoissa, tavallaan tuuletuskanavissa, jotka olisi niissä loisivien mikrobien takia nykylääketieteen normein saneerattava määräajoin. Autenttisuuden autuas yhteismitattomuus on kaltevalla pinnalla kapitalismissa,  kun saneerauksiin tarvittava raha yhteismitallistaa kaiken. Mitattomuus häviää, ja mittaamattomuus. Ikävä jää. Tervetuloa turtumus. Kovan biletyksen perästä huomasin päässäni mustan aukon kvantitatiivisen elvytyksen ja deflaation välillä.

Tutkittuani ansaitsemani delirium tremensin jälkeen hieman asiaa, muistin että Merkelin Saksa on aina pelännyt hyperinflaatiota – siis Weimarin tasavallan traagisen talouden jälkeen. Vaan ei hätää nyt, pelko pois, ymmärsin myös. Keskuspankkien runsaat tarjoumat menevät tyyten derivatiivien ostoon. Kun paljon ostetaan, paljon myös kurssit nousevat. Rahan arvo ei inflatoidu, kun se on oston kohteena. Ja kun samaan aikaan tavallisille kuluttajille tarjotaan ankaruutta, tavisten ostovoima heikkenee ja tavaroiden hinnat laskevat.

Mutta metropolialueiden kiinteä omaisuus on poikkeus tästä hintojen halpuuttamisesta – etenkin pienenevän keskiluokan kasvutodellisuudessa – mietin. Alan lehtiä (Jallu ja Kalle) silmäiltyäni huomasin, että toden totta, finanssimaailma sijoittaa derivatiivien ohella hieman myös kiinteään omaisuuteen, ikäänkuin pitääkseen tuntumaa materiaaliseen todellisuuteen. Tässä kohtaa vanha malli rahan määrän ja hintojen suhteesta näyttäisi vielä toimivan.

Elokuulla ne helteet sitten tulivat, Turkuun ja Prahaan, meille sosiologeille. (Tässä en voi olla sivuhuomauttamatta, että meille sosiologeille kesä-, heinä- ja elokuu ovat usein ne tieteellisesti tuottoisimmat.) Turussa Lisa Adkins valotti finanssimarkkinoita ja Prahassa Agnes Heller investoijien ja politiikan yhteyksiä. Academian poliittinen herätys vahvistui syksyn mittaan, kuten voimme lukea edellisistä blogeista.

Herätyksessä ei ymmärtääkseni ole ensisijainen kyse siitä, miten työmme arvotetaan monetaarisesti, vaan enemmän digniteetistä. Olemme indignados tässä nykyhallitusten operoimassa diskursiivisessa konstellaatiossa maailmanlaajuisesti.

“Jättäkäämme hallitukset avaruuteen…” (Suomen talvisota)

Pelkoa ja inhoa yliopistolla viikolla 49 – koulutuslakko ja yliopisto politiikan tilana

Viikkoa 49 on Suomen yliopistoissa leimannut aktivismi hallituksen politiikkaa vastaan. Tiistaina 1.12.2015 järjestettiin Turussa koulutuslakko-liikkeen masinoima mielenosoitus, jossa protestoitiin koulutukseen suuntautuvia leikkauksia ja laajemmin niin koulutuspolitiikan kuin inhimillisen elämän alistamista talouskasvun eetokselle. Kulkue kokoontui taidemuseonmäellä puolenpäivän jälkeen, ja mielenosoittajien reitti kulki torin ja jokirannan kautta Turun yliopiston päärakennuksen pihalle, jossa pidettiin aiheeseen liittyviä puheita ja esityksiä. Myös Turun yliopiston sosiologian oppiaineesta paikalla oli muutamia opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia (ks. kuva).

IMG_0800

Kuvassa vasemmalta oikealle Laura Lyytikäinen, Suvi Keskinen, Päivi Naumanen, Suvi Salmenniemi, Harley Bergroth ja Paul Jonker-Hoffrén. Kameran takana Carita Lockmer.

