Yliopisto luo uutta normaalia

Koronaepidemia on vaikuttanut monella tavalla tutkimus- ja opetustyöhömme sekä opiskeluun maaliskuusta alkaen. Tulemme jatkossakin seuraamaan tarkasti tartuntatilannetta ja viranomaismääräyksiä ja toimimaan sekä ohjeistamaan niiden pohjalta.

Olemme oppineet paljon puolen vuoden koronakaudesta etätöineen ja -opiskeluineen. Jatkuva analysointi ja kehittäminen ovat tärkeitä, jotta syntyy uusia, luovia tapoja työhön, opiskeluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Teimme viime vuonna yhteisöämme vahvasti osallistaen uuden strategian kymmenvuotiskaudelle 2021-2030. Koronavaikutuksia siinä ei ollut mahdollista huomioida. Eikä tarvitsekaan, vaan nyt luomme ”uutta normaalia”, jo ensi vuodeksi ja samalla vuosikymmen eteenpäin. Olemme kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja!

Erinomaisessa opiskelijakaupungissamme on noin 40 000 opiskelijaa. Tänä syksynä meillä opintonsa aloitti lähes 3 000 uutta opiskelijaa, ja hakijoita oli ensimmäistä kertaa yli 30 000.  Sisäänpääsyprosentti oli vain 9 prosenttia, joka on kirein kaikista maamme yliopistoista lukuun ottamatta Taideyliopistoa. Kilpailu yliopistomme opiskelupaikoista on todella kovaa.

Yksi strategisista tavoitteistamme on innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset. Tämän teemme omilla toimillamme ja sitä täydentää sopivasti korkeakoulukumppaniemme ja muiden sidosryhmiemme, etenkin Turun kaupungin, kanssa tehtävä tiivis yhteistyö.

Oppimisympäristömme mahdollistavat innostavan ja palkitsevan oppimisen ja erinomaiset oppimistulokset. Huolehdimme laadukkaista opintopoluista, jotka ovat joustavia ja mielekkäitä opiskelijoillemme ja yhteiskunnalle. Yliopistomme on jatkuvan oppimisen edelläkävijä.

Koulutuksemme kehittämisessä on tärkeää, että saamme opiskelijat jo varhain mukaan tutkimukseen. Opiskelijoita voi ja pitää integroida myös opetustehtäviin entistä enemmän, koronakautenakin. Näin opiskelija on entistä kiinteämmin osa yliopisto- ja tiedeyhteisöä. Sillä on myös merkitystä opiskelijoidemme tulevaisuuden työurasuunnitelmiin ja työelämävalmiuksiin.

Näiden kehittämiskeinojen myötä yhteisöllisyys vahvistuu ja yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kesken ja välillä lisääntyy. Siiloja särkemällä luomme kiinnostavia ja laadukkaita laajempia koulutuskokonaisuuksia, kuten sote- ja tekoälyakatemiamme. Näin toimimalla käytämme voimavarat tehokkaasti ja nostamme opetuksen laatua, myös ja etenkin näinä korona-aikoinakin rajat rikkova yhteistyö on voimaa. Samalla vahvistamme myös avoimuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä aitoa yhteisöllisyyttä yliopistossamme.

Yhteiskuntamme ja työelämän muutoksia ajatellen on tärkeää, että edistämme yrittäjyysajattelun laajentamista ja vahvistamme opiskelijoidemme työelämävalmiuksia yhteistyössä sidosryhmiemme ja alumniemme kanssa.

Yrittäjyys ja yritysyhteistyö korostuvat entisestään, kun tänä syksynä meillä aloitti opintonsa sata uutta teekkaria uusilla koulutusaloillamme kone- ja materiaalitekniikassa. Vuoden 2021 alussa aloittaa myös uusi teknillinen tiedekunta toimintansa. Näin tämä kauan haluttu ja haettu DI-koulutuslaajennus on viimein saavuttanut konkreettisen toteutumisensa. Erinomainen asia Turun yliopistolle, Turun kaupungille ja koko Varsinais-Suomelle ja etenkin elinkeinoelämälle.

Yliopistolaki velvoittaa meitä kouluttamaan ja kasvattamaan nuorisoamme palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Se on ylevä ja tärkeä tavoite, mutta se ei ole meille tarpeeksi. Koulutamme opiskelijoitamme muuttamaan maatamme ja maailmaa paremmaksi paikaksi elää, meille kaikille.

Yliopistomme aidon monitieteisyyden ansiosta meiltä valmistuvat nuoret ovat tulevaisuudessa eri alojen asiantuntijoita, jotka ymmärtävät laajoja kokonaisuuksia ja monimuotoisia riippuvuussuhteita. Monet heistä ovat myös tulevia huippututkijoita. Heillä on halua ja kykyä ratkaista maailman ongelmia. Meiltä vuosittain valmistuvat tuhannet kandidaatit, maisterit ja tohtorit ovat suurinta yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitä voimme tarjota.

Samalla on hyvä muistaa, että hyvää ja vaikuttavaa koulutusta ei synny ilman korkealaatuista ja vaikuttavaa tutkimusta. Sen eteen teemme Turun yliopistossa töitä lujasti joka päivä, koronarajoitteissakin. Tieteen ja tutkimuksen merkitys ja vaikuttavuus ovat entisestään korostuneet myös ja etenkin näinä korona-aikoina. Sama pätee ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja kestävään kehitykseen sen kaikissa ulottuvuuksissa: ekonomia, ekologia, yhteiskunta – ja yksilön toiminta ja vastuu.


Jukka Kola
Kirjoitus perustuu Turun yliopiston rehtori Jukka Kolan puheeseen yliopiston avajaisjuhlassa 4.9.2020.