Rooleja tekijöille ja miettijöille -Haastattelussa työpajan ohjaajat

Kevään Utopiaako? -työpajoja suunnitellaan ja testaillaan parhaillaan ahkerasti, jotta voimme tarjota osallistujille parhaan mahdollisen kokemuksen. Korkeakouluopiskelijat ovat luoneet 11 erilaista pajarunkoa, joissa yhteiskunnallisen vaikuttamisen, rakentavan vuorovaikutuksen ja kestävän kehityksen teemat koetaan taiteellisten menetelmien avulla.

Haastattelin yhden pajan suunnittelijoita ja ohjaajia työnsä äärellä. Ryhmässä työskentelevät Turun yliopiston opiskelijat Suvi Ikonen (kasvatustieteet), Elina Jokinen (maantiede), Suvi Kaakkomäki (tietojenkäsittelytiede) ja Pyry Paturi (matematiikka). Ryhmää ohjaa Eero Merimaa Turun AMK:n kuvataiteen koulutuksesta.

Millaisen pajan olette suunnitelleet?

Työpajamme aiheena on kestävien kuluttajavalintojen tekeminen ja fokusoimme erityisesti vaatetusteollisuuteen. Tarjoamme tietoa laajemmasta kontekstista ja haastamme ajattelemaan. Työstämme aihetta kokemuslähtöisesti ja meillä on käytössä useita taidelähtöisiä menetelmiä: kuvia, videota, instaallatio ja roolipeli. Työpajasta tulee mielestämme todella paljon osallistujien näköinen, sillä he tuovat sinne itse materiaaleja ja tuottavat erilaisia teoksia.

Kertokaa lisää roolipelistä, millainen se on?

Osallistujat pääsevät samaistumaan vaatteiden valmistuksen ja myynnin eri vaiheissa työskentelevien ihmisten kokemuksiin. Pelissä pääsee pohtimaan toisaalta työoloja ja ympäristövaikutuksia, toisaalta taas markkinoiden intressejä ja kannustimia. Pelaajat huomaavat, että kaikki päätökset ovat aina perusteltuja joltakin kannalta.

Mikä on työpajassanne tärkeintä?

Kunnioitamme osallistujia emmekä kuvittele heitä ihan tietämättömiksi. Haluamme myös asettaa pikamuodin ja vaatteiden ostamisen laajempaan kontekstiin, emme syyllistää ketään. Jokainen meistä on kuitenkin osa mekanismia.

”Olen huomannut, että työpajan suunnittelu ja aiheen analysointi on vaikuttanut omiin ostopäätöksiini.”, sanoo Suvi Kaakkomäki.

Mitä yhteistyö eri alojen opiskelijoiden ja opettajien kanssa on tuonut?

Oman ryhmämme jäsenet ovat lähteneet mukaan aika samalla tietotaidolla aiheesta. Tuntuukin, että eri persoonat tuovat tähän enemmän vivahteita kuin eri alojen opinnot. Toisille ovat toki pedagogiset työkalut tutumpia ja ehkä ryhmän sisäiset ikäerot tuovat myös erilaisia näkökulmia.

Ryhmässämme ei ole taidealojen opiskelijoita, mutta taidemenetelmien käyttö on meille tuttua harrastustemme kautta ja yksi meistä on opiskellutkin kuvataidekasvatusta. Eero Merimaan ohjauksessa tuntuu turvalliselta astua kuvallisen ilmaisun alueelle.

Mitä teillä on työn alla juuri nyt?

Aikataulut! Muokkaamme työpajan runkoa, sisältöä ja eri vaihtoehtoja sellaisiksi, että ne toimivat eri vetäjille ja ryhmille. Menossa on myös ”entä jos” -pohdinta. Entä jos jokin tehtävä ei kiinnostakaan ryhmää? Entä jos tulee aikataulunotkahdus? Roolipeliäkin täytyy tässä vielä kirjoittaa.

Lähettäkää terveisiä osallistujille!

Pliis tehkää ennakkotehtävät, koska saatte sitten pajasta enemmän irti ja teillä on hauskempaa! Emme pidä kalvosulkeisia, vaan tekemisen mukana tulee kaikki tieto. Jokaiselle löytyy kiinnostavaa tehtävää: Tekijöille, miettijöille, taiteellisille, ei-taiteellisille… Tulkaa avoimella mielellä!

Haastattelutilanteessa Educariumin kirjastolla Suvi Kaakkomäki (vas.), Suvi Ikonen, Pyry Paturi ja Elina Jokinen.