Paikallaolijoiden määrää oli vaikea silmämääräisesti arvioida, mutta mikään tuhatpäinen massa ei marssilla vellonut. Toisaalta, mieltä osoitettiin samanaikaisesti monessa yliopistokaupungissa ja pienehkötkin mielenosoitukset voivat toki olla alku jonkin suuren. Mihin tahansa yhteiskunnallisiin epäkohtiin haluammekin vaikuttaa, on vaikea keksiä tärkeämpää ja kauaskantoisempaa yhteiskunnallisen sivistyksen kanavaa kuin monimuotoinen, tuottavuuspaineesta vapaa koulutus ja tiede. Yksi mielenosoituksen tärkeimmistä viesteistä on se, että koulutuksen tai tieteen arvoa ei voi mitata rahassa tai innovaatioissa, eikä niiden tehtävä ole palvella talouskasvua. Koulutuksen ja tieteen tärkein tehtävä on lisätä ymmärrystämme elämästä ja avata silmiämme mahdollisille maailmoille. Se, että elämme, ajattelemme, opiskelemme ja teemme työtä tuottaaksemme lopulta pelkän tuottamisen takia, ei todellakaan ole ainoa mahdollinen maailma. Lisäksi, mahdollisten maailmojen todellisuudessa koulutuksesta tai mistä tahansa muusta asiasta leikkaaminen on ennen kaikkea poliittinen ja ideologinen valinta, ei missään nimessä mikään objektiivinen ”pakko”, jollaisena leikkaukset usein retorisesti esitetään.

Yksi tilaisuuden puhujista oli kirjallisuustieteen professori Liisa Steinby, joka korosti sitä paradoksia, että nykyisessä koulutuspolitiikassa tutkijoita vaaditaan tekemään entistä enemmän ja parempaa työtä entistä nopeammin entistä vähemmillä resursseilla. Yliopiston kontekstissa me mielenosoitukseen osallistuneet sosiologit toivomme, että alla olevassa kuvassa yliopiston seinällä komeileva teksti otetaan vakavasti. ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että meille yliopisto ei kokonaisuutena nyt eikä koskaan ole tuloksentekolaitos eikä erityisen notkea ja ketterä yrittäjyysakatemia, jollaiseksi sitä on viime aikoina yritetty brändätä. Päinvastoin, tällaiset absurdit strategiat herättävät meissä tarpeen vastarintaan.

IMG_0788

Näihin teemoihin palattiin ja niitä syvennettiin seuraavana päivänä, keskiviikkona 2.12., kun sosiologian oppiaineen ”politiikan tilat ja taktiikat”-kurssilla järjestettiin paneelikeskustelu, jossa pohdittiin yliopistoa politiikan ja poliittisen vaikuttamisen tilana. Keskustelijoina olivat Mikko Mononen (TYY:n hallituksen puheenjohtaja), Suvi Auvinen (TeM, anarkisti), Karoliina Lehtola (Index ry:n opintosihteeri), Rauli Mickelsson (VTT, poliittisen vaikuttamisen tutkija) ja Mona Mannevuo (FT, työelämän ja tietotyön tutkija).

Paneelissa keskusteltiin yliopiston roolista ja tulevaisuudesta sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksista vaikuttaa yliopiston kehitykseen ja päätöksentekoon. Keskustelua herätti erityisesti jo mielenilmauksen yhteydessä puhuttanut muutos sivistysyliopistosta ”yrittäjyysyliopistoon”. Ajatus yliopistosta yritysmaailman toimintalogiikkaa jäljittelevänä organisaationa, jonka tehtävänä on sivistysyliopiston kriittisen ja valistuneen kansalaisen sijaan tuottaa ”oman elämänsä yrittäjiä” kiihdyttämään talouskasvua ja kilpailukykyä herätti kritiikkiä niin panelisteilta kuin yleisöstäkin. Keskustelussa kannettiin huolta tutkimuksen vapaudesta. Index ry:n opintosihteeri Karoliina Lehtola kritisoi ”putkitutkintoja” ja oli huolissaan tutkimuksen kaupallistamisen seurauksista. Tutkimustiedolle asetettavat ”hyödyllisyyden” kriteerit nähtiin keskustelussa ongelmallisina. Kuka määrittelee mitä ”hyöty” on? Hyötynä näyttäytyvät tällä hetkellä usein vain ne paljon puhutut ”kaupalliset innovaatiot” (joita valtausbanderolleissa on kehotettu tunkemaan erinäisiin paikkoihin) ja suoraan hallintoa ja päätöksentekoa palveleva tieto. Mutta ilman esimerkiksi humanististen ja yhteiskuntatieteiden tuottamia ”maailman kuvittelemisen” välineitä emme olisi tietoisia historiasta ja miten se vaikuttaa nykypäivänä, emme pystyisi tulkitsemaan mitä maailmassa tapahtuu ja miksi, emmekä pystyisi kuvittelemaan toisin näkemisen ja tekemisen tapoja.

