Kehitysyhteistyö

Turun Maantieteellinen Seura on toteuttanut kolme kehitysyhteistyöhanketta Sansibarilla, Tansaniassa. Neljäs hanke on alkanut vuonna 2017. Hankkeet on toteutettu Ulkoasiainministeriön rahoituksella ja paikallisen kumppanin kanssa.

KIPPO 2017-2019

TMS:n nykyisen hankkeen kumppaneina ovat Sansibarin metsäosasto DFNR sekä paikallinen uusi kansalaisjärjestö MUMKI. Hankkeen tavoitteena on tukea paikallista kansalaisyhteiskuntaa ja edistää Kiwengwa-Pongwen metsäaluetta ympäröivien yhteisöjen osallistumista metsänsuojeluun. Lue lisää (englanniksi).

SUFO 2013-2015

Kiwengwa-Pongwen alueen elinkeinojen tukeminen sai jatkoa SUFO-hankkeessa kumppaninaan Sansibarin metsäosasto DFNR (ent. DCCFF). Painopiste elinkeinojen tukemisessa oli ruokaturvan ja metsiensuojelun yhdistämisessä. Eli ruoantuotannon kehittäminen tavoin, jotka eivät vaadi suojellun metsäalueen hyödyntämistä kestämättömällä tavalla. Lue lisää (englanniksi).

Vuohien kasvatusta

Vuohenmaidon tuotanto oli yksi SUFOn tukemista elinkeinoista.

 

LIVE 2009-2012

LIVE-projekti jatkoi TMS:n ja Sansibarin metsäosaston DCCFF:n (nyk. DFNR) kumppanuutta. Hankkeen tähtäimenä oli kehittää ja tukea paikallisia elinkeinoja Kiwengwa-Pongwen metsänsuojelualueen ympärillä. Näiden toimien avulla pyrittiin kehittämään ja tukemaan elinkeinoja, jotka vähentävät paikallisten yhteisöjen käyttöpainetta suojellulle metsäalueelle. Lue lisää (englanniksi).

Moderni mehiläispesä

Moderni mehiläispesä. Hunajantuotanto on kestävää metsienkäyttöä oikein toteutettuna.

 

KIWA 2006-2008

TMS on ollut mukana Sansibarin ekoturismin kehittämisessä kumppaninaan paikallinen metsäosasto (DCCFF, nykyisin DFNR). Hankkeen aikana rakennettiin uusi matkailukohde Kiwengwan luolille sekä luontopolku. Luolakohde tarjoaa vaihtoehtoja kestävälle turismille ja työtä sekä tuloja paikallisille asukkaille. Lue lisää (englanniksi).

KIWA-luolapolku

Luontopolku Kiwengwan luolilla.