Kannustaako hyvinvointivaltio auttamaan?

Hans Hämäläinen INVEST Blog 4/2020 Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa suuri osa aiemmin perheen ja lähiyhteisön tarjoamasta tuesta, avusta ja hoivasta on siirretty julkisen vallan vastuulle. Kehityksellä on ollut tasa-arvoistava vaikutus, sillä yksilöiden hyvinvointi ei ole niin vahvasti sidoksissa heidän perhetaustaansa kuin esimerkiksi […]