Tieteen yhteisöllinen luonne on varassa jäädä sivuraiteelle kun meitä kaikkia tiedeyhteisön jäseniä puhutellaan yksilöyrittäjinä, joiden tehtävä on valmistua nopeasti ja tuottaa ”huippututkimusta”. Koulutus näyttäytyy entistä vahvemmin yksilöllisenä arvonkeräämisen projektina yhteiskunnallisen, kollektiivisen sivistysprojektin sijaan, kuten yleisökommentti tiivisti. Luovuus ja sivistys edellyttävät tasa-arvoa, poliittista vaikuttamista tutkinut Rauli Mickelsson painotti. TYY:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Mononen näki yrittäjyysyliopiston ajatuksessa myös myönteisiä puolia, joskin hänkin painotti yliopiston tehtävää kriittisten kansalaisten kouluttajana.

Monissa puheenvuoroissa ilmaistiin huoli siitä, ettei yliopisto arvosta työntekijöitään eikä itseään. Ideoita tähyillään hämmästyttävän kritiikittömästi yritysmaailmasta. Miksi tasa-arvon ja sivistyksen ideat eivät enää näyttäydy tavoittelemisen arvoisina? Mickelsson tuskaili, miksi Suomeen mahtuu aina vain yksi näkemys kerrallaan; tällä hetkellä tämä näkemys on uusliberalistinen managerialismi, jonka seurauksena perinteinen sivistyseetos on kääntynyt päälaelleen. Kun aiemmin pyrittiin kasvattamaan resursseja jotta saataisiin laajennettua koulutusmahdollisuuksia, on nuoli kääntynyt nyt toiseen suuntaan: koulutus on valjastettu rahan tuottamisen välineeksi. Tästä puhui myös tutkija Mona Mannevuo. Hän nosti esille sen, kuinka yliopisto näyttäytyy työntekijöilleen yrityksenä, jolla on tulostavoitteet, jotka työntekijöiden tulisi kuuliaisesti täyttää. Ihanteeksi meille kaikille tarjotaan start up-yrittäjän hahmoa, jonka kääntöpuolena näyttäytyy vanhanaikainen ”palkansaaja”, joka on laiska – ja tietysti, mikä pahinta, ”innovointikyvytön”. Koska humanistin/kriittisen yhteiskuntatieteilijän työ ja tutkimus on tosiasiassa tietysti kaikkea muuta kuin startup-pöhinää ja hyvällä tsempillä hoituvaa, originaaliudessaan huikaisevien ideoiden tulvaa, seuraus on, että työntekijän on usein todella vaikea hahmottaa, mitä työnantaja häneltä oikeastaan odottaa ja vaatii.

Keskustelua kaivattaisiin myös viime vuosien kilpailua ja epävarmuutta synnyttäneen yliopistopolitiikan negatiivisista seurauksista, etenkin sen emotionaalisista kustannuksista. Ruuvin jatkuva kiristäminen on ajanut henkilökunnan ja opiskelijat äärirajoille. Säästöjen sijaan nyt suunnitellut leikkaukset tulevat tuottamaan uupumusta, masennusta, keskeytettyjä opintoja ja lisääntyneitä sairauspoissaoloja. Kuten edellisestä lamasta tiedetään, säästöt yhdessä kohtaa tuottavat usein kustannukset moninkertaisina toisessa kohtaa. Yliopiston mankelista tuskin saadaan enää lisätehoja irti vaikka kuinka puristettaisiin, päinvastoin.

Monissa puheenvuoroissa pohdittiin myös yliopistodemokratian tilaa. Yliopiston päätöksentekoprosessit näyttäytyivät epäselvinä ja salamyhkäisinä ja kolmikantaa toivottiin vahvemmin mukaan. Mickelsson toi esille, kuinka managerialismi on luonut otollisen maaperän diktatoriselle ja epädemokraattiselle hallintakulttuurille. Yliopiston tuoreen työhyvinvointikyselyn tuloksissa nousee myös selkeästi esille henkilöstön keskuudessa vallitseva epätietoisuus yliopiston johtamisen ja päätöksenteon prosesseista. Tämä demokratiavaje tulisi ottaa vakavasti.

