Jäsenet

Seuran jäseneksi liittyminen:

Voitte ilmoittaa halukkuudestanne seuran jäseneksi alla olevalla lomakkeella. Seuran hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä kokouksissaan. Liittyessäsi jäseneksi sinut liitetään myös seuran jäsenten sähköpostilistalle.

Jäsenmaksu tulee liittymislomakkeen lähettämisen jälkeen maksaa Turun maantieteellisen seuran tilille: Danske Bank FI6180001670234518.

Maksettaessa on käytettävä oheisia viitenumeroita!

Jäsenmaksu yhdeksi vuodeksi on opiskelijoilta 5€ ja muilta 10€ (viite: 12357).

Jäsenmaksu viideksi vuodeksi on opiskelijoilta 15€ ja muilta 30€ (viite: 12344).