Kirsi Vainio-Korhonen on Suomen historian professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut sukupuoli- ja taloushistoriaa, naisten yrittäjyyden, ammattityön ja käsityöläisyyden historiaa sekä kotitalouksien ja palvelijoiden historiaa. Vainio-Korhonen on niin ikään digitaalisen humanismin asiantuntija ja Kansallisarkiston neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Hänen tuoreimmat artikkelinsa ovat ”Women and Professional Ambitions in Northern Europe, c. 1650–1850” (yhdessä Johanna Ilmakunnaksen and Marjatta Rahikaisen kanssa) sekä ”Midwives: Birthing Care Professionals in Eighteenth-Century Sweden and Finland” in Early Professional Women in Northern Europe, c. 1650–1850 (Routledge 2017) ja ruotsiksi julkaistu monografia 1700-luvun kätilötyöstä De frimodiga. Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet (2016).

Tässä hankkeessa Kirsi Vainio-Korhonen tutkii kätilöitä viranomaistodistajina suomalaisisssa oikeusistuimissa 1700-luvulla. Koulutetut kätilöt olivat alansa asiantuntijoita ja heidän osaamistaan käytettiin myös muualla kuin synnytyshuoneissa, nimittäin oikeussaleissa rikosjuttujen käsittelyn yhteydessä. Laillistettujen kätilöiden piti olla luku- ja kirjoitustaitoisia, jotta he kykenivät lukemaan ammattikirjallisuutta. Viranhaltijoina heidän tuli niin ikään kyetä laatimaan ja allekirjoittamaan todistuksia sekä oikeusistuimille että muille viranomaisille. Vainio-Korhonen käyttää aineistonaan 1700-luvun oikeuspöytäkirjoja, joista käy ilmi, miten kätilöt suorittivat tutkimuksia ja millaisia suullisia ja kirjallisia todistuksia he antoivat tuomioistuimille. Näin asiakirjat kertovat sekä heidän ammattitaidostaan että asiantuntemuksestaan.