Solidaarisuutta koko koulutuskentän, eri tieteenalojen, eri ammattiryhmien ja laajemmin koko yhteiskunnan tasolla peräänkuulutettiin useissa paneeli- ja yleisöpuheenvuoroissa. Helsingin yliopiston valtauksissa mukana ollut aktivisti Suvi Auvinen painotti sitä, että leikkauspolitiikassa on keskeisesti kyse luokkapolitiikasta. Hän paikansi koulutuslakkoliikkeen osaksi globaalia talouskuri- ja leikkauspolitiikkaa vastustavaa liikehdintää. Hän myös muistutti liikkeen vastustavan kaikkia koulutukseen ehdotettuja leikkauksia, joista yliopistojen rahoitusleikkaukset ovat vain osa. TYY:n jättäytyminen koulutuslakkoliikkeen ulkopuolelle herätti runsaasti kysymyksiä sekä panelistien että yleisön taholta. TYY:n hallituksen puheenjohtajaa pyydettiin useaan otteeseen perustelemaan sitä, miksi TYY ei lähtenyt mukaan liikkeeseen.

Sekä paneelikeskustelu että käynnissä olevat mielenilmaukset vaativat ottamaan kantaa tieteen vapauteen ja yliopiston sivistys- ja yhteiskuntakriittiseen tehtävään. Ei ole yhdentekevää, millaisille arvoille tulevaisuuden yliopisto rakentuu. Meitä hyödyttömiksi leimattuja humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä tarvitaan tarkastelemaan kriittisesti tehostamisen, kilpailun, innovoinnin, profiloinnin ja poisvalinnan viimeaikaista newspeakia. Nyt jos koskaan kaivataan sivistysyliopiston koulimaa toisin kuvittelemisen ja tekemisen taitoa sekä aktiivista vastarintaa, etenkin kun maata johdetaan sivistystä halventavalla asenteella, joka kiteytyy surullisella tavalla pääministerin eilisessä lausahduksessa: “löytyy kaikenmaailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä”.

IMG_0794

Linkkejä:

Suvi Auvisen blogi, josta löytyy hänen alustuksensa paneelikeskusteluun: http://suviauvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Koulutuslakko-liikkeen Turun haaran Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/koulutuslakkoturku/

 

Harley Bergroth & Suvi Salmenniemi

ESA 2015-konferenssi (25.8. – 29.8.2015) – Differences, Inequalities and Sociological Imagination

Järjestyksessään 12. European Sociological Association (ESA) –konferenssi kutsui sosiologeja tällä kertaa kesäiseen Prahaan. Konferenssin lähestyessä matkakuumetta olivat nostattaneet sähköpostiin tipahtelevat infopaketit ja meteorologien lupaukset kesän hiipumisesta Suomessa. Turun sosiologian oppiaineen etuvartio allekirjoittaneen ja H. Lehden muodossa olikin valmiina lähtöön jo hyvissä ajoin maanantaina 24.8. Istuskellessamme juustohampurilaisilla Helsinki-Vantaan vilinän keskellä, mielessä pyörii tuhat kysymystä. Onko yksi pääpuhujista, eurooppalaisen nykysosiologian grand old man, Zygmunt Bauman, vielä entisaikojensa vedossa? Kuka turkulainen sosiologi edustaa jämäkimmin Prahan yössä? Pitäisikö omaan powerpoint-esitykseen laittaa joku kuva?

Finnairin lennon AY717 pyörät tömähtävät Vaclav Havelin nimeä kantavalle Prahan lentoasemalle n. klo 18.38 paikallista aikaa. Edessä on julkisen bussin ja metron yhdistelmäreitti (n. 1 euron hintaan) kentältä vanhaan kaupunkiin. Etukäteen olemme osanneet varautua kovaan väentungokseen, onhan elokuu ja keskieurooppalaisittain kovin lomasesonki. Kenttä on kuitenkin rauhallinen, jopa seesteinen, ja lopulta, valuessamme hämärtyvän vanhankaupungin katuja kohti hotellejamme, vanhan ajan henki saa lähes unohtamaan muut ihmiset ympäriltä. Istahdan drinkille ja luen paikallisen legendan prahalaisen myllärin tyttärestä. Tyttärestä, jolla oli vaatimaton mutta turvattu elämä, tosin vailla mahdollisuutta nousta ylempiin sosiaaliryhmiin ja aatelispiireihin. Seurapiirit kuitenkin houkuttelivat tytärtä niin kovasti, että tämä solmi lopulta sopimuksen paholaisen kanssa. Paholainen lupasi järjestää tytölle pääsyn palatsiin: juhliin, jossa yhteiskunnan kerma kokoontuu. Kävi niin, että tyttö kohtasi juhlissa vain rajua hyljeksintää. Hän eli lopun elämäänsä köyhänä ja kuolemansa jälkeen palasi paholaisen velvoittamana palatsiin kummittelemaan ja vaanimaan etenkin nuoria, kauniita naisia. Eriarvoisuus on myrkyllistä, ja siitä tullaan kuulemaan lisää sosiologisesti värittyneitä tarinoita ja analyyseja seuraavina päivinä.

