Sociology

 • Pitkittyneen työkyvyttömyyden riskit jakautuvat epätasaisesti eri sosioekonomisten ryhmien välillä läpi elinkaaren

  Pitkittyneen työkyvyttömyyden riskit jakautuvat epätasaisesti eri sosioekonomisten ryhmien välillä läpi elinkaaren

  Laura Salonen INVEST Blog 16/2020 Joka vuosi suuri osuus suomalaisesta työikäisestä väestöstä on työelämän ulkopuolella työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydestä aiheutuvat ongelmat käyvät kalliiksi sekä yhteiskunnalle, työnantajille että yksilöille – lisäksi ne jakautuvat epätasaisesti eri väestöryhmien välillä. Työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja jäljellä olevan […]

   
 • Ylisukupolvinen huono-osaisuus – viheliäinen sosiaalinen ongelma

  Ylisukupolvinen huono-osaisuus – viheliäinen sosiaalinen ongelma

  Niko Eskelinen INVEST blog 13/2020 Suomalainen yhteiskunta on vaurastunut huimin harppauksin reilun sadan vuoden ajan.  Yhä suurempi osa väestöstä voi hyvin ja entistä useampien elintaso, elämänlaatu ja elintavat ovat kiistatta kohentuneet. Kaikki suomalaiset eivät ole kuitenkaan samassa määrin päässeet mukaan […]

   
 • Lapsuudessa koetulla köyhyydellä ja huono-osaisuudella on monenlaisia vaikutuksia yksilön elämään sekä lapsuudessa että myöhemmin aikuisuudessa

  Lapsuudessa koetulla köyhyydellä ja huono-osaisuudella on monenlaisia vaikutuksia yksilön elämään sekä lapsuudessa että myöhemmin aikuisuudessa

  Johanna Kallio & Mia Hakovirta INVEST blog 12/2020 Suomessa lasten hyvinvoinnin monia myönteisiä kehityskulkuja varjostaa lapsuuden eriarvoistuminen. Sosiaaliturvaan ja erityisesti koulutukseen sekä perhepolitiikkaan panostaminen näkyy Suomessa syrjäytyneiden ja köyhien lapsiperheiden vähäisenä määränä verrattuna moneen muuhun maahan. Siitä huolimatta Suomessa elää […]

   
 • Kannattaako paluu opintoihin myöhemmällä iällä?

  Kannattaako paluu opintoihin myöhemmällä iällä?

  Elina Kilpi-Jakonen & Outi Sirniö INVEST Blog 11/2020 Keskustelussa kouluttautumisesta keskitytään ennen kaikkea nuorten koulutukseen. Yhä useampi  suomalainen kouluttautuu kuitenkin myöhemmällä iällä esimerkiksi täydentämällä aiempaa osaamistaan tai etsiytymällä uudelle alalle. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa oli vuonna 2018 lähes 9 prosenttia suomalaisista 30–65-vuotiaista […]

   
 • Does returning to school pay off for Finnish adults?

  Does returning to school pay off for Finnish adults?

  Elina Kilpi-Jakonen & Outi Sirniö INVEST Blog 10/2020 To what extent do individuals benefit from returning to formal education at a later age? To answer this question we have employed full-population register data and a long-term perspective of labour market […]

   
 • Kannustaako hyvinvointivaltio auttamaan?

  Kannustaako hyvinvointivaltio auttamaan?

  Hans Hämäläinen INVEST Blog 4/2020 Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa suuri osa aiemmin perheen ja lähiyhteisön tarjoamasta tuesta, avusta ja hoivasta on siirretty julkisen vallan vastuulle. Kehityksellä on ollut tasa-arvoistava vaikutus, sillä yksilöiden hyvinvointi ei ole niin vahvasti sidoksissa heidän perhetaustaansa kuin esimerkiksi […]

   
 • Nuorena vanhemman menettäneet ovat matalammin kouluttautuneita

  Nuorena vanhemman menettäneet ovat matalammin kouluttautuneita

  Sanna Kailaheimo-Lönnqvist INVEST Blog 2/2020 Vanhemman kuolema on negatiivisesti yhteydessä lapsen yliopistokoulutukseen Mitä nuorempana vanhemman menettää, sitä haitallisempaa se on lapsen korkeakoulutuksen kannalta Perheen korkeat resurssit eivät suojaa lasta vanhemman kuoleman negatiiviselta vaikutukselta Noin 7 prosenttia lapsista menettää ainakin toisen […]

   
 • Tuloerojen muistilista

  Tuloerojen muistilista

  Ilari Ilmakunnas INVEST Blog 1/2020 Tuloerot ovat kestoaihe yhteiskunnallisessa keskustelussa. Erityisesti niiden muutoksista ollaan kiinnostuneita. Niitä selvitetään yhä tarkemmin esimerkiksi eduskuntapuolueiden politiikkamuutosesitysten vaikutusarviointien yhteydessä. Lisäksi tuloerojen kehitystä peilataan usein jälkikäteen kunakin ajanjaksona vallassa olleeseen hallitukseen. Tuloerot liittyvät eriarvoisuuteen laajemminkin. Tulojen […]

   
 • Non-marital childbearing became hugely common during the educational expansion – The solution to the puzzle

  Non-marital childbearing became hugely common during the educational expansion – The solution to the puzzle

  Christine Schnor & Marika Jalovaara INVEST Blog 4/2019 Highly educated parents tend to marry before they have children. Nevertheless, non-marital childbearing became hugely common during the educational expansion. What is the link? In this blog we give the answer based […]

   
 • Avioliiton ulkopuolinen lastensaanti yleistyi väestön koulutustason noustessa – Ratkaisu mysteeriin

  Avioliiton ulkopuolinen lastensaanti yleistyi väestön koulutustason noustessa – Ratkaisu mysteeriin

  Marika Jalovaara & Christine Schnor INVEST Blog 3/2019 Miten avioliiton ulkopuolisen lastensaannin yleistyminen voi tapahtua samanaikaisesti koulutustason nousun kanssa, kun lastensaanti avioliiton ulkopuolella on paljon yleisempää matalasti koulutetuilla? Miten nämä liittyvät toisiinsa? Vastaamme kysymykseen tässä blogissa, joka perustuu juuri julkaistuun […]