Arkisto

Kaikki blogitekstit

Yemin-alus ja sen palava konttilasti merellä
Konttialusten onnettomuusriskit ja turvallinen kulkeminen merellä
Konttialusten onnettomuudet ovat viime vuosina olleet otsikoissa muuan muassa konttialusten tulipalojen ja konttipinojen kaatumisten takia. Onnettomuudet merellä ovat haastavia, koska...
Kuvassa on perunapussi, jota pidetään kädessä yleisötapahtumassa.
Korona-ajan kokemuksia ruokasektorilta
Mitä tänään söisin? Ajankohtainen kysymys aina, mutta on tullut itselleni entistä merkittävämmäksi koronapandemian aikana. Normaali lounasruokailuun meneminen muuttui keittiön pöydän...
MERI-CLEANTECH-hanke kokoaa kumppanuuksia merenkulun tiukentuvan ympäristösääntelyn ratkaisujen ympärille Satakunnassa
Uudet merenkulun ympäristösäännökset edellyttävät cleantech-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä laivanrakennuksessa että laivaliikennettä tukevissa palveluissa kaikkialla maailmassa. Cleantechillä tarkoitetaan teknologisia tai...
Tavoitteena uusia suomalaisia nimisuojatuotteita
Euroopan unionilla on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä, jonka puitteissa elintarvikkeiden nimet voidaan suojata alkuperänimityksinä (SAN), maantieteellisinä merkintöinä...
Suurin osa kuljetusvahingoista olisi estettävissä oikeanlaisella suunnittelulla ja pakkauksella
Sujuvissa ja liiketoimintaa tukevissa toimitusketjuissa keskeisissä rooleissa ovat oikeanlainen pakkaus ja suojaus, kuljetusyksikön kustannustehokas lastaussuunnittelu, tehokas lastaus ja riittävä kuormanvarmistus....
Elintarvikealan kehittämistyössä näkyvät nyt lähellä tuotettu ruoka, yrittäjyyden kehittäminen ja vastuullinen ruoantuotanto
Ruokaketju ja kestävä kehitys on yksi Brahea-keskuksessa toimivista teemaryhmistä. Ryhmä toimii laaja-alaisesti elintarvikealan pk-yrittäjyyden sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden kehittämisen...
G.A.STEM-hankkeessa tuodaan kahdella kirjaimella lisämotivaatiota tiedeaineiden oppimiseen yläkoulussa
G.A.STEM-hanke (2018-1-FI01-KA201-047215) on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu kouluopetuksen strateginen kumppanuushanke, jonka avaintoimi on innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hanketta koordinoi Turun...
Studia Maritima kertoo tarinoita ja asiaa merenkulusta
Studia Maritima on avoin luentosarja kaikille merenkulkualan aiheista kiinnostuneille. Luennoilla pääset kuulemaan merenkulun ammateista, alan kehityksestä ja trendeistä – kiehtovia...
Kuvassa on 7 Brahea-keskuksen työntekijää, jotka istuvat pyödän ympärillä tekemässä töitä.
Brahea-keskuksen blogi aloittaa toimintansa
Brahea-keskus toimii yliopiston ja yhteiskunnan rajapinnalla. Tästä positiosta katsoen keskuksen tehtävänä on edistää Turun yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja toimia tiiviissä...