Tiistai. Konferenssin avauspäivä valkenee lämpimänä ja aamupäivällä odottelemme jo malttamattomana rekisteröitymisen alkamista. Puolenpäivän jälkeen suuntaamme kohti Prahan yliopiston arkkitehtuurin laitosta, jossa valtaosa konferenssin työryhmistä tultaisiin pitämään. Kankaisen konferenssikassin saaminen on hieno hetki. Tällä kertaa kassista löytyy ohjelman lisäksi, mm. hieno konferenssiaiheinen, metallinen juomapullo, sekä ranteessa kannettava muistitikku. On siellä kynä ja terotinkin, jos haluaa tehdä muistiinpanoja vanhan koulun tyyliin.

Tiistain ehdoton kohokohta on kuitenkin illan avajaistilaisuus Prahan kongressikeskuksessa. Mahtipontisessa tilaisuudessa mahtipontisine luentotiloineen vasta ymmärtää, kuinka suuresta konferenssista onkaan kyse. Avauspuheenvuoroissa saadaan vahvistus sille, että noin 3500 osallistujan voimin kyseessä on toistaiseksi suurin ESA-konferenssi, ja ensimmäiset puhujat myös muistuttavat meitä siitä, kuinka kipeästi sosiologiaa tarvitaan yhteiskunnassa, joka rakentaa symbolisia ja materiaalisia muureja erottaakseen ihmisiä, ryhmiä ja kansoja toisistaan. Sitten on pääpuhujien vuoro. Etenkin emotionaalisen työn käsitteen kautta tunnetun Arlie Hochchildin puheenvuoro on vakuuttava: kokemusta huokuva, rauhallinen ja selkeä. Hänen esittämänsä kysymys on monille tuttu: mikä selittää sitä, että fiksut, empaattisetkin ihmiset, usein kannattavat eriarvoistavaa politiikkaa, vaikka myös itse kärsisivät siitä. Hochchild haluaa tutkimuksessaan kaivautua syvälle ihmisten kokemusmaailmaan: voimme ymmärtää maailmaa ja ihmisten toimintaa paremmin, jos pyrimme ymmärtämään sitä, miltä maailma tuntuu.

Hochchildin jälkeen vuorossa on Zygmunt Bauman, joka aloittaa esityksensä hämmästyttävän energisesti. Baumanin puheen alussa myös konkretisoituu tällaisten konferenssien hienoin ja tärkein anti, sosiologien kohtaaminen: Bauman kiittää konferenssijärjestäjiä mahdollisuudesta tavata Arlie Hochchild ensimmäistä kertaa elämässään. Vanhoilla päivillään nämäkin kaksi kuuluisaa tieteentekijää saavat siis mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kasvotusten. Itse esitys keskittyy suuriin kysymyksiin kapitalismista, sen kriiseistä, ja siihen kuuluvasta eriarvoisuudesta, joskin Bauman on niin energisellä tuulella, että puhuu paitsi mikkiin, myös jokaiseen muuhun mahdolliseen ilmansuuntaan, mikä tekee joidenkin pointtien ymmärtämisestä hieman haastavaa. Joka tapauksessa, esitysten ja pienen sosiaalisen tuokion jälkeen suuntaan takaisin hotellille vaikuttuneena sosiologiasta ja punaviinistä, ja palan innosta päästä huomisiin työryhmiin kuulemaan muiden sosiologien tutkimuksista.

esa3

Zygmunt Bauman puhumassa aiheesta  “Out of Control and Running Wild; or (recent) history of modern inequality”

 

Keskiviikko. Saavun arkkitehtuurin laitokselle n. klo 10.30 paikallista aikaa. Ilma on sakeana sosiologeista, joita parveilee joka puolella kuin heinäsirkkoja raamatullisessa vitsauksessa. Kulmassa myydään oranssi-musta-valkoisen teemavärityksen mukaisia paitoja. Yksivärinen paita simppelillä tekstillä ”Marx&Spencer” naurattaa. Mitä esityksiä menisi kuuntelemaan? Kolmen päivän ohjelmakirja on kuin akateemisten höpinöiden hullut päivät–kuvasto, siellä on todellakin kaikille jotakin, teoriasta käytäntöön, abstraktista konkreettiseen, iranilaisen elokuvan tutkimuksesta LGBT-kysymysten kautta digitaaliseen sosiologiaan ja Alan Turingin sosiologiseen mielikuvitukseen. Keskiviikkona käyn kuuntelemassa papereita terveyssosiologian ryhmässä, sekä tunteita ja kapitalismia käsittelevässä ryhmässä. Osallistujia on paljon, joten aikataulut ovat tiukkoja. 90 minuutin sessiossa esitysaikaa on tarkka 15 minuuttia per paperi, jonka päälle yleisö ehtii kysyä 2-3 kysymystä. Kun työryhmiä on keskiviikkona vieläpä 4 yhdelle päivälle, kello 11 ja 19.30 välillä, illalla ruumis on melko valmis ajoissa nukkumaan.

