Argumentointia ja sparrausta

Haastattelin 24.1.2020 työpajaa suunnittelevaa työryhmää Aleksi Holopainen, Nemo Koski ja Taneli Nyyssönen. Ryhmän neljäs jäsen Timo Junolainen ei päässyt paikalle.

Demotyöpajat ovat tulossa pian, mitkä ovat tunnelmat?

Nyt tämä alkaa konkretisoitua lopulta, jännittää. Työpajojen ajankäyttö mietityttää eniten.

Millaisen pajan olette suunnitelleet? Mikä on työpajassanne tärkeintä?

Pajaa suunnitellessa olemme lähteneet liikkeelle osallisuuden pohtimisesta. Mitä osallisuus ylipäänsä tarkoittaa? Meistä oli tärkeintä mennä nuoret edellä ja esittää nuorten vaikutusmahdollisuuksia. ”Vaikuttaminen on siirtynyt enemmän nettiin, harvalla on enää jaetun ryhmän jäsenenä olemisen kokemusta.”, sanoo Nemo.

Mietimme paljon omaa rooliamme pajojen vetäjinä. Mitä me voimme tarjota, tiedämmekö oikeasti enemmän jostain kuin osallistujat? Roolimme on oikeastaan olla sparraajina eri ajatuksiin ja herätellä etsimään vastauksia.

Työpaja alkaa kriittisellä keskustelulla maailman tilasta ja haasteena meillä oli se, miten välttää ahdistuksen lietsominen. Isot asiat heijastuvat kuitenkin myös nuorten elämään. Emme nyt luennoi, vaan sytyttelemme pohtimaan ja argumentoimaan.

Työpajassanne pidetään väittely. Kertokaa tästä enemmän.

Väittelyssä opetellaan argumentointikeinoja ja niiden tunnistamista argumentointikorttien avulla. Tässä joutuu itse pohtimaan ja nimeämään argumentointikeinojaan. Samalla se laittaa kyseenalaistamaan muidenkin motiiveja ja keinoja vaikuttaa.

Mitä yhteistyö eri alojen opiskelijoiden ja opettajien kanssa on tuonut?

Yllätti se, kuinka samanlaiset näkökulmat meillä on. Visio oli alusta asti varsin samankaltainen. Meitä yhdistää mm. se, että meillä on jo monenlaista ryhmänvetokokemusta erilaisilta leireiltä ja partiosta. Kokemuksen pohjalta olemme voineet suunnitella toimintaa juuri tälle kohderyhmälle.

Tiedekuntarajat ovat arjessa yleensä kuitenkin tiukat ja tämä kurssi on mukavasti mahdollistanut kohtaamisia eri alojen opiskelijoiden välillä.

Aleksi: ”Kurssi on ollut kiva kokemus. Upea mahdollisuus päästä tekemään jotain tällaista.”

Taneli: ”Tuli lähdettyä aika ex tempore mukaan, hyvin menee…”

Lähettäkää terveisiä osallistujille!

Tulkaa avoimin mielin paikalle! Tarjolla on tajunnanräjäyttävää toimintaa! Ennakkotietoja ei tarvita mistään. Saa osallistua juuri sen verran kuin kokee luontevaksi.