Ylpeästi yliopistolainen

Olen aidosti ylpeä yliopistolainen. Kaikkien haasteiden keskellä unohdamme helposti, kuinka upea työ- ja opiskeluyhteisö Turun yliopisto on. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tekee yliopistoyhteisöstämme kokonaisuudessaan entistäkin inspiroivamman ja vahvemman.

Yliopistojen sisällä ja ympärillä tapahtuu koko ajan. Meitä ohjaavat monenlaiset vaikuttimet, niin arvopohjaiset, poliittiset kuin taloudellisetkin. Mitä tulee talouteen, OP Ryhmän entinen pääjohtaja, alumnimme ja kunniatohtorimme Reijo Karhinen totesi minulle taannoin siirryttyään työelämäprofessoriksi, että yliopistoissa puhutaan enemmän rahasta kuin pankeissa. Näin saattaa olla, siitä puhe mistä puute. Yliopistot ovat siitä huolimatta vahvasti ajassa eläviä osaamisen ja oppimisen kehtoja. Nostankin seuraavassa esiin muutaman itselleni erityisen tärkeän ylpeydenaiheen Turun yliopistossa.

Vaikuttavaa kansainvälistä monitieteisyyttä matkalla tulevaisuuteen

Turun yliopiston strategia perustuu moderniin näkemykseen siitä, että tieteellisten siilojen ja organisatoristen ”laatikkoleikkien” aika on ohi.  Monitieteisyys tunnistetaan globaalisti välttämättömäksi viheliäisten ongelmien (wicked problems) aikakaudella, ainakin juhlapuheissa. Turun yliopistossa monitieteisyys on vakiintunut arkeen. Puheiden lisäksi meillä on tästä paljon näyttöä. Olemme käynnistäneet viime vuosina, vahvasti ajassa eläen, esimerkiksi Sote-akatemian ja Tekoälyakatemian sekä monia muita monitieteisiä tutkimus- ja koulutusalustoja. Yhteistyö tiedekuntien kesken on ollut hedelmällistä ja olemme puhaltaneet yhteen hiileen valtavan hyvässä yhteishengessä, yhteisen hyvän ymmärtäen.

Mitä tulee edustamaani tiedekuntaan, Turun kauppakorkeakouluun, uskallan väittää, että maailman kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden joukossa olemme niitä harvoja, jotka ovat aidosti monitieteisiä. Olemme osaamiskeskittymä, jossa monitieteisyys ei ole korkealentoista jargonia, vaan se realisoituu laajassa yhteistyössä eri tieteenalojen välillä. Osana tätä ajattelutapaa olemme aidosti avoimia erilaisille tutkimuksellisille lähestymistavoille ja teorioille. Tässä avoimessa ympäristössä tuotamme tutkimusta ja koulutusta, joka on relevanttia ja vaikuttavaa. Osana tätä missiota teemme vuosittain yhteistyötä yli 500 yrityksen ja julkisen sektorin organisaation kanssa (ks. yritysyhteistyöraporttimme).

Erityisenä nostona haluan tuoda esiin hyvinkin ainutlaatuisen yhteistyön kauppakorkeakoulun ja yliopiston biodiversiteettiyksikön välillä. Osana yliopiston luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen keskittyvää temaattista kokonaisuutta tutkijamme pohtivat hyvin erilaisilla taustoilla muun muassa luontokadon ja liiketoiminnan yhteyksiä. Luontoa kunnioittava johtajuus ja liiketoiminta (ks. BIODIFUL-hanke) ovat välttämättömyyksiä, minkä myös opiskelijamme tiedostavat hyvin. Yksi vuoden kohokohdistani on, kun luennoin yhdessä biodiversiteettiyksikön johtajan Ilari Sääksjärven kanssa tästä teemasta. Mielestäni tämä, jos mikä, on konkreettinen esimerkki niin monitieteisyydestä kuin pirullisten ongelmien ratkaisemiseen osallistumisesta – laajasti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta (ks. vastuullisuusraporttimme).

Yhteiskunnallisesti merkittäviä avauksia

Maailma on kompleksinen paikka täynnä erilaisia, myös uudenlaisia, epävarmuuksia. Yliopistot ovat keskeisessä roolissa tuottamassa uutta tietoa näistä epävarmuuksista sekä niistä seuraavista ongelmista ja mahdollisuuksista. Samalla annamme syötteitä ongelmien ratkaisemiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen tai osallistumme suoraan ongelmanratkaisuun peilaten vahvasti tulevaisuuteen. Turun yliopiston strategiassa todetaan osuvasti ja totuudenmukaisesti, että yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja. Tämä on tärkeää, jotta emme toimi nyt ja tulevaisuudessa eilispäivän logiikoilla, vaan autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävillä tavoilla.

Tässä hengessä haluan nostaa esiin kauppakorkeakoulun uusimman avauksen,  Maritime@TSE -tutkimus- ja innovaatiotoiminnan alustan. Merisektorilla on suuri rooli Suomen taloudessa. Turun yliopisto on ainoa suomalainen yliopisto, jossa meri ja merenkulku on valittu yliopistonlaajuiseksi strategiseksi tutkimus- ja koulutusprofiiliteemaksi. Uusi alusta on aktiivinen ja laajentuva yhteisö liiketalouden eri alojen ammattilaisia.  Alustassa tehdään tiivistä yhteistyötä eri merenkulkualan sidosryhmien kanssa kansainvälisesti.

Kaiken kaikkiaan meillä on paljon syitä olla ylpeitä yliopistostamme. Enkä tarkoita meillä vain meitä yliopistolla töissä olevia, vaan myös opiskelijoitamme, alumnejamme ja yhteistyökumppaneitamme. Me yliopistolaiset saamme tehdä merkityksellistä työtä upeiden kollegojen, lahjakkaiden opiskelijoiden ja sitoutuneiden sidosryhmäkumppanien kanssa. Yliopistoyhteisön jäsenten on hyvä muistaa tämä vaikkapa seuraavalla kerralla, kun kiipeämme Tiedonportaat tai Taidonportaat ylös yliopistonmäelle.

Markus Granlund

Markus Granlund

Kirjoittaja on Turun kauppakorkeakoulun dekaani.