Aikaisin nukkumaan meno on hyvä ajatus sikälikin, että torstaina olen luvannut itselleni kammeta ruumiini ajoissa liikkeelle, kuuntelemaan aamuisia semi-plenareita eli n. 30-40 minuutin esitelmiä, joiden aiheena tällä kertaa ovat uudet teknologiat. Paikalla puhumassa on  Stefan Timmermans, jonka kiintoisa esitys käsittelee geenikartoitusteknologian sosiaalisia ulottuvuuksia case-tutkimuksen kautta, sekä Deborah Lupton, joka on viime vuosina kunnostautunut tykittämällä ahkerasti julkaisuja digitaalisen sosiologian kentällä, esimerkiksi itsenmittausteknologioihin ja mobiilisovelluksiin liittyen. Tämän session jälkeen alkaakin mietityttää oma esitys, jonka aika on myöhemmin iltapäivällä. Päädyn tietenkin sitten muuttamaan esitystä, jonka olen jo kerran tuominnut valmiiksi. Vähän hermostuttaa (sykemittari todistaa!). Lopulta n. klo 16.45 pääsen käyttämään omat 15 minuuttiani valokeilassa: juttelen omasta, hyvinvointiteknologioita käsittelevästä tutkimuksestani. Ryhmästä löytyy pari kontaktia, jotka työskentelevät samojen teemojen äärellä. Sovin ranskalaisen Quantified Self-tutkijan kanssa tapaamisen illan juhliin.

Mitä olisivat konferenssit ilman ”social dinner” –tyyppisiä juhlia? Yhdeksän aikaan illalla suuntamme H. Lehden kanssa Prahan jokirantaan, jossa sosiologit ovat kokoontuneet notkuvien pöytien ääreen. Bändi soittaa kovaa ja tarjoiluastiat ovat täynnä lihaa eri muodoissaan. Tarjoilupöydän takana kokki leikkaa kinkkua kuin olisi joulu. Turku on vahvasti edustettuna juhlissa, oppiaineessa istuvista paikalla ovat meidän lisäksemme ainakin Ruonavaara, Keskinen, Toivanen, Husso, Salminiitty ja Kettunen, sekä kuulemma myös Kantolan Ismo, vaikka häntä emme kohtaakaan. Tapaamme myös muita kuuluisia suomalaisia sosiologeja, joiden nimet ovat tähän asti olleet itselleni tuttuja vain oppikirjoista. Kun viinitarjoilu loppuu, maistamme Becherovkaa, paikallista yrttijuomaa. Keskustelut muuttuvat sekavammiksi, joskin entistä iloisemmiksi. Jossain vaiheessa öinen Praha vilisee ohitse taksin ikkunoissa.

esa1

Social Dinner. Kuvassa vasemmalta lähtien Hannu Lehti, Hanna Kettunen, Mari Toivanen, Ritva Salminiitty, Suvi Keskinen ja Hannu Ruonavaara.

 

Perjantaiaamuna pää on aavistuksen raskas. Aamiaisen munakas ja pekoni maistuvat erityisen hyvältä. Viimeisen konferenssipäivän työryhmätarjonnasta on kuitenkin otettava kaikki irti. Menen kuuntelemaan esityksiä sosiaaliteorian haasteista ja kehityksestä digitalisoituvassa, big datan maailmassa, sekä vaihtoehtohoidoista. Lounaalla iso tuoppi tsekkiläistä lageria toimii (huomaa kaksoismerkitys) vaihtoehtohoitona. Iltapäivällä ehdin heittäytyä hetkeksi turistiksi. Kävelen ympäri vanhaa kaupunkia ja Kaarlensillan kupeesta löytyy kaksikerroksinen kirjakauppa, jolla on englanninkieliset hyllynsä kulttuurintutkimukselle ja filosofialle. Konferenssin aikana on tullut käveltyä kymmeniä tuhansia askeleita ja kymmeniä kilometrejä (aktiivisuusmittari todistaa!), joten mukaan tarttuu kirja kävelyn filosofiasta. Kävely on hidas tapa päästä paikasta paikkaan, mutta juuri sen hitautta ylistäen ranskalainen Frederic Gros kirjoittaa: ”Slowness means cleaving perfectly to time, so closely that the seconds fall one by one, drop by drop like the steady dripping of a tap on stone. This stretching of time deepens space. It is one of the secrets of walking: a slow approach to landscapes that gradually renders them familiar. – – When you are walking, nothing really moves, it is rather that presence is slowly established in the body. – – The landscape is a set of tastes, colours, scents which the body absorbs.”

