Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla – Knowledge on the Move: The Circulation of Knowledge and Skills during the Long 19th Century

University of Oulu 24.-24.1.2019

Paneelikeskustelu: Suomalaisten oikeudellinen tietotaito pitkällä 1800-luvulla  (HUM301) [Panel discussion: Legal literacy in Finland during the long nineteenth century]

  • Mia Korpiola
  • Marianne Vasara-Aaltonen
  • Tuomas Jussila
  • Anna Kuismin

Abstract in Finnish