Esa2

Kuvassa Olli Pyyhtinen ja Ismo Kantola perjantain ensimmäisen työryhmäsession jälkeen.

 

Myöhemmin tapaan vielä vanhoja ja uusia sosiologituttavuuksia. On perjantai-ilta mutta niin mukavaa kuin meillä onkin, päivät ovat vaatineet veronsa. Useamman päivän hälinä, ajatustyö ja intensiivinen sosiaalisuus kääntyy haluksi olla yksin sikiöasennossa viimeistään kuuluisan astronomisen kellon kulmilla ”nautitun” ylihintaisen rommikolan jälkeen. Nukun sikeästi, koska…no…olen väsynyt. Olen tosin myös inspiroitunut ja toivon, että kun 3500 sosiologia taas hajaantuvat inspiroituneina omille teilleen, tuloksena on jonain päivänä paljon uusia välineitä ymmärtää (ja muuttaa) maailmaa. Kyllä minäkin taas koitan ensi viikolla ajatella jotain, mutta toivutaan nyt ensin.

 

Harley Bergroth

Kirjoittaja on aloittanut väitöskirjaprojektin sosiologian oppiaineessa vuonna 2015 ja oli Prahassa ensimmäisellä ulkomaan konferenssimatkallaan.

Sosiologit kirveenheitossa ja muita tarinoita kevätretkeltä

Maanantaiaamu 25.5 alkoi hieman tavallisesta poikkeavasti, kun hyppäsimme bussiin kohti Paraisia ja Saunarantin rantasaunaa ja ravintolaa. Olimme menossa viettämään sosiologian oppiaineen virkistyspäivää, jonka ideana oli sananmukaisesti virkistyä pitkän ja työntäyteisen kevään jälkeen ja kerätä ideoita työhyvinvoinnin parantamiseen. Ensimmäistä kertaa mukaan oli kutsuttu myös opiskelijoita, nimittäin sosiologian ainejärjestö Sklubin hallitus sekä ensimmäisen vuoden opiskelijat. Opiskelijoita ja Sklubin hallituksen edustajia paikalla oli paikalla alle kymmenen. Osallistujamäärä oli kuitenkin ajankohdan huomioon ottaen melko hyvä.

Talon isäntä esitteli meille taloa ja tutustuimme hieman sen ympäristöön. Kalakeittolounaan jälkeen pääsimme kisailemaan joukkueittain kirveenheitossa, tikanheitossa ja kalastuksessa (jossa emme kuitenkaan kalastaneet oikeita kaloja.) Pääasiassa ajattelutyön parissa päivänsä viettävä joukkomme oli tällaisissa perinnelajeissa melko heikoilla ja kirves päätyi useammin taulun takana olevaan pöpelikköön kuin varsinaiseen kohteeseen. Tikanheitossa tikkaa piti heittää kolmella eri tyylillä: vasemmalla kädellä iso hanska kädessä, selkä tauluun päin sekä lopulta selkä tauluun päin ja jalkojen välistä. Etenkin jälkimmäinen tyyli sai porukassa aikaan raikuvia nauruja.

DSC_0784

Itse olen nyt ollut liki pari kuukautta harjoittelijana sosiologian laitoksella. Tällaisessa virkistyspäivässä työkavereille pääsi juttelemaan helpommin ja vapaamuotoisemmin kuin sosiologian käytävällä, jossa ihmiset viettävät suurimman osan päivästään omissa työhuoneissaan. Päivän aikana puhuin ihmisten kanssa tietysti sosiologiasta, mutta myös kaikenlaisesta muusta, kuten saunakulttuurista, soijanakeista, Hevisauruksesta ja asuntokaupoista. Oli hauska huomata, millaisia tyyppejä työkavereina tutut ihmiset olivat työpaikan ulkopuolella.

Harjoittelijana olen kokenut olevani hauskasti kahden roolin välissä, opiskelijan ja henkilökunnan. Tiedän kaikenlaista molemmista maailmoista ja osaan samaistua molempien rooleihin. Tästä asemasta oli hyötyä, kun mietimme porukalla, mitä asioita sosiologian laitoksella voisi parantaa tai tehdä toisin. Tällä hetkellä niin henkilökunta kuin opiskelijatkin vaikuttavat todella aktiivisilta opintojen kehittämisen ja vuorovaikutuksen parantamisen suhteen, mistä olin todella vaikuttunut ja iloinen. Henkilökunnan kesken ehdotettiin esimerkiksi enemmän yhteisiä kahvihetkiä ja vertaistuen lisäämistä, ja opiskelijat toivoivat saavansa jatkossa helpommin palautetta esimerkiksi tenttivastauksista. Kaiken kaikkiaan oli hienoa, että samassa tilassa pystyttiin jakamaan ajatuksia siitä, mitä voisi tehdä paremmin. Virkistyspäivät eivät kuitenkaan ole vain saunomista ja pihapelejä, vaan pyrkimyksiä lisätä työhyvinvointia ja työpaikan yleistä hyvää henkeä.

Iltaa kohden hyvinvointi sen kun lisääntyi, kun pääsimme nauttimaan savusaunan ja paljun lämmöstä. Optimistisimmat näkivät jo auringonkin vähän paistavan. Iltaa kohden päivä kirkastui ja paluumatkalla takaisin kaupunkiin saimme nauttia jo kauniista ilta-auringosta.

 

Maria Luhtaniemi

Kirjoittaja on neljännen vuoden sosiologian opiskelija, joka suorittaa tällä hetkellä harjoitteluaan sosiologian oppiaineessa. Mielipide soijanakeista: ei jatkoon.

Puoli vuotta jatko-opiskelijana

Puoli vuotta on sopivan pituinen aika, ei liian pitkä, eikä liian lyhyt. Ainakin jos katsoo aikaa jatko-opiskelijan silmin. Puolessa vuodessa olen ehtinyt toisaalta paljon, toisaalta taas vähän. Mutta ennen kaikkea elämä on työn osalta hyvin erilaista kuin gradua viimeistellessä ja kuitenkin yllättävän samanlaista opettajan työtä tehdessä.

Puoli vuotta on ollut tarpeeksi pitkä aika nähdäkseni useimmat puolet jatko-opiskelusta. Olen käynyt monella kurssilla, opettanut, olen kirjoittanut apurahahakemuksia, viilannut tutkimussuunnitelmaa, hakenut kesäkouluihin ja konferensseihin, käynyt esittämässä omaa tutkimusta, tutustunut muihin tutkijoihin ja vähän jopa tehnyt sitä omaa tutkimusta. Ennen kaikkea olen oppinut todella paljon.

Puoli vuotta ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi pitkä aika tekemään ihan kaikkea mitä haluaisi. Multitasking on arkipäivää työssä, jossa opiskelee itse, opettaa, tekee tutkimusta ja kaikkea muuta siihen päälle. Vaikka en lempipuuhani eli aineiston analysoinnin pariin ole ehtinyt niin paljon kuin olisin halunnut, olen saanut tehdä monipuolisesti toista lempipuuhaani eli opettaa. On ollut iso ilo opettaa, ohjata ja auttaa sosiologian opiskelijoita valitsemallaan opiskelijauralla ja toisaalta myös olla mukana kehittämässä opiskeluympäristöä oikeaan suuntaan.

Vaikka jatko-opiskelijan työ on epävarmuudella ympäröity, niin olen positiivisin mielin ja uskon tutkimukseni tärkeyteen. Toki sekin auttaa, että on enemmän hetkessä eläjä, kuin kaiken loppuun asti suunnitteleva. Koen olevani onnekas myös siksi, että aamuisin lähden hyvillä mielin töihin. Ilolla odotan myös seuraavaa puolta vuotta.

Sosioblogin ensimmäinen blogikirjoitus on hyvä lopettaa siihen, mikä kruunaa niin opiskelijan kuin tutkijankin vuoden. Viikontakaisiin tunnelmiin..

vappu2015

 

Katja Pohjola

twitter: @KatjaPohjola

Kirjoittaja on sosiologian tohtorikoulutettava. Väitöskirjan työnimenä on ‘Lapsensaannin ja työuran väliset yhteydet’. Kirjoittaja on myös matematiikan opettaja. Jos kirjoittajalla olisi muutakin aikaa kuin perhe ja työ, niin hän matkustelisi, ompelisi vaatteita ja kirjoittaisi blogeja.